2-3 Temmuz’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşlarının, hak savunucularının, aktivistlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılacağı Bir Arada Yaşam Festivali’ne davetlisiniz.

Festival kapsamında yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik diyalog, insan hakları ve bir arada yaşam odaklı yaratıcı atölyeler, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımının sağlanması için paneller yapacak, sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve, bu kuruluşların geniş kitlelerle buluşması için stantlar kuracağız ve konserlere yer vereceğiz.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ile işbirliğinde hazırlanan festival kapsamında sivil toplumda insan hakları, mülteciler, toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültürel miras, sanat ve pek çok farklı alanda çalışmalar yürüten kurumlar ve uzmanlar yer alacak.

  • Paneller herkesin katılımına açıktır.
  • Festival boyunca tüm panellerde Türkçe ve İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.
  • Panellerin bir kısmı Vakfın YouTube, Facebook, Twitter hesaplarından ve web sitesinden canlı yayınlanacaktır.
  • Atölyeler sınırlı sayıda katılımcıya verileceği için atölyeye katılmak istiyorsanız lütfen başvuru formunu doldurun. Atölyelerde simultane tercüme bulunmamaktadır.

  


Açış Konuşması
2 Temmuz, Cumartesi
10.30 - 11.00
Marmara Salonu
Prof. Dr. Ayşe Soysal - Hrant Dink Vakfı
Ayşe Köse Badur- İstanbul Politikalar Merkezi
Helin Şahin - Olof Palme International Center
Murat Çelikkan- Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
Alexander Fricke - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

2019 yılından beri Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle İstanbul Politikalar Merkezi ve Olof Palme International Center ile birlikte yürüttüğümüz Sivil Toplumu Güçlendirme projesinin bir parçası olan Bir Arada Yaşam Festivali kapsamında Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşları, hak savunucuları, aktivistler, akademisyenler ve sivil toplumun bir parçası olmak isteyen kişiler buluşuyor.

Hafıza Merkezi’nin işbirliğinde hazırlanan festivalde kapsamında açış konuşmalarını Hrant Dink Vakfı adına Prof. Dr. Ayşe Soysal, İstanbul Politikalar Merkezi adına Senem Aydın Düzgit, Olof Palme International Center adına Helin Şahin, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi adına Murat Çelikkan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Alexander Fricke yapacaktır.

Sivil toplum kendine soruyor: Yakın gelecekte bizi neler bekliyor?
2 Temmuz, Cumartesi
11.00 - 12.00

Marmara Salonu
Onur Sazak - Moderatör
İbrahim Betil - Sivil Toplum Gönüllüsü
Sinan Gökçen - Civil Rights Defenders
Olcay Özer - Hafıza Merkezi
Dilek Ertükel - Sivil Düşün

CIVICUS’un her yıl yayımladığı sivil toplumun dünya ölçeğindeki durumuna ilişkin raporunda* beş ana başlık göze çarpıyor. Bunlar ırkçılıkla mücadele, insan hakları, çevresel adalet, gelir adaleti ve pandemi sonrasında demokrasi talepleri olarak belirlendi. Biz de bu oturumda yukarıdaki başlıklar üzerinden giderek bu taleplere neden olan politik, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin sivil toplum için önemini, sivil topluma olan etkisini ve sivil toplumun bu durumla nasıl mücadele ettiğini konuşacağız. Katılımcılar aynı zamanda sivil topluma ilişkin yakın geleceğe dair öngörülerini paylaşacaklar.
CIVICUS’un hazırladığı 2021 State of Civil Society Report’a ulaşmak için tıklayınız.

Nefret söyleminin ötesinde: Yanlış haberlerle mücadele yöntemleri
2 Temmuz, Cumartesi
13.30 - 14.30
Marmara Salonu
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - Moderatör
Katie Kruger - Atlas Relief & Development International
Jon Greenberg - Polifact (Poynter Institute)
Doç. Dr. Tirşe Erbaysal Filibeli - Bahçeşehir Üniversitesi

Bu oturumda özellikle son dönemde medyada artan nefret söylemlerinin ve manipüle edici haberlerin mülteci ve göçmenlere olanlarını inceleyeceğiz. Nefret söylemi ve ayrımcı dille medyada yer alan bu haberlerin neden arttığını ve bu haberlerin doğruluğunun kontrolü için kullanılan yöntemleri Türkiye ve Türkiye dışından örneklerle tartışacağız. Yanlış bilgi ve nefret söylemi arasındaki ilişkiyi mültecilere yönelik haberler üzerinden ele alacağız.

İnsan hakları odağında filantropi tartışmaları
2 Temmuz, Cumartesi
15.00 - 16.00

Marmara Salonu
Olcay Özer - Moderatör
Liana Varon - Sivil Toplum için Destek Vakfı
Birce Altay - Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Jenny Hodgson - Global Fund for Community Foundation
Tezcan Eralp Abay - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)

Bu oturumda hak odaklı çalışan kurumlara yönelik filantropi algısına, hibe süreçlerinin sivil toplumu daha iyi tanıyarak nasıl kurgulanabileceğine, sivil toplumun “daralan” alanlarında fon veren kurumların başvurdukları yöntemlere ve pandemi sonrasında bağış kültüründeki değişimlere odaklanacağız.

Barış mücadelesi: Kadın ve LGBTİ+ hareketinin çözüm sürecine katılımı
2 Temmuz, Cumartesi
16.30 - 17.30
Marmara Salonu
Dr. Nesrin Uçarlar - Moderatör
Yıldız Tar - KaosGL
Avila Kilmurray - the Social Change Initiative
Atalay Göçer - Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği

Bu oturumda, panelistler, barış süreçlerini, bunların dönüşümünde kadın ve LGBTİ+ hareketinin etkisini, Türkiye’de ve Kuzey İrlanda’da yakın tarihte yaşanan politik gelişmelere değinerek, bu süreçlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları ele alacak.

Bir arada yaşam için kültür ve sanat
2 Temmuz, Cumartesi
12.00 - 13.00

Dolmabahçe C Salonu
Özlem Ece Aydınlık - Moderatör
Feray Halil - Allianz Kulturstiftung
Esra Aysun - British Council
Rümeysa Kiger - Kültür Girişimcisi

Panelde bir arada yaşamı teşvik etmenin tam da bu dönemde neden önemli olduğu sorusundan yola çıkarak, yanıtları ararken kültür-sanat sektörünün rolüne, kültürler arası diyaloğun ve kültürel çoğulculuğun sağlanmasında kültür-sanat alanına nasıl bir rol düştüğüne odaklanacağız.

İnsan hakları bağlamında yapay zeka ve etik
2 Temmuz, Cumartesi
13.30 - 14.30
Dolmabahçe C Salonu

İlksen Mavituna - Moderatör
Dr. Çağdaş Dedeoğlu - Post-human Lab

Yapay zeka pek çok alanda olduğu gibi sivil alanda da kullanılmaya başlandı. Alanın genişlemesi de beraberinde çeşitli tartışma alanları açtı. Yapay zeka etiği konusu da sivil toplumu ilgilendiren konu başlıklarının başında geliyor. Bu oturumda yapay zekânın öğrenme biçimleri, verileri nasıl ve nereden aldığının genel bir değerlendirmesini yapacağız. Yapay zekâ etiğinin ve bu konudaki tartışmaların insan haklarını nasıl etkilediğini, insan hakları açısından zorluklarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının yapay zekâyı nasıl kullanabileceklerini, yapay zekânın bugünü ve yarınını etik ve insan hakları çerçevesinden konuşacağız.

Sivil toplum gözünden yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele
2 Temmuz, Cumartesi
15.00 - 16.00

Dolmabahçe C Salonu
Elmas Arus - Moderatör
Pankaj Anand - OXFAM
Hacer Foggo - Derin Yoksulluk Ağı
Gökçen Durutaş - Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya yaratmanın aciliyetini merkeze alarak Türkiye ve Hindistan’daki mevcut durumları göz önünde bulundurarak dünyadaki yoksulluk ve sosyal eşitsizlikle ilgili genel durum değerlendirmesini yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışacağız. Derin yoksulluğu görünür kılmak için sivil toplumda yapılan çalışmalardan bahsedecek ve sivil toplumun çalışmalarının sınırları ve bu konuda geliştirilebilecek dönüştürücü politikaları konuşacağız.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Aktivizmin yaratıcı hali
2 Temmuz, Cumartesi
16.30 - 17.30
Dolmabahçe C Salonu

Ishtar Lakhani- Aktivist

Geçtiğimiz yıl COVID-19 aşılarının ücretsiz olması konusunda yürütülen kampanyada önemli bir rol oynayarak BBC'nin "2020'nin TOP 100 Kadını" listesinde yer alan feminist aktivist Ishtar Lakhani bu oturumda kendi deneyimlerinden yola çıkarak aktivizmin yaratıcı biçimlerinden bahsedecek. Bilinen sivil toplum kampanyalarının ötesinde konunun ciddiyetini yitirmeden insan hakları savunuculuğuna yönelik yaklaşımların güçlendirilmesine değişik açılardan nasıl bakılabileceğini sanat ve aktivizmi birleştirerek paylaşacak.

