2-3 Temmuz 2022’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşlarının, hak savunucularının, aktivistlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve sivil topluma ilgi duyanların katıldığı Bir Arada Yaşam Festivali düzenlendi.

Festival kapsamında yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik diyalog, insan hakları ve bir arada yaşam odaklı yaratıcı atölyeler düzenlendi, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımının sağlanması için yapılan panellere 400’ün üstünde dinleyici katıldı. İki gün boyunca sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların geniş kitlelerle buluşması için Türkiye’nin farklı şehirlerinden 34 sivil toplum kuruluşunun stantları kuruldu. Festivalde ayrıca Bajar, Nilipek., Cümbüş Cemaat, Can Kazaz ve İstanbul Soundpainting Orkestra performanslarını sergilediler.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ile işbirliğinde hazırlanan festivalde sivil toplumda insan hakları, mülteciler, toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültürel miras, sanat ve pek çok farklı alanda çalışmalar yürüten kurumlar ve uzmanlar yer aldı.

Amerika, Arjantin, Almanya, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Kuzey İrlanda, Macaristan, Sri Lanka, Türkiye ve Uganda’dan sivil toplum profesyonellerinin konuşmacı olarak katıldığı panel serisinin videolarını "play/oynat" ikonuna basarak izleyebilirsiniz.

Açış Konuşması
2 Temmuz, Cumartesi
10.30 - 11.00
Marmara Salonu
Prof. Dr. Ayşe Soysal - Hrant Dink Vakfı
Ayşe Köse Badur- İstanbul Politikalar Merkezi
Helin Şahin - Olof Palme International Center
Murat Çelikkan- Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
Alexander Fricke - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

2019 yılından beri Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle İstanbul Politikalar Merkezi ve Olof Palme International Center ile birlikte yürüttüğümüz Sivil Toplumu Güçlendirme projesinin bir parçası olan Bir Arada Yaşam Festivali kapsamında Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşları, hak savunucuları, aktivistler, akademisyenler ve sivil toplumun bir parçası olmak isteyen kişiler buluştu.

Hafıza Merkezi’nin işbirliğinde düzenlediğimiz festival kapsamında açış konuşmalarını Hrant Dink Vakfı adına Prof. Dr. Ayşe Soysal, İstanbul Politikalar Merkezi adına Senem Aydın Düzgit, Olof Palme International Center adına Helin Şahin, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi adına Murat Çelikkan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Alexander Fricke yaptı.

Sivil toplum kendine soruyor: Yakın gelecekte bizi neler bekliyor?
2 Temmuz, Cumartesi
11.00 - 12.00

Marmara Salonu
Onur Sazak - Moderatör
İbrahim Betil - Sivil Toplum Gönüllüsü
Olcay Özer - Hafıza Merkezi
Dilek Ertükel - Sivil Düşün

CIVICUS’un her yıl yayımladığı sivil toplumun dünya ölçeğindeki durumuna ilişkin raporunda* beş ana başlık göze çarpıyor. Bunlar ırkçılıkla mücadele, insan hakları, çevresel adalet, gelir adaleti ve pandemi sonrasında demokrasi talepleri olarak belirlendi. Biz de bu oturumda yukarıdaki başlıklar üzerinden giderek bu taleplere neden olan politik, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin sivil toplum için önemini, sivil topluma olan etkisini ve sivil toplumun bu durumla nasıl mücadele ettiğini konuştuk. Katılımcılar aynı zamanda sivil topluma ilişkin yakın geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

Nefret söyleminin ötesinde: Yanlış haberlerle mücadele yöntemleri
2 Temmuz, Cumartesi
13.30 - 14.30
Marmara Salonu
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - Moderatör
Katie Kruger - Atlas Relief & Development International
Jon Greenberg - Polifact (Poynter Institute)
Doç. Dr. Tirşe Erbaysal Filibeli - Bahçeşehir Üniversitesi

Bu oturumda özellikle son dönemde medyada artan nefret söylemlerinin ve manipüle edici haberlerin mülteci ve göçmenlere yönelik olanlarını inceledik. Nefret söylemi ve ayrımcı dille medyada yer alan bu haberlerin neden arttığını ve bu haberlerin doğruluğunun kontrolü için kullanılan yöntemleri Türkiye ve Türkiye dışından örneklerle tartıştık. Yanlış bilgi ve nefret söylemi arasındaki ilişkiyi mültecilere yönelik haberler üzerinden ele aldık.

