2017 yılının Ocak-Nisan döneminde, Türkiye yazılı basınına dair bulguların paylaşıldığı panel, İdil Engindeniz’in moderasyonunda, 19 Haziran 2017’de Havak Salonu’unda yapıldı.

Gacı Gibi belgeselinin gösteriminin ardından yönetmen Serkan Çiftçi ve belgeselde yer alan Berfin Kılıç’ın katıldığı söyleşi, KAOS GL üyesi Yıldız Tar’ın moderatörlüğünde Havak Salonu'nda yapıldı.

Kameralı Çocuk kısa film gösteriminin ardından Şenay Özden'in moderatörlüğünde filmin oyuncusu Jwan Abdo, yönetmen İbrahim Yeşilbaş ve koordinatör Yılmaz Delen'in katıldığı bir söyleşi yapıldı.

Elmas Arus ve Haluk Arus'un yönetmenliğini yaptığı Buçuk belgeselinin gösteriminin ardından Roman Medya ekibi üyesi Pınar Sayan’ın moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Elmas Arus ile söyleşi yapıldı.

Feyza Akınerdem'in moderatörlüğünde, Banu Güven, Emine Uçak Erdoğan ve Melis Alphan ile kadının medyada temsil edilme biçimlerini, kadın odaklı haberciliği ve kadın gazetecilerin sektördeki deneyimleri ele alındı.

Ömer Madra'nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Bengi Akbulut, Cemil Aksu ve Güven Eken ile iklim krizi, çevresel adaletsizlik ve çevresel bozulmaların farklı sosyo-ekonomik gruplar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Melda Akbaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Emrah Kırımsoy, Mehmet Onur Yılmaz, Ada Ümmühan Köse ve Ali Koç ile çocuğun insan hakları, eğitimde ayrımcılık ve alternatif yöntemler tartışıldı.

Nurcan Akad’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Sevda Alankuş, Mete Çubukçu ve Murat Çelikkan’ın katılımıyla, Türkiye’de hak temelli habercilik, barış gazeteciliği ve çatışmalı süreçlerde medyanın rolü tartışıldı.

Itır Erhart'ın moderatörlüğünde, sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyetlendirilmiş bir alan olan futbolda kadınların ve LGBTİ’lerin deneyimlerinin tartışıldığı panele, İlknur Hacısoftaoğlu, Pınar Öztürk ve Nazlı Cabadağ katıldı.

Antisemitizme karşı Kreuzberg Inisiyatifi (KIgA)’nden Aycan Demirel ve Amadeu Antonio Vakfı (AAS)’ndan Johannes Baldauf’un katılımıyla, Almanya’da Neo-Nazi ırkçılık, nefret söylemi, antisemitizm ve mücadele deneyimleri konuşuldu.

Türkiye eğitim sisteminde dil politikaları, kimlik ve ayrımcılık konularının tartışıldığı, Ayşe Gül Altınay'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, Şerif Derince, Elmas Arus ve Melisa Soran’ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’de hapishaneler, hapishanelerin geçmişi ve bugünü ve mahpusluk ekseninde ayrımcılığın tartışıldığı panel, İdil Işıl Gül'ün moderatörlüğünde, Zafer Kıraç, Mustafa Eren ve Seçil Doğuç'un katılımıyla gerçekleşti.

Popüler kültür, dizi sektörü, ayrımcılık ve temsiliyet ilişkisinin tartışıldığı söyleşi, sektörde birçok işe imza atmış Tomris Giritlioğlu, Gaye Boralıoğlu ve Nilgün Öneş'in katılımıyla gerçekleşti.

Nefret söylemi ve ayrımcı dil çalışmalarında yöntem ve deneyimlerin paylaşıldığı panel, Avrupa Roman Hakları Merkezi’nden Jonathan Lee ve Küresel Medya İzleme Projesi Türkiye Koordinatörü Nezih Orhon'un katılımıyla gerçekleşti.

Hem toplumları bir arada tutabilme yetisine sahip hem de ötekileştirmenin karartıcı etkisini taşıyabilen dilin gücü, Karin Karakaşlı moderatörlüğünde Ayfer Tunç ve Kemal Varol'un katılımıyla değerlendirildi.

Go to top