Toplumsal belleğin dönüştürücü gücü: Hafıza çalışmaları neden önemli?
3 Temmuz, Pazar
11.00 - 12.00

Marmara Salonu
Nayat Karaköse - Moderatör
Eylem Delikanlı - Research Institute on Turkey
Aylin Tekiner - Research Institute on Turkey
Aylin Vartanyan - Boğaziçi Üniversitesi
Nevin Soyukaya - Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği

Bu panelde toplumsal belleğin bir arada yaşama katkısından ve hafıza çalışmalarının insan haklarını tarihsel bağlamda nasıl dönüştürebileceğinden, kolektif hafızanın ve geçmiş ve şimdiki adaletsizliklerin kamusal anlatıları şekillendirmede nasıl rol oynayabileceğinden konuşacağız.

İnsan haklarını savunmak: Latin Amerika ve Doğu Avrupa’dan bir bakış
3 Temmuz, Pazar
13.00 - 14.00
Marmara Salonu
Murat Çelikkan - Moderatör
Zsolt Szekeres - Hungarian Helsinki Committee
Gastón Chillier - The International Network of Civil Liberties

Bu oturum bizi Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki eşitsizlik ve adalet için insan hakları hareketlerinden neler öğrenebileceğimizi düşünmeye davet edecek. Diyalog alanının azaldığı bir durumda, sivil toplum kuruluşlarının ve insan hakları savunucularının nasıl yeni direniş ve dayanışma alanları yaratmaya çalıştıkları hakkında konuşacağız. Katılımcılar, dayanışma pratiklerinin yanı sıra geleceğe yönelik savunuculuk konusundaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacaklar. Devletlere karşı güvenin kırılgan bir durumda olduğunu göz önünde bulundurarak, diğer sivil hareketlere yol gösterici olması için ülkelerinde son yıllarda yaşanan sivil toplum hareketlerini paylaşacaklar.

Çerçevenin dışına çıkmak: Aktivizmde yeni yöntemler
3 Temmuz, Pazar
14.30 - 15.30

Marmara Salonu
Kerem Çiftçioğlu - Moderatör
Archana Deshpande - OpenGlobalRights (OGR)
Dr. Uygar Özesmi - Change.org
Tarık Beyhan - Uluslararası Af Örgütü Türkiye

Bu panelde sivil toplumun var olan mücadele yöntemlerini, daha etkili kullanmak ya da yenilemek mi gerekiyor, hâlihazırda bildiğimiz aktivizmin değişmesi gerekiyor mu, sivil toplum nasıl daha katılımcı bir mücadele yöntemi belirleyebilir sorularından yola çıkarak Türkiye ve uluslararası örnekler üzerinden konuşacağız.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Beyin araştırmalarının öğretmekte olduğu yeni kültür: Yaşamdaşlık
3 Temmuz, Pazar
16.00 - 17.00
Marmara Salonu

Prof. Dr. Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi

Bu oturumda, canlılar arasındaki hiyerarşi algısını nasıl kırabiliriz, yeni bir bakış açısıyla gelecek olan yeni toplum düzeni nasıl olabilir, bağlantısallık kavramı bizim için ne ifade ediyor gibi sorular ekseninde Prof. Dr. Türker Kılıç’ın konu hakkındaki çalışmalarını dinleyeceğiz.

Tabandan gelen hareketler: Dayanışmanın yerel hâli
3 Temmuz, Pazar
11.00 - 12.00

Dolmabahçe C Salonu
Yaşar Adanalı - Moderatör
Karen Saidi - Justice Defenders
Ulaş Bayraktar - Kültürhane
Özgür Güneş Öztürk - Col·lectivaT

Tabandan gelen sivil toplum hareketleri ve dayanışma süreçleri üstüne konuşacağımız bu oturumda özellikle sivil toplumun manevra alanlarının çok geniş olmadığı yerlerde aktivist olmaktan bahsedeceğiz. Bu tip yapıların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası sivil toplumla nasıl dayanışma yaratabileceğine ve bu toplulukların kaynaklara ulaşımına değineceğiz. Panelde ayrıca dayanışmanın sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir sorusuna yanıt arayacağız.

İklim krizi mücadelesi neden bir insan hakları meselesidir?
3 Temmuz, Pazar
14.30 - 15.30
Dolmabahçe C Salonu
Julia Bartmann - Moderatör
Nur Banu Kocaaslan Semerci - İklim Habercisi
Clara Thompson - İklim aktivisti / Gazeteci
Özlem Altıparmak - Doğa Derneği Hukuk Danışmanı

İklim değişikliği ve ortaya çıkan iklim krizinin etkilerini doğa ve insanları bir arada düşünerek değerlendirmemiz gerekiyor. Bu oturumda bu iki kavramı ayırmadan kesişimsellik üzerinden iklim krizinin neden aynı zamanda bir insan hakları ihlali olduğunu, hangi haklarımızı aslında nasıl etkilediğini tartışacağız. Katılımcılar iklim değişikliğinin neden devletlerin öncelikli meselesi olmadığını, kamuoyunda neden yeteri kadar yer almadığı gibi soruların peşinden gidecekler. “Farkındalık yaratma”nın artık yeterli olmadığı bir dünyada konuşmacılar; bir insan hakları meselesi olarak iklim krizine karşı politik figürlerin, medyanın ve sivil toplumun alması gereken sorumluluklarını tartışacaklar.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Tarihi sanat yoluyla yeniden düşünmek
3 Temmuz, Pazar
13.00 - 13.30

Dolmabahçe C Salonu

Hasini Haputhanthri - Danışman ve Araştırmacı

Barış inşası, sanat ve kültürel miras konularında çalışmalar yürüten Hasini Haputhanthri bu oturumda görsel sanatın alternatif bir tarih eğitimi için kaynak ve geçmişi araştırma yolu olabileceği üstünde durarak geçmişi yeniden okumak için sanatın nasıl kullanılabileceğine, eğitimde hakim tarih anlatısını değiştirmek için neler yapılabileceğine değinecek.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Sınırları aşan aktivizm
3 Temmuz, Pazar
13.30 - 14.00

Dolmabahçe C Salonu

Wafa Ali Mustafa - Aktivist / Gazeteci

Suriyeli insan hakları savunucusu ve gözaltında kaybedilen insanlar için hak savunuculuğu yapan gazeteci Wafa Ali Mustafa, sokaklarda yaptığı protestolardan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne kadar her yerde tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması için sesini çıkarıyor. Mustafa, bu oturumda kendi ailesinin hikâyesinden ve hak ihlalleriyle nasıl mücadele ettiğinden, ülkesinden uzakta da olsa sınırların onu durdurmadığı aktivizm anlayışından bahsedecek.

Sözlü tarihi anlamlandırmak
2 Temmuz, Cumartesi
13.30 - 15.30
Dolmabahçe A Salonu
Hasini Haputhanthri - Danışman ve Araştırmacı
* Atölyenin dili İngilizcedir. Simultane tercüme olmayacaktır.
** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz. 

Bu atölyede katılımcılar, temel sözlü tarih metodları ve sözlü tarihin kendi çalışma alanlarına katabileceği noktalarla tanışacaklar. Atölyede etkileşime dayalı bireysel ve grup çalışmalarının olacağı bir yöntem izlenecek. Atölye küçük veya büyük çaplı sözlü tarih projelerinin planlanması ve hayata geçirilmesi hakkında temel bilgi edinmek isteyen herkesin katılımına açıktır. Atölye oldukça kısa bir süre içinde sözlü tarih ile ilgili bilgi sahibi olmak için gerekli olan mevcut bilginin bir özeti formundadır. Temel kavramları öğrenmenizi sağlayacak ve sözlü tarih alanında daha fazla bilgi edinmek için kullanacağınız kaynaklara ulaşmanızda rehberlik edecektir.

Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Birlikte yaşam gazetesi
2 Temmuz, Cumartesi
11.00 - 13.00
Dolmabahçe B Salonu
Ceren Suntekin 
* 8 - 10 yaş arası
** Atölyenin dili Türkçedir. Simultane çeviri olmayacaktır.

*** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Birlikte yaşamak ne demek, birlikte yaşamak için neye ihtiyacımız var? Birbirimizi duymak, görmek, fark etmek için ne  gerekiyor? Barış içinde beraber yaşamak için büyükler ne yapabilir, çocuklar ne yapabilir? 8-10 yaş grubunun katılımına açık bu atölyede belirtilen sorular üstünden hem konuşarak hem de çizim yaparak çocukların bir gazete hazırlaması hedefleniyor.

Atölye 15 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Aktivist tükenişi ile baş etme
2 Temmuz, Cumartesi
13.30 - 15.30
Dolmabahçe B Salonu
Şiddetsizlik Merkezi
* Atölyenin dili Türkçedir. Simultane tercüme olmayacaktır.

** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Daralan sivil alan ve örgütlenme biçimlerinin yorucu olabilmesi gibi durumlarla birlikte aktivistlerin iyi olma halleri olumsuz etkileniyor. Bunlar olmasa dahi aktivizm kendi dinamiği itibarıyla bazen yıpranmaya neden olabilmekte. Diğer yandan artık Türkiye'de de aktivist tükenişi ve bununla baş etme yolları sivil toplum kuruluşlarının gündeminde yer almaya başladı. STKlar tükenmeyi çalışmalarının bir parçası haline getirebilmek ve çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyor. Öncelikle sürdürülebilir bir aktivizm için tükenmeye yol açan etkenler ve belirtilerin bilinmesi gerekiyor ki ancak o zaman baş etmek için hem örgüt olarak hem de kişisel olarak yollar bulunabilsin. Atölye tükenme ve aktivist tükenmesi kavramları tartışılarak başlayacak. Aktivizm yolculuğunda aktivistleri tükenişe götüren etkenleri ve baş etme pratiklerini paylaşabilecekleri bir alan oluşturulacak. Atölyede interaktif biçimde beyin fırtınası, grup çalışmaları ve oyun yöntemleri izlenecek.

Atölye 15 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Kapsayıcı dil atölyesi
2 Temmuz, Cumartesi
16.00 - 18.00
Dolmabahçe B Salonu
Hrant Dink Vakfı
* Atölyenin dili Türkçedir. Simultane tercüme olmayacaktır.

** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Bu atölyede, “kapsayıcılık nedir?” “nasıl kapsayıcı bir dil oluşturulur?” “bu fil nasıl yaygınlaştırılır?” “nefret söylemiyle mücadelede dilin önemi nedir?” sorularının cevapları tartışılacak. Katılımcılar, İnsan hakları temelli kapsayıcı bir dil oluşturmanın adımları hakkında bilgi edinecekler. Kapsayıcı Dil Atölyesi’nde, yaygın eğitim yöntemlerini kullanılıyor ve katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini mümkün kılan ortamlar yaratılmasına özen gösteriliyor.

Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Gençlerle görünmez ırkçılık atölyesi
3 Temmuz, Pazar
14.00 - 16.00
Dolmabahçe A Salonu
BoMoVu
* 16 - 22 yaş arası

** Atölyenin dili Türkçedir. Simultane tercüme olmayacaktır.
*** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği – BoMoVu ırkçılık konusunu eleştirel bir açıdan irdeleyerek Türkiye’deki bu tabu konuyu tartışılabilir hale getirmeye, halihazırdaki mağduriyetleri görünür kılmaya çalışmaktadır. Bu alanda kaynakların çoğalıp yayılması için geçtiğimiz aylarda Gençlerle Irkçılık ve Görünmez Irkçılık Konusunda Çalışma Kılavuzu’nun* Türkçe çevirisini erişime açtılar. Bu atölyede de katılımcılar kılavuzdan yola çıkarak düzenlenen etkinliklerde yer alacaklar. Bu uygulamalarla; nefret söylemi, ırkçılık ve görünmez ırkçılık gibi kavramlar üzerine beraber düşünmek, günlük hayattaki deneyimlerini konuşmak için alan açmak hedefleniyor. Katılımcılara çeşitli atölye ve akran çalışmalarında kullanabilecekleri hareketli araçlar kazandırmak da atölyenin hedefleri arasında bulunuyor.
* Kılavuz, “Stand Together Against Racism - STAR” (Irkçılığa Birlikte Karşı Durun) projesi ortakları tarafından üretilmiş ve BoMoVu derneğinin Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) ve Latro Kimya’nın destekleriyle gerçekleştirdiği Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi kapsamında Türkçeye çevrilmiştir.

Atölye 15 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Kampanya yaratmak ve hikâye anlatıcılığı
3 Temmuz, Pazar
11.00 - 13.30
Dolmabahçe B Salonu
Ani Hao - Mobilisation Lab Collective
* Atölyenin dili İngilizcedir. Simultane tercüme olmayacaktır.
** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Mobilisation Lab Collective’den Ani Hao’nun yürüteceği uygulamalı atölyede sivil toplum kuruluşları için kampanyacılık ve hikaye anlatıcılığının temelleri tartışılacak. Bu iki saatlik atölyede insan gücü ve sistem değişikliği perspektifinden nasıl kampanya yaratılacağı ele alınacak ve özellikle stratejik iletişim ve hikaye anlatımına odaklanılacaktır.

Atölye 25 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Aynı dünyada yan yana
3 Temmuz, Pazar
14.00 - 15.30
Dolmabahçe B Salonu
BirİZ Derneği
* 14 - 16 yaş arası

** Atölyenin dili Türkçedir. Simultane tercüme olmayacaktır.
*** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin Her Yerinde YanYana Projesi kapsamında geliştirilen 'Aynı Dünyada YanYana' oyunu, farklı kültür ya da milliyetlerden çocukların kaynaşmaları ve birlikte eğlenmeleri, kültürler arası benzerlikleri ve çeşitlilikleri keşfetmeleri, farklı olana dair ön yargılardan sıyrılarak eşitlik ve bir aradalık duyguları deneyimlemeleri için geliştirildi. İki grup halinde oynanan oyun, çocukların takım olarak birbirlerinden öğrenmelerini, rekabet olmadan karşılıklı bir etkileşimle yeni bilgiler edindiği ve birlikte ilerlediği bir formatta tasarlandı. Oyuncuların, akranlarıyla birlikte 1 saat boyunca evrensel değerlere ve ortak mirasa dair merak duygusu geliştirmek üzere hazırlanan kategori kartları, oyunda ilginç bilgiler öğrenilmesinin yanı sıra çocukların grup olarak birlikte hareket etmelerine ve keyifli zaman geçirmelerine imkan veren 'Eylem Kartları' ile zenginleştirilmiştir.

Atölye 15 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Türkiye'de gençlik katılımı ve katılım basamakları
3 Temmuz, Pazar
16.00 - 18.00
Dolmabahçe B Salonu
GoFor
* 18 - 30 yaş arası

** Atölyenin dili Türkçedir. Simultane tercüme olmayacaktır.
*** Atölyeye başvurmak için oka tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

Gençlik Örgütleri Forumu tarafından yürütülecek “Gençlerin Sivil Topluma Katılımı ve Katılım Basamakları” adlı oturumda güncel araştırmalardan yola çıkarak Türkiye’de yaşayan gençlerin sivil toplumda kendilerini ne kadar ve nasıl var ettiklerini incelenmesi, “katılım” kavramının grup tartışmaları eşliğinde yeniden irdelenmesi ve Roger A. Hart tarafından geliştirilen Katılım Basamakları Modeli’nin tanıtılması ve yaygın eğitim teknikleri ile düzenlenecek uygulamalar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Atölye 20 kişi ile sınırlıdır. Başvurmak için lütfen formu doldurunuz.