İnsan hakları odağında filantropi tartışmaları
2 Temmuz, Cumartesi
15.00 - 16.00

Marmara Salonu
Olcay Özer - Moderatör
Liana Varon - Sivil Toplum için Destek Vakfı
Birce Altay - Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Jenny Hodgson - Global Fund for Community Foundation
Tezcan Eralp Abay - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)

Bu oturumda hak odaklı çalışan kurumlara yönelik filantropi algısına, hibe süreçlerinin sivil toplumu daha iyi tanıyarak nasıl kurgulanabileceğine, sivil toplumun “daralan” alanlarında fon veren kurumların başvurdukları yöntemlere ve pandemi sonrasında bağış kültüründeki değişimlere odaklandık.

Barış mücadelesi: Kadın ve LGBTİ+ hareketinin çözüm sürecine katılımı
2 Temmuz, Cumartesi
16.30 - 17.30
Marmara Salonu
Dr. Nesrin Uçarlar - Moderatör
Avila Kilmurray - the Social Change Initiative
Atalay Göçer - Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği

Bu oturumda, panelistler, barış süreçlerini, bunların dönüşümünde kadın ve LGBTİ+ hareketinin etkisini, Türkiye’de ve Kuzey İrlanda’da yakın tarihte yaşanan politik gelişmelere değinerek, bu süreçlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları ele alındı.

Bir arada yaşam için kültür ve sanat
2 Temmuz, Cumartesi
12.00 - 13.00

Dolmabahçe C Salonu
Özlem Ece Aydınlık - Moderatör
Feray Halil - Allianz Kulturstiftung
Esra Aysun - British Council
Rumeysa Kiger - Kültür Girişimcisi

Panelde bir arada yaşamı teşvik etmenin tam da bu dönemde neden önemli olduğu sorusundan yola çıkarak, yanıtları ararken kültür-sanat sektörünün rolüne, kültürler arası diyaloğun ve kültürel çoğulculuğun sağlanmasında kültür-sanat alanına nasıl bir rol düştüğüne odaklandık.

İnsan hakları bağlamında yapay zeka ve etik
2 Temmuz, Cumartesi
13.30 - 14.30
Dolmabahçe C Salonu

İlksen Mavituna - Moderatör
Dr. Çağdaş Dedeoğlu - Post-human Lab

Yapay zeka pek çok alanda olduğu gibi sivil alanda da kullanılmaya başlandı. Alanın genişlemesi de beraberinde çeşitli tartışma alanları açtı. Yapay zeka etiği konusu da sivil toplumu ilgilendiren konu başlıklarının başında geliyor. Bu oturumda yapay zekânın öğrenme biçimleri, verileri nasıl ve nereden aldığının genel bir değerlendirmesini yaptık. Yapay zekâ etiğinin ve bu konudaki tartışmaların insan haklarını nasıl etkilediğini, insan hakları açısından zorluklarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının yapay zekâyı nasıl kullandıklarını, yapay zekânın bugünü ve yarınını etik ve insan hakları çerçevesinden konuştuk.

