Programda yer alan içeriklerin yanındaki "play/oynat" ikonuna basarak, o içeriğin videosunu görebilirsiniz.
11 Aralık Cuma
09.30-09.50
Karşılama Konuşmaları
Rakel Dink - Hrant Dink Vakfı Başkanı
Ronald Meinardus - Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilcisi
Peter Ericson - İsveç İstanbul Başkonsolosu
09.50-10.10
Açılış Konuşması
Yasemin İnceoğlu
10.10-11.05
PANEL 1 | Medyada Ayrımcılık ve Nefret Söylemi
Oturum Başkanı: Aidan White
Elzem Seren Dinç Kırlı - Yeni Medyada Nefret Söylemi: Taraftarların 6222 sayılı kanun içerikli nefret söylemlerin Twitter üzerinden incelenmesi
Alexander Royall - Devlet Etkisi Altındaki Medyada Genel Seçimler ve Güvenlikleştirme Yasaları
11.15-12.25
PANEL 2 | Ayrımcılığın Siyaseti: Algılar ve Söylemler
Oturum Başkanı: Ayşe Kadıoğlu
Türkay Salim Nefes - Türkiye Siyasetinde Yahudiler Hakkındaki Olumsuz Algılar: Meclis Tartışmalarına İlişkin Bir Analiz, 1983-2016
Elif İrem Az - Soma Kömür Madeni İşçilerine Karşı Yaralayıcı Söylemlerin Edimsel Gücü
Steven Aiello - Empatik Hikâye Anlatıcılığı
13.25-14.20
PANEL 3 | Irkçılık ve Nefret Söylemi: Irkçı Nefret Söylemi ve Etkileri Üzerine Tematik Tartışma
Oturum Başkanı: Ferhat Kentel
Ümit Kemal Yıldız - Temel Britanya Değerleri: Mükemmel Irkçılık
Ezgi Güner - Türkiye'de Beyazlığın Değişen Anlamları ve Fakat Değişmeyen Üstünlüğü
14.30-15.25
PANEL 4 | Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Ayrımcılığın Katmanları
Oturum Başkanı: Didem Danış
Şükrü Şimdi - Türkiye'deki Suriyeli Karşıtı İmza Kampanyalarına İlişkin Bir Analiz: Change.org'dan Örnekler
Tannuja Rozario & Marina Kumskova & Katie Krueger - Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Yarattığı Zorluklar Bağlamında Cinsiyet Temelli Güç Dinamiklerinin Rolünün ve Etkisinin İncelenmesi
15.35-16.45
PANEL 5 | Nefret Söylemi ve Azınlık Hakları
Oturum Başkanı: Ohannes Kılıçdağı
Claire Thomas - Kırmızı Çizgiyi Çekmek: İfade Özgürlüğü Tehlikeli ve/veya Nefret Söylemini Kontrol Etmek için Nasıl ve Ne Zaman Sınırlandırılmalıdır: Azınlık Hakları Aktivizmi Temelli Bir Yaklaşım Perspektifi
Michael Ferguson - Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Siyah Karşıtı Irkçılığın Kökenleri: Köleleştirilmiş ve Kurtulmuş Afrikalıların Tarihi
Murat Ruben - Türkiye’de Dinî Azınlıklara Yönelik Nefret ve Ayrımcılık Suçları: Ulusal Düzenlemeler, Uluslararası Sözleşmeler ve Bunların Uygulanmasına İlişkin Sorunlar
16.55-17.50
PANEL 6 | Pandemi: Covid-19 Sırasında Sosyal Medyada Nefret Söylemi
Oturum Başkanı: Mutlu Binark
Zeynep Özarslan & İlden Dirini & Gökçe Özsu - Türkiye'de COVID-19 Salgını Sırasında Sosyal Medyada Nefret Söylemi
Oğuz Kuş & Yıldıray Kesgin - COVID-19 Bağlamında Dijital Nefret Söylemi: Bir Pandeminin Gölgesinde Kullanıcılar Tarafından Üretilen Içeriklerde Durum
12 Aralık Cumartesi
10.00-10.55
PANEL 7 | Eğitim Alanında Ayrımcılık: Sorunlar, Uygulamalar, Çözüm Örnekleri
Oturum Başkanı: Kenan Çayır
Ellen Kollender - Bir Mücadele Alanı Olarak Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Aktivizm: Kapsayıcı Okullar ve Göçmen Toplulukları Yaratırken Berlin’deki Mevcut Yaklaşımlar, Çatışmalar ve Taktiklerden Ne Öğrenebiliriz?