Ani Hao serbest gazeteci, editör ve medya danışmanı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Feminist örgütler ve hareketler, genç feminist aktivistler ve toplumsal cinsiyetin çağdaş sosyal hareketlere etkisi üzerine çalışmaktadır. AWID, FRIDA Genç Feminist Fonu, Mobilisation Lab, Voice Fund dahil olmak üzere çok sayıda fon sağlayıcıları ve örgütler için burs, bülten ve medya ortaklıkları gibi stratejik iletişim stratejileri ve özel medya ürünleri üzerine çalıştı. Mobilisation Lab Kolektifinin bir parçası olan Hao, dünyanın farklı yerlerinden çeşitli örgütler için insanları güçlendiren kampanya eğitimleri üzerine çalışıyor.
Archana (Pandya) Deshpande, insan hakları politikaları ve stratejileri hakkında fikir alışverişi ve tartışmaların yapıldığı çokdilli, küresel bir forum olan OpenGlobalRights (OGR) kurucusu ve editörüdür. Aynı zamanda sosyal adalet ve iklim adaleti savunucularının Spring ile beraber bireysel ve kolektif kapasitelerini artırmaları için destekleyici programlar tasarlıyor ve uyguluyor. Daha önce, Küresel Güney’de hak grupları ve kamunun insan hakları algısına odaklanan araştırmalar yapan Deshpande, hakların ve adalet girişimlerinin sürdürülmesi ve genişletilmesi için yenilikçi yollar bulmak üzerine çalışıyor. Kaynak seferberliği konusundaki zorlukları ve insan hakları gruplarının fırsatlarını konu alan çeşitli yayınları mevcut.
2011 yılında yüksek lisans eğitimini bırakarak Diyarbakır’a yerleşti ve o zamandan 2021 yılının sonuna kadar Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (DİSA) proje koordinatörü olarak çalıştı. 2012 yılından Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği’nin (bakad) kuruluşuna kadar KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu’nda ve 2015-2017 yılları arasında Ekoloji Derneği’nde faaliyet yürüttü. Ekoloji/kent, antimilitarizm/barış ve toplumsal cinsiyet alanlarındaki çalışmalarına devam ediyor.
Avila Kilmurray, Kuzey İrlanda’da 1976’dan bu yana toplum hareketinde kadın hareketi ve hayırseverlik alanlarında çalışıyor. 1994-2014 yılları arasında Kuzey İrlanda Toplum Vakfı’nda yöneticilik yaptı. Bu süreçte CFNI, AB PEACE programları kapsamında çatışma kurbanları, çatışmadan kurtulanlar ve eski siyasi mahkumların desteklenmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlem üretti. Avila Kilmurray Kuzey İrlanda Kadın Komisyonu’nun (1996) kurucu üyesi ve 1998 yılında Good Friday Agreement ile sonuçlanan barış sürecinde NIWC müzakere ekibi üyeliği yapmıştır. Avila Kilmurray, Sosyal Değişim Girişimi ile sığınmacı/göçmen hakları ve barış inşası üzerine aktivizmi ve savunuculuğu desteklemek için çalışmaya devam ediyor.
Aylin Vartanyan Dilaver Columbia Üniversitesi’nde Alman Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. European Graduate School’da Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm alanında doktor çalışmasına devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde emekli öğretim görevlisi olarak Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri vermektedir. 2006 yılından beri aynı üniversitenin Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bir üyesi olarak gençler ve eğitmenlerle sanat temelli çatışma dönüşümü çalışmaları yürütmektedir. 2021 yılının şubat ayında İstanbul’da kurulan Dışavurumcu Sanatlar Enstitütüsü’nün (Expessive Arts Istanbul) bir üyesi ve atölye yürütücüsüdür.
2017 yılında Norveç Kızıl Haçında stajını ve Yaşar Üniversitesinde Psikoloji lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında YMCA Bournemouth, İngiltere'de Avrupa Gönüllü Hizmeti yaptı. 2019 yılında Eskişehir Toy Gençlik Derneği’nin düzenlediği Gençlik Çalışmaları Akademisine katıldı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam ediyor. farklı bilimsel araştırma projelerinde yer aldı ve Uluslararası Göç Örgütü’nde çalıştı. GoFor’da uluslararası politika savunuculuğu ve kamu sivil toplum işbirliği alanlarında çalışmaktadır.
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Programı’nda tamamlayan Birce Altay, Radikal Gazetesi’nde editör olarak çalıştı. 2016 yılında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) İletişim Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve Ekim 2020’den beri aynı kuruluşta Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Vakfın ilgili faaliyetlerinden ve program alanları altındaki çalışmalardan sorumlu olan Altay, aynı zamanda küresel bir kampanya olan #GivingTuesday’in Türkiye uygulaması olan #PaylaşmaGünü’nün yürütülmesini üstleniyor ve Worldwide Initiatives for Grantmaker Support’un (WINGS) Elverişi Ortam Fonu komite üyelerinden biri olarak görev yapıyor.
BoMoVu Barışa Oyna ve Hareket Okulda projelerinde koordinatör.
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladıktan sonra uzmanlığını aynı üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümü yüksek lisans programında çocuk ve gençlik alanından aldı. Odaklandığı alanlar çocuk hakları ve çocuk katılımı, medyada çocuk hakları; hak temelli iletişim stratejileri ve kapsayıcı politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel sağlık, ayrımcılıkla mücadele, hak ihlallerine karşı koruyucu önleyici çalışmalar ve yerel yönetimler için eşitlik ve kapsayıcılıktır. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kurucularından biri olan Suntekin; daha sonra mülteci çocuklar ve gençlerle de çalışmıştır. 2017’de Sarıyer Belediyesi’nde çocuk hakları danışmanı olarak görev almış; 2018’de Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi’ne geçerek yerel yönetimlerle çalışmaya başlamıştır. Suntekin, bir dönem yönetim kurulunda olduğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin ve yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirme amacıyla çalışan Yereliz Derneği'nin çocuk ve gençlik alanındaki çeşitli çalışmalarında görev almaya ve içerik geliştirmeye devam etmektedir.
İklim aktivisti, yazar ve gazeteci olan Clara S. Thompson Almanya’da yaşamaktadır. 2020’de “Wald Statt Asphalt” (Asfalt Yerine Orman) ittifakının kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli gazeteler için yazı yazmaya devam eden Clara, yakın zamanda Almanya’da iklim aktivizmini ve hareketlilik dönüşümünü konu alan ilk kitabı yayınlandı.
Dr. Çağdaş Dedeoğlu, The Posthuman Lab kurucu direktörü ve Journal of Posthumanism kurucu editörüdür. Halihazırda Yorkville Üniversitesi’nde sosyal bilimler dersleri vermektedir. Aynı zamanda Toronto Üniversitesi bünyesinde devam eden posthümanizm ve dijital aktivizm projesinin eş yürütücüsüdür. Ontario Tech Üniversitesi’ne bağlı Dijital Yaşam Enstitüsü (Yapay Zekâ Yansımaları Araştırma Birimi), Brock Üniversitesi Posthümanizm Araştırma Enstitüsü ve Eleştirel Din Çalışmaları Merkezi araştırmacısıdır. Proje ve yayınlarına http://www.cagdasdedeoglu.com/ adresinden ulaşılabilir.
Dilek Ertükel, kariyeri boyunca demokrasi, iyi yönetişim, kadınların güçlendirilmesi ve insan haklarını desteklemek amacıyla bireyleri, kuruluşları ve kaynakları harekete geçirmeye çalıştı. Organizasyon geliştirme, stratejik iletişim ve savunuculuk konularında bir uzman olarak, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Etiyopya, Gürcistan, Makedonya ve Pakistan'daki sivil liderler ve örgütlerin çalışmalarına rehberlik etti. Ertükel şu anda, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği Sivil Düşün Programı'na liderlik ediyor. Kariyeri süresince National Democractic Institute, Emily's List ve Amnesty International'de görev aldı; Oxfam, Swiss Agency for Development and Cooperation, United Nationals Development Programme ve National Endowment for Democracy'ye danışmanlık yaptı.
Uluslararası Vicdan Mekânları Koalisyonunun Direktörü olan Elizabeth Silkes, 65 ülkede 300 müze, tarihi yer ve hafıza girişiminden oluşan bir konsorsiyumun stratejik büyümesine rehberlik ediyor. FilmAid International'ın direktörü olarak görevyapan Silkes, Uluslararası Af Örgütü'nde büyük hediyeler programını yönetti ve örgütün insan haklarını savunurken büyümesine katkıda bulundu. Elizabeth Silkes, dünyanın dört bir yanındaki konferanslarda ve atölyelerde konuşmacı olarak yer alarak, yerinden edilmiş topluluklardaki psiko-sosyal yardım girişimlerinden, çatışma sonrası ortamlarda ve gelişmekte olan demokrasilerde kalıcı barış ve insan hakları kültürlerinin yaratılmasında belleğin oynadığı role kadar çeşitli konulara dikkat çekti. Silkes, Uluslararası Müzeler Konseyi ABD Ulusal Komitesi ICOM-US yönetim kurulunda; Ulster Üniversitesi'nde bulunan INCORE (Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yürütülen Çatışmanın Nedenleri projesinde ve UNESCO’da danışman olarak ve Fetzer Enstitüsü Hukuk Danışma Konseyi üyesi olarak görev yaptı.
