Medyada yer alan, etnik, ulusal ve dinî kimliklere karşı ayrımcı; cinsiyetçi, homofobik ve transfobik söylem içeren haberleri görünür kılmak ve medyada nefret söyleminin kullanımının azaltılmasına katkı sunmak amaçlanıyor.

Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru projesi, kamu, sivil toplum ve medya sektörlerini bir araya getirerek, Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı söyleme dair farkındalık yaratmayı ve insan hakları odaklı yeni bir söyleme katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Bir Arada Yaşam için Sivil Toplumu Güçlendirme projesi, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, ayrımcılıkla mücadele eden sivil toplum aktörlerinin desteklenmesini ve güçlendirilmesini hedefliyor.

Hrant Dink Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaşa Avrupa Birliği ve Friedrich Naumann Vakfı tarafından finanse edilen  “Dijital Teknolojileri Kullanarak Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı projeyi yürütüyor.

Go to top