Nil Delahaye - Irksallaştırılmak Nasıl Hissettiriyor? İstanbul Okullarından Örneklerle Şiddet Eylemleri ve Semptomlar
11.05-12.15
PANEL 8 | İnsan Hakları ve Nefret Söylemi: Hukuki Perspektifler
Oturum Başkanı: Ulaş Karan
Tuğçe Duygu Köksal - Nefret Söylemi ile Karalayıcı Söylem Arasındaki Keskin Ayrım ve Kamu Yetkililerinin Nefret Söylemini Soruşturma Konusundaki Pozitif Yükümlülüğü
Hakan Ataman - Ayrımcılık İçin Verimli Bir Zemin Olarak Popülist/Radikal/Aşırı/Otoriter Sağ
12.15-13.45
Yan Etkinlik: Takuhi Tovmasyan ile HDV Mutfağı
Moderatör: Levon Bağış
13.45-14.55
PANEL 9 | Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: LGBTI+’lere Yönelik Nefret Söylemi
Oturum Başkanı: İdil Engindeniz
Koray Başar & Ender Cesur & Seven Kaptan & Şahika Yüksel - Trans Çocuklar ve Ergenler: Gizleneni Görünür Kılmak
Berfu Yalçın - LGBTQ Bireylere Yönelik Nefret Söylemi; AİHM ve Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Son İçtihatlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış
Eser Selen - Aşk Aşkına, Görünürlüğün Ötesinde: Türkiye'de LGBTİ + Haklarını Desteklemek
15.05-16.15
PANEL 10 | Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: Cinsiyetçi Nefret Söylemi
Oturum Başkanı: Melek Göregenli
Banu Tuna - Cinsiyetçi Dil ve Sosyal Medyada Kadın Gazetecilere Yönelik Saldırılar
Gülüm Şener - Türkçe Twitter'da Feminizm Karşıtı Söylemler
Aylin Berna Zamandar Başoğlu - Dijital Oyunlarda Nefret Söylemi: Gta V Örneği
16.25-17.20
PANEL 11 | Ayrımcılıkla ve Nefret Söylemiyle Mücadele
Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan
Ayşecan Terzioğlu & Berrin Yanıkoğlu - İstanbul Sözleşmesi ve Twitter'da Nefret Söylemi: Sosyal Bilimler ve Bilgisayar Bilimleri Perspektifinden İstanbul Sözleşmesi Karşıtı Tweet’lerinin İncelenmesi
Zehra Arat - Hoşgörü: Ayrımcılığa Karşı Sorunlu Bir Önlem
17.30-18.15
Kapanış Konuşması
Teun A. van Dijk
Moderatör:Yasemin İnceoğlu
1951'de Kuzey İrlanda'daki Derry City'nin Creggan bölgesinde doğdu. Etik Gazetecilik Ağı'nın kurucusu ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun eski Genel Sekreteridir. Daha önce The Guardian ve Financial Times'da gazeteci olarak çalıştı. Medyada ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı kampanya yürüttü ve kapsamlı bir etik gazetecilik kılavuzu olan Gerçeği Söylemek kitabı yazdı.
Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini ise Kriz ve Güvenlik Yönetimi’nden, Leiden Üniversitesi’nden aldı. Bitirme tezinde Donald Trump’ın 2016’daki seçim başarısından önce ve hemen sonra Birleşik Devletler’deki aşırı sağcı grupların anlatısını işledi. Amman İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi'nde (ACHRS) Uluslararası İlişkiler Birimi'ne katılmadan önce Horizon Intelligence'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde uzmanlaşmış bir tehdit istihbaratı analisti olarak çalıştı. Irak ve Suriye'deki Avrupalı yabancı savaşçılar hakkında raporlar yazmanın yanı sıra, Ürdün ve diğer ülkelerdeki seçimler öncesi medya söylemlerini analiz ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Sosyal Antropoloji alanında Doçentlik yapmaktadır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinde, doktorasını ise University of California Berkley’de tamamlamıştır. Koç Üniversitesi, U.C Berkeley ve Stanford University’de eğitim vermiştir. Araştırma ve eğitim alanları arasında kentsel antropoloji, politik antropoloji, maddi kültür incelemeleri; mekan, iktidar ve toplumsal cinsiyet ve politik ekoloji yer almaktadır. Her ikisi de Metis Yayınları tarafından yayınlanan ve Cenk Özbay ile birlikte editörlüğünü üstlendiği Yeni Istanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (2014) ve Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar (2018) gibi eserleri yayınları arasında bulunmaktadır.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimini, aynı zamanda araştırma asistanı olarak çalıştığı İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde sürdürüyor. Özellikle, dijital oyunların anlatı yapısı ve sinemasal anlatının dramaturjik yapısı ile karşılaştırmaları üzerine araştırmaları var. Türk Kadınlar Birliği Derneği’nde gönüllü öğretmenlik yapıyor. Ege Üniversitesi'nde dört yılı aşkın süre radyo programları hazırlayıp sundu ve Ege Ajansı bünyesinde çeşitli programlarda koordinatör olarak çalıştı. Akademik çalışmalarına dijital oyunlar, sinema ve yeni medya alanlarında devem ediyor.

1998’den bu yana Sabancı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında öğretim üyesidir. 2019-2020 akademik yılında Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2018-2020 arasında Harvard Üniversitesi, Kennedy School of Government, Carr Center for Human Rights Policy ile Harvard Üniversitesi, Minda de Gunzburg Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Sabancı Üniversitesi’nde Rektör Vekili (2016-2018), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı (2013-2017) olarak görev yapmıştır.
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden aldı. Doktorarasını Kültürel Antropoloji alanında New York Şehir Üniversitesi'nde (CUNY) tamamladı. Long Island Üniversitesi, Brooklyn Koleji ve Fordham Üniversitesi'nde ders verdi. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Şu anda Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programlarında doçent olarak görev yapıyor. Küreselleşme ve sağlık eşitsizlikleri, biyopolitika, toplumsal cinsiyet, vücut antropolojisi ve Ortadoğu antropolojisi, araştırma alanları arasında.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden lisans derecesini aldı, yüksek lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku programında sürdürüyor. 1997’de Hürriyet grubunda gazeteciliğe başladı, Kasım 2019’a kadar muhabirlikten yayın yönetmenliğine farklı pozisyonlarda çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı olmanın yanı sıra, “Sosyal medyada kadın gazetecilere yönelik cinsiyetçi dil” üzerine tez çalışmasına devam etmekte, Hakikat Adalet ve Hafıza Merkezi, Eşit Hakları için İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki’nin “Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının Çalışma ve Korunmalarını Güçlendirmek” projesinde yarı zamanlı çalışıyor ve serbest gazetecilik yapıyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. İlk yüksek lisansını ‘’Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Ağ Tarafsızlığı Kavramı’’ üzerine yazdığı tezle bir yılı Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. İkinci yüksek lisans derecesini hukuk alanında “Cinsel Yönelimi Değiştirme Çabalarının Uluslararası ve Avrupa İnsan Haklarının Korunması ile Bağdaşıklığı” teziyle Avrupa Enstitüsü’nden aldı. Avrupa ve Uluslararası İnsan Haklarının Korunması ve Avrupa Ekonomik Hukuku alanlarında uzmanlaştı.