Elmas Arus, ön lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden lisans derecesini almıştır. Türkiye’nin 38 şehrinin 400 Roman mahallesinde Roman üst başlığı altında toplanan Rom, Dom, Lom ve Abdal gruplarının yaşamlarını anlatan ve ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül almış Buçuk belgeselinin (2010) ve daha birçok belgeselin yönetmenidir. 2009 yılından beri kurucusu olduğu Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin başkanlığını yapmakta ve birçok projenin koordinatörü olarak görev almaktadır. Derneğin 2017 yılında Roman gençleri için uygulamaya başladığı Başka Bir Siyaset Okulu’nun direktörüdür. Aynı zamanda Avrupa Konseyi ‘ROMACTED’ programının Türkiye Koordinatörüdür. Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) ‘’Yerelde Örgütlenen Roman Aktivist Kadınlar Ödülü’’ ve Avrupa Konseyi’nin İsveçli diplomat Raoul Wallenberg adına 2014 yılından itibaren ilk defa vermeye başladığı “İnsani Yardım Ödülü”’ne ve ‘’Demokrasi Denetçileri Derneği Lider Kadınlar’’ ödülünü almıştır.
Esra A. Aysun, İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra New York Üniversitesi Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kültür ve sanat alanındaki profesyonel yaşamını 2003’ten beri İstanbul’da devam ettiriyor. Dot, Galerist, CUMA ve Masumiyet Müzesi gibi farklı kültür kuruluşlarında danışmanlık ve yöneticilik yaptı. 2005-2013 yılları arasında Yıldız Teknik, Yeditepe, İTÜ MİAM ve Mimar Sinan Üniversitelerinde sanat yönetimi alanında dersler verdi. 2008-2013 yılları arasında uluslararası kültürel işbirliklerini destekleyen network ve oluşumlarda– IETM (Brüksel), Balkan Express (Slovenya), Cimetta (Paris) ve AICA Türkiye – danışma ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2013 Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun Danışma Kurulu’nda yer aldı. 2019 itibari ile ise Arter Yönetim Kurulu Üyesidir. 2014’ten beri British Council Sanat Direktörlüğü yapmaktadır. British Council Sanat Direktörü olarak yürüttüğü projeler Yaratıcı Ekonomiler, Kültürel Dönüşüm ve Kadının Kültür Alanındaki Gücü gibi çeşitli konulara odaklanmaktadır.
Ezgi Gedik lisans eğitimini ODTÜ Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünden aldı. 2014 yılında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezinde proje koordinatörü olarak çalışmaya başladı, 2019 yılına kadar bu pozisyonda yerel, ulusal ve uluslararası projeler yürüttü. Çalışma hayatına GoFor’da Gençlik Çalışmaları uzmanı olarak devam ediyor.
Dramaturg, sosyal ve kültürel antropolog olan Feray Halil çalışmalarında, çağdaş sanatlarda iktidar ilişkileri, temsil ve sosyal dışlanma konularına odaklanmaktadır. Halil, Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki çeşitli toplumlar için çalışan bağımsız, kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Allianz Kulturstiftung'da performans ve görsel sanatlardan sorumludur. Halen sanat ve kültürün tematik göç alanları ve çevresel adalet konuları ile kesişimi üzerine çalışmaktadır.
Öğretmen, BoMoVu Irkçılık Karşıtı Pedagoji ekibinde danışman.
Sosyolog ve atölye kolaylaştırıcısı Filiz Kasap Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneğinde Antrenman Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Ağırlıkla şiddetsiz iletişim, geri bildirim, grup içi oybirliğiyle karar alma, aktivist tükenişi ve başa etme üzerine çalışmalarını sürdüren Kasap, 2017 yılından beri Şiddetsizlik Atölyeleri kolaylaştırıcılığı yapmaktadır.
Gastón Chillier insan hakları aktivisti ve Arjantin’de yaşıyor. Uluslararası Sivil Özgürlükler başkan yardımcısı ve İnsan Hakları Örgütü (INCLO) ve Arjantin Çevre Avukatları Derneği üyesidir. 2006-2019 yılları arasında Hukuki ve Sosyal Çalışmalar Merkezi yöneticiliği, 2003-2005 yılları arasında Global Rights Latin Amerika Washington Ofisinde (WOLA) uzman olarak çalıştı. 2001-2003 yıllarında Global Rights Latin Amerika programı yöneticiliği yapan Chillier, Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi Danışma Kurulu üyesidir. Yerli ve yabancı yayınlarda uluslararası insan hakları hukuku ve demokrasi üzerine çok sayıda makalesi yayınlandı. Hukuk lisans eğitimini Buenos Aires Üniversitesi'nde (UBA) tamamladı. ABD Notre Dame Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları LL.M (Magna Cum Laude) derecesine sahiptir.
Yakında eklenecektir.
2015 yılından bu yana mülteci çalışmalarında ve Sosyal Uyum özelinde sorumluluklar üstlenmektedir. Sığınmacı ve göçmenlerin uyumu için STK’lar, kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği geliştirerek çocuk, genç ve yetişkin gruplara yönelik eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi. Okullarda yaygın öğrenme temelli ve uyuma yönelik kapsayıcı eğitim programları geliştirdi ve uyguladı. Yetişkinlere, özellikle kadınlara yönelik, yerel halkla mültecilerin uyumunu da geliştiren psikososyal destek buluşmaları hazırlayarak kolaylaştırıcılık yaptı. Sosyal Uyum çalışmalarında yollarının sürekli kesiştiği ve ortak heyecana sahip olduğu Bir İZ Derneği’ne 2019 yılında Proje Uzmanı olarak katıldı.
Hacer Foggo, ağırlıklı olarak insan hakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana, kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane'de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı, davaların açılmasını sağladı. 2012 yılında Türkiye’den 80’e yakın Roman derneğinin katılımı ile Roman Hakları Forumu’nu (ROMFO) kurdu ve ROMFO’nun Aile Bakanlığı’nın Roman Strateji Eylem Planı’nın yazımına ROMFO temsilcileri ile birlikte katkıda bulundu. Sosyo ekonomik nedenlerle okula devam etmeyen, okul terk eden çocuklara yönelik 2016 yılında Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’ni kurdu. Merkez 2021 yılında Şişli Belediyesi İnönü Mahalle Evi’ne dönüştü. Pandemi döneminde 18 Mart 2020 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Derin Yoksulluk Dayanışma Ağı'nı kurarak temel ihtiyaçlara ulaşamayan 4 bine yakın aileye gıda, tablet vb. gönderilmesini sağladı. Ayrıca 2015 yılında Ashoka Fellow’u ve 2021 yılında da Wow Dünya Kadınlar Festivali’nde Türkiye’den 10 lider kadından biri olarak seçildi. Hacer Foggo’nun Kırmızı Püskül adında yayınlanmış bir inceleme kitabı bulunmakta.
Danışman ve bağımsız araştırmacı olarak tanınan Hasini A. Haputhanthri, barış inşası, hafıza çalışmaları, sanat ve kültürel miras yönetimi konularında çalışmaktadır. Şimdiki alanı, müzeleri kapsayıcılık, yenilikçi pedagoji ve sivil katılım alanları olarak yeniden şekillendirmek. Çıkardığı birçok yayının yanı sıra, şu anda Myanmar, Tayland ve Sri Lanka ile 'Ortak Karşılaşmalar' ve Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan 7 ülke ile bir işbirliği olan 'Dünya Sanat ve Hafıza Müzesi' kapsamında çok ülkeli proje yürütmekte. Delhi Üniversitesinde ve Lund Üniversitesinde sosyoloji eğitimini tamamlayan Hasini A. Haputhanthri, daha sonra Columbia Üniversitesinde Sözlü Tarih ve Müze Antropolojisi alanında uzmanlaştı. Sri Lanka ve İsviçre arasında yaşayan Haputhanthri çeşitli uluslararası platformlarda hafıza, tarihi anlatılar, kültür ve miras yönetimi konularında düzenli olarak konuşmalar yapıyor.
Feminist ve aktivist Ishtar Lakhani, 15 yılı aşkın bir süredir kendini sosyal adalet savunuculuğu alanına adamıştır. Antropoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip Lakhani’nin kariyeri, cinsel şiddet mağdurlarının radikal ve feminist savunma platformunun koordinasyonu ve kurduğu aktivist bir kitapçıdaki sandviç yapımından, Güney Afrika’daki seks işçilerinin haklarını savunmaya kadar çeşitli alanları barındırıyor. Lakhani, bir çok farklı sivil toplum kuruluşu ve ağıyla işbirliği yapan ve insan hakları savunuculuğuna yönelik stratejik yaklaşımlarını güçlendirmeye destek veren bir aktivisttir. Yakın zamanda BBC'nin "2020'nin TOP 100 Kadını" listesinde yer aldı.
