ASULIS LABORATUVARI

Buket Kapısız (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi Etkinlik Koordinatörü)
buketkapisiz[at]hrantdink.org - dahili: 229

2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden lisans derecesi aldı.

Elif Erol (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi İzleme Koordinatörü)
eliferol[at]hrantdink.org - dahili: 229

2019 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünden mezun oldu. 2022’de aynı üniversitenin Kültürel Çalışmalar bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Tuğba Özsoy (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi İzleme Asistanı)
tugbaozsoy[at]hrantdink.org - dahili: 229

Lisans eğitimini 2020’de İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 

Başak Can (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi Proje Asistanı)
basakcan[at]hrantdink.org - dahili: 229

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde de yandalını tamamladı. Bir spor dergisinde iki buçuk sene editörlük yaptı ve medyada çeşitli yayınlara freelance olarak da içerik hazırladı. 

Deniz Melsa Ergenç (Demokrasi, Eşitlik ve Birarada Yaşamı Teşvik Etmek için Hak Temelli Öğrenme Programları Proje Koordinatörü)
denizmelsaergenc[at]hrantdink.org - dahili: 229

Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bilimi bölümlerinde tamamladıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde pedagojik formasyon aldı. Pek çok özgürlük, eşitlik ve hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşu için gönüllü faaliyetlerde bulundu. 2020 yılından beri sivil toplumda profesyonel olarak çeşitli projeler yürütmektedir.

Liana Erişsever (Demokrasi, Eşitlik ve Birarada Yaşamı Teşvik Etmek için Hak Temelli Öğrenme Programları Eğitmeni)
lianaerissever[at]hrantdink.org - dahili: 229

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Okullarda farklı kademelerde Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman olarak görev aldı.

Jaklin Özkan (İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Yaygın Eğitim Modülleri Proje Koordinatörü)
jaklinozkan[at]hrantdink.org - dahili: 233

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans derecesi aldı. Uzun yıllar özel sektörde proje yöneticisi olarak çalıştı.

Damla Oğuz (Demokrasi, Eşitlik ve Birarada Yaşamı Teşvik Etmek için Hak Temelli Öğrenme Programları Proje Asistanı)

damlaoguz[at]hrantdink.org - dahili: 229

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldu. Central European Üniversitesi Milliyetçilik Çalışmaları programında yüksek lisans derecesini tamamladı.