Eğitim lisansı derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden, lisans derecesini ise aynı üniversitenin Matematik Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecesini Dartmouth College'dan aldı. Rockefeller Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak ve Xerox Görüntüleme Sistemleri ve IBM Almaden Araştırma Merkezi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü. Aynı zamanda, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi'nin kurucu direktörü. Başlıca araştırma alanları: bilgisayarlı görü ve makine öğrenimi, biyometri, belge tanıma ve görüntü anlama.
Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan ve etnik, dini ve kültürel azınlıklara ve yerel halklara yönelik ayrımcılığa ve ötekileştirmeye odaklanan Minority Rights Group’ta yönetici yardımcısı olarak çalışıyor. MRG’nin Irak, Myanmar ve Pakistan’da yürütülen ve nefret söyleminin programlanmasına odaklanan çalışmasını yönetiyor. CREID (Coalition for Religious Equality and Inclusive Development) konsorsiyumunun bir parçası olarak yürütülen proje azınlıklara ve dinsel ayrımcılığa odaklanıyor.
Siyaset bilimi ve sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Fransa’da çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir ve Göç Araştırmaları Derneği’nin (GAR) kurucu başkanıdır. Başlıca araştırma konuları olan göç, şehir sosyolojisi ve sosyal demografi alanında yayınları bulunmaktadır.
İrem Az, Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümünde doktora adayı ve öğretim asistanıdır. İrem’in araştırması, 13 Mayıs 2014'te yaşanan Soma Maden Katliamı sonrası kömür madenciliği ve emek süreçlerine yoğunlaşmaktadır. Soma kömür havzasındaki sosyokültürel-ekonomik kırılganlığı, bedensel emeği, kömür üretim süreçlerini ve artan sağlık eşitsizliklerini yerel ve küresel bağlamda incelemektedir. İrem’in önceki çalışması ise günümüz Türkiyesinde askeri erillik ve profesyonel askeri eğitime ilişkindir ve halen askeriye, militarizm, toplumsal cinsiyet ve şiddet konuları ile ilgilenmektedir. İrem aynı zamanda, “Sade Yaşadığımız” adlı Türkçe bir (etnografik) şiir kitabının yazarıdır (Nod, 2020). New York ve Istanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.
Lisans derecesini Siyaset Bilimi’nden aldı ve doktorasını Beşeri Bilimler üzerine yaptı.Sabancı Üniversitesi’Nin 2019/2020 Mercetor-IPC Fellowship programında ve Hamburg Helmut Schmidt Üniversitesi Kültürlerarası ve Karşılaştırmalı Eğitim Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacıdır. Araştırmaları, uluslararası göç çağındaki eğitim eşitsizliklerine, özellikle de ırkçılığın dinamiklerinin kentsel okul ortamlarını nasıl etkilediğine ve bunlarla nasıl mücadele edildiğine odaklanıyor. Irkçılık karşıtı öğretmen eğitimi için yaklaşımları değerlendirdi ve Almanya'daki sivil ve devlet aktörlerine kültürel çeşitlilik stratejileri konusunda danışmanlık verdi. 2016 yılında, kurumsal ayrımcılığın ele alınması ve ortak bir sosyal adalet politikası üzerinde çalışılması için Berlin'deki okul topluluklarını güçlendirmeyi amaçlayan bir proje başlattı.
Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden aldı. Kadir Has Üniversitesi Spor İletişimi sertifika programına katıldı. Üniversite döneminde birçok spor organizasyonunda gönüllü olarak çalıştı ve spor bilimleri kongrelerine katılarak bildiri sunumları yaptı. Üniversitenin son yılında Hürriyet Gazetesi Spor Servisi’nde staj yaptı. Yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans tezini, “Yeni Medyada Nefret Söylemi: Taraftarların 6222 Sayılı Kanun İçerikli Nefret Söylemlerinin Twitter Üzerinden İncelenmesi” başlıklı konuda yazdı. Bu dönemde, toplumsal cinsiyet, spor medyasında cinsiyet ayrımcılığı, nefret söylemi ve yeni medya, siber zorbalık gibi konularda kitap bölümü ve makaleler yayımladı. Çalışmalarına doktora seviyesinde devam ediyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.