İbrahim Betil 1944 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. 1994 yılına kadar, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sınai ve mali kuruluşların, ticari bankaların genel müdürlüğünü, yönetim kurulu başkanlığını yaptı, kuruculuğunu üstlendi. 1994 yılından sonra ülkede ve yurtdışında eğitim ve sivil toplum çalışmalarıyla ilgilenmekte ve yönetimlerinde bulunmaktadır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yönetim kurulu üyeliği/denetmenlik ve danışmanlık yapmakta, ayrıca çeşitli sanayi şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
İlksen Mavituna, 1986 İstanbul doğumlu. Galatasaray ve İstanbul Üniversitelerinde felsefe okudu. Çağdaş Fransız fenomenolojisi ve siyaset felsefesi yanı sıra ekoloji düşüncesi çalıştı, bu alanda çeviriler yayınladı. 2005 yılı itibariyle Açık Radyo'da çeşitli görevlerde yer alıp edebiyat, felsefe, güncel sanat ve siyaset alanlarında radyo yayınları hazırladı. Halen Açık Radyo yayın koordinasyonunda bulunmakta ve günlük Açık Dergi yayının prodüktörlüğünü sürdürmektedir.
Jenny Hodgson 2006’dan bu yana Johannesburg Global Fund for Community Foundations (GFCF) yöneticiliğini üstleniyor. Daha önce Uganda, Kenya, Rusya, Singapur ve Tayland’da çalışmalarını yürüten Hodgson, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan bölgelerde hayırseverlik geliştirme çalışmaları yürüttü. Cambridge Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Bölümünde tamamladı. Aynı zamanda African Philanthropy Network Yönetim Kurulu üyesi ve Comic Relief mütevellisidir.
Pulitzer Ödüllü haber teyit servisi PolitiFact muhabiri olan Jon Greenberg, 2011’den bu yana siyasetçilerin, uzmanların, Facebook gönderilerinin ve tweetlerin iddialarını araştırıp, patentli Truth-o-Meter uygulamasını değerlendiriyor. PolitiFact’e katılmadan önce, sırasıyla, altı yıl Washington muhabirliği ve on dört yıl New Hampshire Public Radio baş editörlüğü yaparak kamu radyosunda çalıştı. Society of Professional Journalists ödülünü üç kez kazanan Greenberg; eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi, Syracuse Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde tamamladı.
Julia Bartmann, Mart 2022’de Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne katıldı. Marburg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini Uluslararası Siyaset ve Uluslararası Kamu Hukuku alanında tamamladı. Uluslararası insan hakları sistemi, Avrupa insan hakları sistemi, gençliğin güçlendirilmesi, enerji demokrasisi ve enerji kaynaklarının jeopolitik önemi araştırma alanları arasında.
Hukuku kamu yararına kullanmak için kurulan etkili işbirliklerinin gücüne inanan Karen Saidi, Justice Defender Ülke Direktörü olarak katkı sunmaktadır. Karen 5 yılı aşkın bir süredir ötekileştirilmiş toplumların adalete erişimini sağlamak için çalışmaktadır. Justice Defenders’da Kıdemli Eğitmen pozisyonunda görev alırken aktif öğrenme yoluyla çığır açan hapishane temelli hukuk eğitimine katılmıştır. Saidi, 2018’den beri Commonwealth Legal Association (CLEA) üyesidir. London Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Karen Saidi, yüksek lisans eğitimini Mount Kenya Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları ve Kriminoloji alanında tamamlamış ve İşletme yüksek lisansını Liverpool Üniversitesinden almıştır.
Katie Krueger, Atlas Relief and Development International (ARDI) Programs and Gender Focal Point direktörü ve Center for Progressive Security (CPS) yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Barış inşası, sivil toplumu güçlendirme, kapasite geliştirme, MHPSS, geçim, mültecilerin/ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişilerin entegrasyonu ve insan güvenliği de dahil olmak üzere çeşitli programatik odak alanlarına kesişimsel toplumsal cinsiyet, insan hakları ve çatışmaya duyarlı bakış açılarından bakabilen tecrübeli bir uluslararası geliştirme pratisyenidir. Krueger, İstanbul’daki mülteci ve ev sahibi toplumların yanında Suriye’de yerinden edilmiş topluluklar içinde nefret söylemi ve ayrımcılığın sebeplerini ve etkilerini inceliyor. Sosyal güç dengelerinin toplumsal cinsiyet ve sosyal yapılarına, çatışmadan etkilenen entegrasyon, sosyal içerme konusundaki deneyimlere ve sosyo-politik istikrarsızlıkla ilgili faktörlere ışık tutan ortak girişimler aracılığıyla ARDI ve CPS’teki görevleri arasında köprü kuruyor.
Kerem Çiftçioğlu lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilgiler, yüksek lisans derecesini ise Essex Üniversitesi’nin İnsan Hakları Teori ve Pratiği programından almıştır. 2004’te tamamladığı lisans derecesinin ardından Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve Europa Nostra Türkiye ofisi gibi çeşitli kar amacı gütmeyen kurumlarda gönüllü ve profesyonel çalışmalarda görev aldı. 2014 yılında katıldığı Hafıza Merkezi’nde İletişim ve Kampanyalar Direktörü olarak görev almaktadır. İlgi alanları arasında umut temelli iletişim, kampanya tasarımı ve yaratıcı işbirlikleri vardır.
Liana Varon, lisans ve yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Sivil Toplum için Destek Vakfı’nda Genel Koordinatör olarak çalışan Liana, Vakfın bireysel ve kurumsal bağışçılarla ilişkileri ve hibe programları üzerine çalışıyor. 2011-2018 yılları arasında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışan Liana, Vakfın program alanları ve iletişim çalışmalarının koordinasyonunda çalıştı. Liana’nın öncelikli çalışma ve ilgi alanları arasında sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum altyapısının geliştirilmesi, filantropi ve bağışçılığın geliştirilmesi, sivil toplum mevzuatı ve sivil toplum alanına ilişkin araştırmalar yer alıyor. Sivil toplum ve filantropi alanında pek çok araştırma ve yayına yazar olarak katkı sağlayan Liana, Indiana University Lilly Family School of Philanthropy’de filantropi alanındaki yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Varon, 2016-2018 yıllarında dünyanın önde gelen sivil toplum ağlarından CIVICUS Affinity Group for National Associations’ın yürütme kurulu üyesi olarak görev aldı.
Murat Çelikkan, son 25 yıldır muhabirlik, yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı gibi gazeteciliğin çeşitli kademelerinde görev aldı. Türkiye İnsan Hakları Hareketi’nin aktif bir üyesi oldu. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin kurucuları ve üyeleri arasında yer aldı, bu örgütlerin çeşitli kademelerinde görev yaptı. İşkence, ifade özgürlüğü, medya etiği, Kürt meselesi, barış ve geçmişle yüzleşme konularında çalışmalar yaptı. ODTÜ mezunu olan Çelikkan halen Hafıza Merkezi’nin yöneticileri arasında yer alıyor. Çelikkan, ayrıca 2 film ve Buka Barane belgeselinin de yapımcısı. Columbia Üniversitesi AHDA programı fellow’u olan Çelikkan, 2018 Sivil Haklar Savunucusu ve 2018 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi.
BoMoVu Ben de Böyleyim projesinin koordinatörü ve dansçı.
Nesrin Uçarlar 2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Siyaset felsefesi, milliyetçilik teorileri ve geçiş dönemi adaleti üzerine çeşitli üniversitelerde dersler verdi. İktidar ve direniş, dil hakları, geçmişle yüzleşme, barış, adalet ve hakikat arayışı çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt meselesi üzerine çalışmalar yaptı.Azınlık hakları üzerine çalışmalarına Hrant Dink Vakfı'nda devam ediyor.