Sivil toplum gözünden yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele
2 Temmuz, Cumartesi
15.00 - 16.00

Dolmabahçe C Salonu
Elmas Arus - Moderatör
Pankaj Anand - OXFAM
Tülin Hadi - İstanbul Kent Konseyi
Perihan Uluğ - Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya yaratmanın aciliyetini merkeze alarak Türkiye ve Hindistan’daki mevcut durumları göz önünde bulundurarak dünyadaki yoksulluk ve sosyal eşitsizlikle ilgili genel durum değerlendirmesini yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartıştık. Derin yoksulluğu görünür kılmak için sivil toplumda yapılan çalışmalardan bahsedip ve sivil toplumun çalışmalarının sınırları ve bu konuda geliştirilebilecek dönüştürücü politikaları konuştuk.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Aktivizmin yaratıcı hali
2 Temmuz, Cumartesi
16.30 - 17.30
Dolmabahçe C Salonu

Ishtar Lakhani- Aktivist

Geçtiğimiz yıl COVID-19 aşılarının ücretsiz olması konusunda yürütülen kampanyada önemli bir rol oynayarak BBC'nin "2020'nin TOP 100 Kadını" listesinde yer alan feminist aktivist Ishtar Lakhani bu oturumda kendi deneyimlerinden yola çıkarak aktivizmin yaratıcı biçimlerinden bahsetti. Bilinen sivil toplum kampanyalarının ötesinde konunun ciddiyetini yitirmeden insan hakları savunuculuğuna yönelik yaklaşımların güçlendirilmesine değişik açılardan nasıl bakıldığını sanat ve aktivizmi birleştirerek paylaştı.

Toplumsal belleğin dönüştürücü gücü: Hafıza çalışmaları neden önemli?
3 Temmuz, Pazar
11.00 - 12.00

Marmara Salonu
Nayat Karaköse - Moderatör
Eylem Delikanlı - Research Institute on Turkey
Aylin Tekiner - Research Institute on Turkey
Aylin Vartanyan - Boğaziçi Üniversitesi
Nevin Soyukaya - Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği

Bu panelde toplumsal belleğin bir arada yaşama katkısından ve hafıza çalışmalarının insan haklarını tarihsel bağlamda nasıl dönüştürebileceğinden, kolektif hafızanın ve geçmiş ve şimdiki adaletsizliklerin kamusal anlatıları şekillendirmede nasıl rol oynayabileceğinden konuştuk.

İnsan haklarını savunmak: Latin Amerika ve Doğu Avrupa’dan bir bakış
3 Temmuz, Pazar
13.00 - 14.00
Marmara Salonu
Murat Çelikkan - Moderatör
Zsolt Szekeres - Hungarian Helsinki Committee
Gastón Chillier - The International Network of Civil Liberties

Bu oturum bizi Latin Amerika ve Doğu Avrupa'daki eşitsizlik ve adalet için insan hakları hareketlerinden neler öğrenebileceğimizi düşünmeye davet etti. Diyalog alanının azaldığı bir durumda, sivil toplum kuruluşlarının ve insan hakları savunucularının nasıl yeni direniş ve dayanışma alanları yaratmaya çalıştıkları hakkında konuştuk. Katılımcılar, dayanışma pratiklerinin yanı sıra geleceğe yönelik savunuculuk konusundaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Devletlere karşı güvenin kırılgan bir durumda olduğunu göz önünde bulundurarak, diğer sivil hareketlere yol gösterici olması için ülkelerinde son yıllarda yaşanan sivil toplum hareketlerini paylaştılar.

Çerçevenin dışına çıkmak: Aktivizmde yeni yöntemler
3 Temmuz, Pazar
14.30 - 15.30

Marmara Salonu
Kerem Çiftçioğlu - Moderatör
Archana Deshpande - OpenGlobalRights (OGR)
Dr. Uygar Özesmi - Change.org
Tarık Beyhan - Uluslararası Af Örgütü Türkiye

Bu panelde sivil toplumun var olan mücadele yöntemlerini, daha etkili kullanmak ya da yenilemek mi gerekiyor, hâlihazırda bildiğimiz aktivizmin değişmesi gerekiyor mu, sivil toplum nasıl daha katılımcı bir mücadele yöntemi belirleyebilir sorularından yola çıkarak Türkiye ve uluslararası örnekler üzerinden konuştuk.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Beyin araştırmalarının öğretmekte olduğu yeni kültür: Yaşamdaşlık
3 Temmuz, Pazar
16.00 - 17.00
Marmara Salonu

Prof. Dr. Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi

Bu oturumda, canlılar arasındaki hiyerarşi algısını nasıl kırabiliriz, yeni bir bakış açısıyla gelecek olan yeni toplum düzeni nasıl olabilir, bağlantısallık kavramı bizim için ne ifade ediyor gibi sorular ekseninde Prof. Dr. Türker Kılıç’ın konu hakkındaki çalışmalarını dinledik.