Uzmanlık derecesini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nden aldı. 2019 yılından beri Adli Tıp Kurumu’nda psikiyatrist olarak, Trans Geçiş Grubu ve LİSTAG aile grubunda yardımcı terapist olarak çalışmaktadır. Cinsellik, cinsel kimlik ve ilgili sorunlar, cinsel disfonksiyonlar ve adli psikiyatri alanlarında çalışmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği ve Dünya Transgender Sağlığı İçin Profesyoneller Birliği üyesidir.
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden lisans derecesini aldı. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve New York Üniversitesi Performans Çalışmaları bölümlerinden yüksek lisans derecelerini aldı. Yine New York Üniversitesi Performans Çalışmaları bölümünde doktorasını tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nde doçentlik yaptı. Feminizmlerin kesişiminde performans çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları, queer çalışmalar ve modern sanat başlıca araştırma ilgi alanları. Ulusal ve uluslararası konferanslarda yaptığı sunumların dışında, Gender, Place and Culture, Women & Performance ve International Journal of Communication gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Aynı zamanda bir görsel sanatçı olarak, performans sanatı, enstalasyon ve video çalışmaları alanlarında çalışmalar yürütüyor. Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Avustralya’da çalışmalarını sergiledi ve performanslar gerçekleştirdi.
Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde tamamladı. Urbana-Champaign'deki Afrika Uzmanlığı alanındaki Doktora çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları, Türkiye’nin Sahra Altı Afrika ile çağdaş ilişkileri bağlamında ırk ve dinin küresel kapitalizmle eklemlenmesini araştırıyor. Türkiye, Tanzanya, Senegal, Gambiya ve Benin'de çok sayıda etnografik araştırma yaptı. Güner, Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne misafir oldu ve Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde Ernst Mach bursiyeriydi.
Ferhat Kentel 1981’de ODTÜ’de işletmecilik lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1983’te Ankara Üniversitesi SBF’den yüksek lisans ve 1989’da Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’den sosyoloji doktora derecesi aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ve son olarak, kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde gündelik hayat ve duygu sosyolojisi alanlarında, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlandı.
Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini ise Bilkent Üniversitesi Medya ve Görsel Çalışmalar Bölümünden aldı. Çeşitli medya kuruluşlarında görev aldı ve uluslararası haber ajanslarında ‘fixer’ olarak çalıştı. Kültür politikaları, söylem çalışmaları ve yeni medya ve gazetecilik çalışmaları araştırma alanları arasında. Halen YÖK 100-2000 bursuna sahiptir. Covid-19 Pandemi Döneminde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Üzerine Rapor'un ortak yazarıdır.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden lisans derecesini, Stendhal Üniversitesi - Grenoble 3 Medya ve İletişim Ensititüsü’nden ise yüksek lisans derecesini aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında yaptığı doktorasını ‘’ Küresel Kapitalizmin Yeni Kamusal Alanı: Yeni Sosyal Hareketlerin İnternet Kullanımı’’ başlıklı makalesiyle tamamladı. Çeşitli üniversitelerde iletişim ve medya çalışmaları öğretmeye devam ediyor. Dijital aktivizm, sosyal hareketler ve yeni medya kültürü, araştırma alanları arasında. Şener geçtiğimiz yıl London School of Economics (LSE) Medya ve İletişim Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak 'Türkiye'de Feminist Hareketler ve Dijital Medya' üzerine bir araştırma yürüttü. Dijital aktivizm, video aktivizmi, sosyal medya ve toplumsal cinsiyet temelli dijital şiddet üzerine çeşitli yayın ve derleme kitaplar yayınladı.