Nevin Soyukaya Diyarbakır’da doğdu, üniversitede Arkeoloji eğitimi aldı. Uzun yıllar Diyarbakır Müzesi'nde görev yaptı. Diyarbakır Surları ve İçkale Koruma ve Belgeleme Projesi, Midyat Konuk Evi Projesi, Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi belgeleme ve kazı çalışmaları, Cizre Mem û Zin (Mir Abdal Medresesi ve Camii ) ve Kırmızı Medrese (Medreseya Sor) Belgeleme ve kazı çalışmaları, Diyarbakır Cemil Paşa Konağı belgeleme ve kazı çalışmaları, 2000- 2010 Mor Yakup Kilisesi arkeolojik kazı, belgeleme ve koruma çalışmalarını yürüttü. Surlarda uygulanan yanlış restorasyonlara dikkat çekmek için raporlama ve savunuculuk kampanyalarında yer aldı. 2011 – 2016 yılında Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı UNESCO Dünya Miras Adaylığı sürecinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla alan başkanlığı görevini yürüttü. Ağustos 2016’da çıkarılan torba yasa ile alan başkanlığı görevi sona erdi. Eylül 2015’de dünya miras alanının koruma çalışmalarını yürütmek üzere kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Daire Başkanlığı görevi ile yeniden memuriyeti başladı, 2017’de KHK ile memuriyetten ihraç edildi. Diyarbakır’da yaşanan “Kent Kırım” uygulamaları ile yok edilmekte olan toplumsal hafızanın kayıt altına alınması için 2018’den beri Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ve Anadolu Kültür’ün ortaklaşarak hayata geçirdiği Diyarbakır/Sur:Arşiv ve Portal Projesini yürütüyor.
Nur Banu Kocaaslan Galatasaray Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet, Dünya, Diken Gazetelerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün yönetimindeki SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden yerel gazetecilere arkeoloji haberlerinin nasıl yazılması gerektiği ile ilgili çok sayıda eğitim verdi. Bu eğitimlerin ardından, 2020'de gazetecilerin iklim krizi hakkındaki bilgi ve donanımlarını artırmayı hedefleyen İklim Haberciliği Ağı projesini tasarladı. İklim Haberciliği Ağı’nda yaklaşık 200 gazeteci ve gazetecilik öğrencisine iklim haberciliği eğitimleri verilmesini yönetti. Uluslararası gazetecilik konsorsiyumu Covering Climate Now'ın düzenlediği 2022 İklim Haberciliği Ödülleri'nin jüri heyetinde yer alan Türkiye'den tek isim oldu. Teyit, SARAT, İklim Haberciliği Ağı, Inside Turkey ve Newslab Turkey için yazı ve haber ve rehberler kaleme aldı. Kocaaslan çeşitli üniversite ve gazetecilik kuruluşlarında iklim haberciliği eğitimleri veriyor.
Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümü mezunu. Yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programından aldı. 2010- 2016 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nde “Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Ortak Programı kapsamında yürütülen Mor Sertifika Programı’nda program asistanı ve koordinatörü olarak çalıştı. 2016- 2019 yılları arasında TEGV Eğitim Programları departmanında program yöneticiliği yaptı. Nisan 2019’dan beri Hafıza Merkezi’nde Haklara Destek Programı Kapasite Geliştirme Koordinatörü ve Proje & Fon Geliştirme Koordinatörü rollerini üstlenmekte.
Onur Sazak, 2021/2022 Mercator-İPM Araştırmacısı ve İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi bursiyeridir. Öncesinde Uluslararası Basın Enstitüsü’ne (IPI) bağımsız danışmanlık yapan Sazak, Türkiye-merkezli Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) Değişim için Bağış projesinin koordinatörlüğünü Eylül 2019 - Mayıs 2021 tarihleri arasında yürüten Sazak, Açık Toplum Vakfı Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Hudson Enstitüsü ve Brookings Enstitüsü gibi önemli sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarında araştırmadan program yöneticiliğine uzanan çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Sazak, lisansını ve yüksek lisansını Washington, D.C.’deki American University’de Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ekonomik Politikalar alanlarında tamamlamıştır. 2018 yılında Sabancı Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi doktorasını almıştır.
Özgür Güneş Öztürk (1982), Gazi Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans, Lleida Üniversitesi'nde göç sosyolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Lleida Üniversitesi Coğrafya ve Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. 2015-2018 arasında etnik ve ulusal azınlıklar üzerine çalışmalar yapan CIEMEN’de araştırmacı olarak çalıştı. 2018 haziran ayından beri kurucusu olduğu Col·lectivaT kooperatifinde çalışan ortak olarak çalışıyor ve kooperatifin sosyal araştırma çalışmalarını koordine ediyor.
Özlem Altıparmak Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunu ve İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. İnsan hakları alanında uzmanlaştı ve bugüne kadar insan hakları, toplumsal cinsiyet, engelli hakları, ayrımcılık, adalete erişim, çevre hakkı ve ekoloji alanlarında çeşitli program ve projelerde koordinatörlük, yöneticilik, uzmanlık ve danışmanlık yaptı. Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nde kıdemli program sorumlusu olarak çalıştı ve Türkiye'de insan hakları eğitimi ve araştırmalarının geliştirilmesi odaklı proje ve programlar yürüttü. Sivil toplum kuruluşlarına ek olarak Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi, Polis Akademisi ve üniversiteler ile ortaklıklar geliştirilmesi, kapasite geliştirme faaliyetleri planlanması ve uygulanmasında rol aldı. Doğa Derneği Hukuk Danışmanı ve Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği koordinatörü olarak görev yapıyor.
Özlem Ece Aydınlık, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini Fransa Dışişleri Bakanlığı bursu ile L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Kültür Projeleri Yönetimi bölümünde tamamladı. 2003-2008 yılları arasında Türkiye’de kültür-sanat sektörünün önde gelen kurumlarında proje yöneticisi ve iletişim danışmanı olarak yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalara imza attı. 2008 yılında ise İKSV’de Türkiye ve Fransa'nın Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının himayesinde, CulturesFrance'ın işbirliğiyle gerçekleştirilen “Fransa’da Türkiye Mevsimi”nin yönetimini üstlendi. 2010 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü olarak görev yapıyor. Halen kültür politikaları ve yönetimi üzerine projeler hazırlamaya ve yayınlar tasarlamaya devam eden Özlem Ece Aydınlık, aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu’nda İKSV’yi temsilen yer alıyor.
İnsani yardım ve kalkınma çalışmaları alanında 23 yıllık deneyime sahip olan Pankaj Anand Oxfam'da (Hindistan) insani yardım çalışmaları kapsamında Programlar ve Savunuculuk Direktörüdür. Proje planlama ve yönetimindeki deneyimlerine ek olarak, savunuculuk, bilgi yönetimi, geliştirme iletişimi ve kaynak seferberliği konularında da tecrübeli olan Pankaj, tematik deneyimleri, WaSH (UNICEF), geçim kaynağı, halk sağlığı, cinsiyet, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ve yerel özyönetim alanlarını da çalışmakta olan Anand insani yardım çalışmaları ve kalkınma faaliyetlerinin, sosyo ekonomik, cinsiyet, etnik köken ve dine dayalı eşitsizlikler ve ayrımcılığa odaklanması gerektiğini düşünüyor
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümünde tamamladı. Çeşitli kurumlar için kültür odaklı saha çalışmaları yürüttü. 2018’de Çok İyi İşler isimli, sanat takipçisi odaklı içerikler üreten dijital sanat yayınını kurdu. AICA Uluslararası Eleştirmenler Derneği Türkiye şubesi üyesi.
Sinan Gökçen, 30 yılı aşkın bir tecrübeyle Türkiye, Avrupa ve Balkanlarda bir insan hakları aktivistidir. İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, medya özgürlüğü, azınlık hakları, çoğulculuk ve demokratikleşme konuları üzerine çalışıyor. Türkiye’nin öncülük eden insan hakları örgütlerinden biri olan Yurttaşlık Derneği (önceki adıyla Helsinki Yurttaşlık Derneği) kurucu üyesidir. 1988-2002 yılları arasında çeşitli medya kuruluşlarında muhabir ve editör olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimini, 2003’te Central European University, İnsan Hakları Hukuku bölümünde tamamladı. Ocak 2018’den beri, Vatandaşlık Hakları Savunucuları (CRD) Türkiye Program Sorumlusu olarak görev yapıyor. CRD ekibine katılmadan önce, 2005-2015 yılları arasında, Budapeşte merkezli Avrupa Roma Hakları Merkezi İletişim Direktörlüğü ve Türkiye Kolaylaştırıcılığı yaptı.