Tabandan gelen hareketler: Dayanışmanın yerel hâli
3 Temmuz, Pazar
11.00 - 12.00

Dolmabahçe C Salonu
Yaşar Adanalı - Moderatör
Karen Saidi - Justice Defenders
Ulaş Bayraktar - Kültürhane
Özgür Güneş Öztürk - Col·lectivaT

Tabandan gelen sivil toplum hareketleri ve dayanışma süreçleri üstüne konuşacağımız bu oturumda özellikle sivil toplumun manevra alanlarının çok geniş olmadığı yerlerde aktivist olmaktan bahsettik. Bu tip yapıların hem kendi aralarında ve hem de uluslararası sivil toplumla nasıl dayanışma yaratabileceğine ve bu toplulukların kaynaklara ulaşımına değindik. Panelde ayrıca dayanışmanın sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir sorusuna yanıt aradık.

İklim krizi mücadelesi neden bir insan hakları meselesidir?
3 Temmuz, Pazar
14.30 - 15.30
Dolmabahçe C Salonu
Julia Bartmann - Moderatör
Nur Banu Kocaaslan Semerci - İklim Habercisi
Clara Thompson - İklim aktivisti / Gazeteci
Özlem Altıparmak - Doğa Derneği Hukuk Danışmanı

İklim değişikliği ve ortaya çıkan iklim krizinin etkilerini doğa ve insanları bir arada düşünerek değerlendirmemiz gerekiyor. Bu oturumda bu iki kavramı ayırmadan kesişimsellik üzerinden iklim krizinin neden aynı zamanda bir insan hakları ihlali olduğunu, hangi haklarımızı aslında nasıl etkilediğini tartıştık. Katılımcılar iklim değişikliğinin neden devletlerin öncelikli meselesi olmadığını, kamuoyunda neden yeteri kadar yer almadığı gibi soruların peşinden gittüler “Farkındalık yaratma”nın artık yeterli olmadığı bir dünyada konuşmacılar; bir insan hakları meselesi olarak iklim krizine karşı politik figürlerin, medyanın ve sivil toplumun alması gereken sorumluluklarını tartıştılar.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Tarihi sanat yoluyla yeniden düşünmek
3 Temmuz, Pazar
13.00 - 13.30

Dolmabahçe C Salonu

Hasini Haputhanthri - Danışman ve Araştırmacı

Barış inşası, sanat ve kültürel miras konularında çalışmalar yürüten Hasini Haputhanthri bu oturumda görsel sanatın alternatif bir tarih eğitimi için kaynak ve geçmişi araştırma yolu olabileceği üstünde durarak geçmişi yeniden okumak için sanatın nasıl kullanılabileceğine, eğitimde hakim tarih anlatısını değiştirmek için neler yapılabileceğine değindi.

Bir arada yaşam hikâyeleri / Sınırları aşan aktivizm
3 Temmuz, Pazar
13.30 - 14.00

Dolmabahçe C Salonu

Wafa Ali Mustafa - Aktivist / Gazeteci

Suriyeli insan hakları savunucusu ve gözaltında kaybedilen insanlar için hak savunuculuğu yapan gazeteci Wafa Ali Mustafa, sokaklarda yaptığı protestolardan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne kadar her yerde tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması için sesini çıkarıyor. Mustafa, bu oturumda kendi ailesinin hikâyesinden ve hak ihlalleriyle nasıl mücadele ettiğinden, ülkesinden uzakta da olsa sınırların onu durdurmadığı aktivizm anlayışından bahsetti.