Lisans derecesini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden aldı. Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü tarafından yürütülen İnsan Hakları Savunucuları Programı kapsamında Whitney M. Young, Jr. Memorial Fonu desteğiyle New York’ta bir süre insan hakları savunuculuğu üzerine çalıştı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin kurucu üyelerinden biri oldu. Türkiye’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Yurttaşlık Derneği’ndeki deneyimin ardından, Ankara merkezli Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı Projesi” çalışmaktadır.”
2001 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde lisans derecesini tamamladıktan sonra Université Stendhal Grenoble’de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Galatasaray Üniversite’inde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında; kamusal alan, toplumsal cinsiyet, gazetecilik iletişim etiği, LGBTI+ çalışmaları yer almaktadır.
Anadolu Üniversitesi’nden Medya ve İletişim ve Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini aldı. Yeni medyada nefret söylemi, konuşma özgürlüğü, cinsiyet eşitliği ve sosyal hafıza çalışma alanlarından bazılarını oluşturuyor. Alternatif Bilişim Derneği’nin kurucu üyesi ve Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği’nin üyesidir. Ek olarak Hafıza Kaydı’na araştırmacı ve yazar olarak katkı sağlıyor. Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Covid-19 Pandemi Döneminde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Üzerine Rapor'un ortak yazarıdır.
Progresif Güvenlik Merkezi (CPS)’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Atlas Uluslararası Yardım ve Kalkınma (ARDI)’de Kıdemli Programlar Yöneticisidir. Katie kesişimsel çatışma, insan hakları ve toplumsal cinsiyete duyarlı bakış açılarını geniş bir program alanında kullanan deneyimli bir uluslararası kalkınma uygulayıcısıdır. Odaklandığı alanlar arasında barış inşası, sivil toplumun güçlendirilmesi, kapasite güçlendirme, araştırma, mülteci/yerinden edilmiş kişilerin entegrasyonu ve şiddet içeren radikalliği önleme/mücadele bulunmaktadır. Katie Istanbul’daki mülteci ve ev sahibi topluluklardaki nefret söyleminin temel nedenleri ve etkilerini inceleyerek ARDI ve CPS’deki rollerini birleştirmekte ve iktidarın toplumsal cinsiyet ve sosyal inşasına ışık tutan, radikalliğe özgü itici etkenleri hedefine alan ve anlamlı bir sosyal uyum için bilgiye dayalı politika önerilerinde bulunan bileşik bir proje yürütmektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yapıyor. Eğitimde kimlik, yurttaşlık, ayrımcılık ve çatışmalı konuların ele alınması üzerine çalışmaktadır. Anne Frank ve Demokratik Değerler Üzerine ile Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar isimli kitaplar derlemelerinden bazılarıdır.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesidir. CETAD'ın programı aracılığıyla cinsel terapi eğitimi aldı ve 2018-2020'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Cinsel gelişimde çeşitlilik, cinsiyet kimliği ve ifadesi, cinsel yönelim, bireyin ve ailenin sıhhati üzerinde ayrımcılığın etkileri ve gender affirmative health care klinik ve araştırma alanları arasında. LGBTİ+ aileleriyle aylık buluşmalar düzenliyor. Türkiye Psikiyatri Derneği genel sekreteri. EPATH ve WPATH üyesi olarak, Trans ve ‘Gender Nonconforming’ Kişilerin Sağlığı İçin Bakım Standartlarının 8. versiyonunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Progresif Güvenlik Merkezi (CPS)’de Programlar Direktörüdür. Marina 2013’ten bu yana dünyadaki insan hakları sorunlarını inceleyen pek çok projede yer alarak ve zorla kaybetme ve terör şüphelilerine yapılan muamelelere odaklanarak terörü önleme ve teröre müdahale alanında çalışmaktadır. 2016 yılında Kadınların Uluslararası Barış ve Özgürlük Birliği (WILPF)’e ve 2018’de Silahlı Çatışmanın Önlenmesi Küresel Ortaklığı (GPPAC)’ye BM ataşesi olarak katılarak çalışmalarına barış ve güvenlik konularını eklemiştir.