Tarık Beyhan, profesyonel yaşantısının çoğunu bilişim teknolojileri ve iletişim alanlarında sürdürdü. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde gönüllü olarak bilişim güvenliği ve bilgisayar ağları üzerine eğitimler verdi. İnsan hakları ve özgürlükler üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinde çeşitli gönüllü görevler üstlendi. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliğindeki eğitimini yarım bıraktı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Beyhan, insan hakları alanındaki çalışmalarını Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde Kampanyalar ve İletişim Direktörü olarak sürdürüyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 1998'de, aynı üniversitenin Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’ndan 2003 yılında mezun oldu. 2013 yılında doktora derecesini Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Bölümü Kent ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’ndan aldı. 2003 yılında Sivil Toplum Geliştirme Programı sırasında kısa dönemli uzman olarak “Sivil Toplum’dan Proje Öyküleri” kitabını hazırladı. 2005-2007 yılları arasında STGM’de Eğitim Programları Koordinatörlüğü sorumluluğunu üstlendi. Ardından beş yıl boyunca kırsal kalkınma, sosyal etki analizi ve kapasite geliştirme konularında bir dizi projenin koordinatörlüğü yaptı. Politik ekoloji konusunda derleme kitap editörlükleri yaptı; çevre politikası ve yönetimi hakkında çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı.
Tirşe Erbaysal Filibeli, akademik derecelerini Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmalarında aldı. 2016 yılından beri AB tarafından kurulan Medya Çeşitliliği ve Özgürlük Merkezi’nin Medyada Çoğulculuğu İzleme Projesinde Türkiye ülke takımında araştırmacı olarak çalışıyor. 2016 yılında Hrant Dink Vakfı Asulis özel raportörü olarak çalıştı ve ‘Ayrımcılığa Karşı Yeni Bir Dil, Diyalog, Demokrasi’ başlıklı rapora katkıda bulundu. ‘Medyada Çeşitlilik ve Hassas Grupların Entegrasyonu için Ermiscom Ortak Müfredatı’ başlıklı devam eden Erasmus+ projesinin ülke takım lideri. Pek çok ulusal ve uluslararası yayın çıkartan Tirşe Erbaysal Filibeli; algoritmik manipülasyon, hesaplamalı propaganda, büyük veri ve veri gizliliği, bilgi düzensizliği ve bilgi doğrulama, azınlıklara yönelik dezenformasyon/mezenformasyon ve gerçek-ötesi [post-truth] çağında ötekileştirme, popülizm ve barış çalışmalarıyla ilgileniyor. 2018 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.
Prof. Dr. Türker Kılıç, beyin cerrahisi profesörü. Dr. Kılıç Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve bilim doktorasını anatomi alanında tamamladı. 2015’te Avrupa Bilim ve Sanat Akademisine, Aralık 2021’de ise Dünya Bilim ve Sanat Akademisine seçildi. Başta Harvard Tıp Fakültesi, Yale, Milano Politeknik ve Johns Hopkins olmak üzere ondan fazla üniversitede konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. 1999 yılında Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma Ödülü’nün yanı sıra 2001 ve 2005 yıllarında Amerikan Beyin ve Sinir Cerrahisi Dernekleri Birliği Tümor Araştırma Ödülü aldı. 200’ün üzerinde bilimsel yayını vardır. Dr. Kılıç’ın Yeni Bilim: Bağlantısallık, Yeni Kültür: Yaşamdaşlık ve Beyin Nedir’den Yaşiam Nedir’e Bir Hayat Serüveni: Türker Kılıç adlı iki kitabı vardır. 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu Ulaş Bayraktar yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Siyasal Bilimsel Enstitüsü'nde tamamladı. 29 Nisan 2017 KHK'sı ile kamudan kamuya ihraç olana kadar Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan ve ağırlıklı olarak yerel yönetimler, kentsel siyaset, kamu politikaları ve müşterekler siyaseti alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapan Bayraktar o tarihten beri Kültürhane'nin kurucu ortaklarından ve çalışanlarından biri olarak bildiği işi farklı bir biçimde sürdürmeye çalışıyor.
Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org kurucusu ve kışkırtıcısı. Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir. Kadir Has Üniversitesi,İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyor. Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio State Üniversitesi’nde master, daha sonra MacArthur bursiyeri olarak Minnesota Üniversitesi'nde doktora yaptı. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kurdu. 2001 yılında Türkiye’nin ilk kitle kaynak platformu olan KusBank.org ’u kurdu. 2002 yılında, BirdLife’ın Türkiye temsilcisi olan Doğa Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı. New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda çevre uzmanı, TEMA Vakfı genel müdürü, Greenpeace Akdeniz genel direktörü görevlerini yürüttü. 2012 yılında Türkiye’de change.org’u kurdu ve halen Genel Direktörü. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) kurucu üyelerinden olan Dr. Özesmi, Sivil Katılım için Dünya Birliği (CIVICUS) yönetim kurulunda iki dönem görev aldı. Ashoka Vakfi Yönetim Kurulu Üyesi. Kendisinin 100’den fazla bilimsel yayını, sayısız popüler makalesi, iki kitabı ve Açık Radyo’da her gün yayınlanan bir programı vardır.
Wafa Mustafa, alıkoymadan sağ kurtulmayı başarmış bir aktivist ve gazetecidir. Babasının Şam’daki yönetim tarafından alıkoyulmasından bir hafta sonra, 2013’te Suriye’den ayrıldı ve Türkiye’deki çeşitli medya kuruluşlarında Suriye ile ilgili haberler yapmaya başladı. 2016 yılında Almanya’ya yerleşen Mustafa, yarım bırakılan eğitimine Berlin’de devam etti ve Bard Koleji’nden 2020 baharında mezun oldu. Wafa, diğer pek çok aile gibi babası Ali Mustafa’nın başına neler geldiğini bilmiyor. Ali Mustafa kaybedilmeden önce, Ağustos 2011’de Masyaf’a kaçan kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş kişiler için yürüttüğü insani yardım çabaları sebebiyle tutuklanmıştı. Mustafa, savunuculuk çalışmalarında alıkoymanın genç kızların, kadınların ve ailelerin üzerindeki etkisine odaklanıyor.
1984- 2004 arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, 2004’de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmaya başlayan Prof.Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, 2016 yılında emekliye ayrıldı. ILAD, UNESCO ve Amerikan Biyografi Enstitüsü gibi uluslararası kuruluşlara üye olmasının yanı sıra, Columbia Üniversitesi’ne (1994) ve Salzburg Semineri’ne (2003), Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi Medya Çalışmaları Merkezi’ne (2014) ve 2017’de Floransa’daki European University Institute’a konuk öğretim üyesi olarak davet edilip ders ve seminerler verdi.
Yaşar Adnan Adanalı şehir planlayıcısı ve sosyal girişimci. Mekansal adalet odaklı, İstanbul merkezli disiplinlerarası eylem araştırma enstitüsü Mekanda Adalet Derneği’nin (www.mekandaadalet.org) ve İstanbul’da sosyal ve çevresel etki üzerine çalışan topluluk ve kolektif kültürel projelere ev sahipliği yapan Postane’nin (www.postane.co) kurucularından biridir. 2010 - 2021 yılları arasında TU Darmstadt Üniversitesi Mundus Urbano Master programında katılımcı planlama ve toplu konut dersleri verdi. Yaşar, Ashoka Vakfı sosyal girişimcilik ve Bertha Vakfı barınma aktivizmi üyesidir.
Yıldız Tar 2013 yılında gazeteciliğe başladı. Etkin Haber Ajansı'nda editör, Özgür Radyo'da program yapımcısı ve sunucusu olarak çalıştıktan sonra 2014'ten beri LGBTİ+ internet gazetesi KaosGL.org'ta sırasıyla muhabir, editör ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Halen bu görevi sürdürüyor. Sol, sosyalist siyasi partilerle LGBTİ+ hakları üzerine röportajları "Yoldaş Ben İbneyim" başlığıyla, trans kadınlarla röportajları "Dönmelere Doyamadık" ve Türkiye'deki LGBTİ+ hareketinin tarihine ilişkin sözlü tarih çalışması "Patikalar: Resmî Tarihe Çentik" ismiyle kitaplaştı. Kaos GL Derneği'nin senelik medya izleme raporunu kaleme alıyor. Çeşitli gazete, dergi ve dijital mecralarda LGBTİ+ hakları, hafıza çalışmaları, edebiyat, nefret söylemi ve medya okur yazarlığı üzerine yazıları yayınlandı. T24 internet gazetesinde pazar röportajları “İnsan Manzaraları” adıyla yayınlanıyor.
Zsolt Szekeres, MAcar Helsinki Komitesi (HHC) kıdemli hukuk danışmanı. Sığınmacılar ve refakatsiz çocuklar başta olmak üzere uluslararası koruma altında olan kişilerin hukuki danışmanlığını ve temsilciliğini üstleniyor. HHC’nin stratejik dava çalışmalarında yer alan Szekeres, Macar sığınma katmanlarının koordinasyonundan sorumlu. Aynı zamanda European Legal Network on Asylum (ELENA), Macar odak kişisi. HHC ortaklarıyla işbirliği içinde Macaristan’daki LGBTQI toplumunun haklarını savunuyor. Zsolt Szekeres United World Colleges hareketi üyesidir.