Lisans ve lisansüstü derecelerini Sosyal Psikoloji alanında aldığı Ege Üniversitesi’nde çalıştı. Sosyal Psikoloji, Siyaset Psikolojisi ve Çevre Psikolojisi’nin farklı alanlarında ve toplumsal cinsiyet konusunda dersler verdi. Çalışmalarını, bağımsız araştırmacı olarak, gruplararası ilişkiler, ayrımcılık, homofobi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, insan hakları, muhafazakarlık, kent kimliği ve göç konularında sürdürüyor. Çalıştığı konularda çok sayıda, ulusal ve uluslararası yayınlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.
Doktora derecesini NcGill Üniversitesi Tarih bölümünde aldı ve School of Oriental and African Studies (SOAS) Tarih bölümüne doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı. 2020 baharında, New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Center for Near and Middle East Studies’te misafir öğretim üyesi olarak yer aldı. Montreal’deki Concordia Üniversitesi’nin Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak yer alıyor. Çalışmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve erken Türkiye Cumhuriyeti döneminde göçe ve köleliğin tarihine odaklanıyor. Yakın zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda köleleştirilmiş ve özgürleştirilmiş Afrikalı kadınların yemek tarihi üzerine çalıştığı projesini tamamladı.
Lisans derecesini hukuk alanında tamamladı. 1984 yılında İstanbul Barosu’na avukat olarak kaydoldu. İstanbul’da birçok özel şirkette avukat ve hukuk müşaviri olarak çalıştı. 2010 yılından beri serbest avukat olarak çalışmakla beraber, uzman ve çevirmen olarak birçok davada çalıştı. İstanbul Barosu’nun Dış İlişkiler ve Banka ve Finans Hukuku komisyonlarında yer aldı.
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde Bilişim ve Enformasyon Teknoloji Ana Bilim Dalında öğretim üyesidir. Alternatif Bilişim Derneğinin kurucu üyelerindendir. 2017 Temmuz ayından bu yana Moment Derginin Editörlüğünü yürütmektedir. www.yenimedya.wordpress.com ve www.dijitaloyunkulturu.wordpress.com bloglarının yazarıdır. Çalışma alanlarını iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, eleştirel medya okuryazarlığı, yeni iletişim teknolojileri/yeni medya, yaratıcı endüstriler ve kültür politikası oluşturmaktadır.
Lisans derecesini Institut National des Langues et Civilisations Orientales'dan aldı. 2008'de Kültür Yönetimi yüksek lisans derecesini aldı ve tezini Sahra Altı Afrikalı sanatçı göçmenler ve azınlıkların kültürel hakları üzerine yazdı. İki yıl boyunca İstanbul'daki Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'nde proje asistanı olarak çalıştı. 6 aylığına Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında bursiyer olarak Yerevan’da bulundu ve Capoeira Angola sporunu kullanan bir diyalog programı geliştirdi. 2020'de, Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nde Rotary Barış Programı’na katıldı. Fiziksel pratiklerde yer alan ve yeniden inşa edilen güç ilişkilerin ve ayrımcılıkların analizi ve çözümlemesiyle herkesin bedensel haklarına ve özgürlüklerine erişimine çalışan İstanbul merkezli Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği BoMoVu'nun ortak kurucularından biri oldu. BoMoVu'nun 2016'daki yönetim kurulu başkanlığını yürütmenin yanısıra, Bilgi Üniversitesi'nde sosyal değişim için spor programları geliştirme üzerine ders veriyor. BoMoVu'da ırkçılık karşıtlığı, barış, toplumsal cinsiyet ve kapsayıcılık üzerine projeler geliştiriyor ve yürütüyor.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden lisans derecesini, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma asistanı olarak çalışmakla beraber, yeni medyada nefret söylemi, kritik veri çalışmaları, büyük veri, veri madenciliği ve içerik pazarlama gibi konulara odaklanıyor. Toplumsal sorunları büyük veri bağlamında tartışarak sosyaş bilimlere katkıda bulunmayı amaçlıyor. Metin madenciliği ve sosyal ağ analizi gibi teknikleri kullanarak, nefret söylemi, göç ve mültecilik meselelerine ışık tutmayı hedefliyor. Litvanya’daki Vilnius Üniversitesi ve Estonya’daki Tartu Üniversitesi’nde çalışmalar yaptı. 2015-2018 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, OBA Faculty of Applied Business and Social Studies (Slovenya) ve School of Journalism and Public Relations (Makedonya)’in işbirliğiyle yürütülen E-PROFMAN adlı projede araştırmacı olarak yer aldı. 2018’den beri ECREA (European Communication Research and Education Association)’ın üyesidir.
Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinden çift anadal yaptıktan sonra aynı üniversitenin tarih bölümünde doktora eğitimine devam etti. 2003-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde geç Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve siyasi tarihi ile modern Türkiye dersleri verdi. 2017'den 2019'a kadar Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 2020 bahar dönemi için Columbia Üniversitesi'nde Orta Doğu Güney Asya ve Afrika Çalışmaları'nda (MESAAS) Nikit ve Eleanora Ordjanian Konuk Profesör olarak atandı. Halen, Fresno'daki California Eyalet Üniversitesi’nde Ermeni Çalışmaları bölümünde Misafir Profesör olarak görev yapıyor. Özel ilgi alanları, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'deki gayrimüslimlerin tarihi, çok-etnik dinli toplumlarda toplumlararası ilişkiler, vatandaşlık ve azınlıklar, vatandaşlık ve askerlik tarihi, tarih sosyolojisi, tarih felsefesidir. Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu İstanbul iki dilli haftalık Ermenice gazetesi Agos'ta 2011 yılından beri köşe yazarlığı yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nden mezun oldu. Klinik ve araştırma ilgi alanları arasında trans bireyler; özellikle evde ve gözaltında cinsel şiddete maruz kalan kadınlarda travma sonrası sorunlar; LGBT kişiler ve aileleri ile danışma ve olumlu terapi; bombalama, intihar saldırıları ve büyük çaplı kazalar sonrası kitlesel şiddet vardır. ISTSS İnsan Hakları ve Sosyal Politika Özel İlgi Grubu Koordinatörü olan ESTSS'nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Mor Çatı ve İşkence Mağdurları için İnsan Hakları Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucu üyesidir. Özel muayenehanesinde psikoterapist olarak çalışmaktadır.
Uzmanlık derecesini Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nden aldı ve araştırmasını transeksüel bireylerin akıl sağlığı, aile ve sosyal dayanışma ağları ve yaşam kaliteleri üzerine yaptı. CETAD üyesidir. 12 yıldır LİSTAG’da LGBT bireylerin aile üyelerinin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konusunda yardımcı terapistlik yapmaktadır. SPOD’da gönüllü olarak transeksüel bireylere yönelik aylık grup psikoterapi seansları yürütüyor. Özel klinikte psikoterapist olarak çalışıyor.
Lisans derecesini New York Üniversitesi'nde Ekonomi alanında, yüksek lisans derecesini Interdisciplinary Center Herzliya'da Diplomasi ve Çatışma Çalışmaları bölümünde tamamlandı. Tel Aviv merkezli bir eğitimci ve uyuşmazlık çözümü uzmanıdır. 2016 yılında 100 şehirden 2.000 öğrencinin katıldığı Barış İçin Tartışmayı kurdu. Sürdürülebilir Kalkınma-NY STK Komitesi Onursal Danışmanı, Asfar'da Proje Sorumlusu ve Diyalog Uzmanı ve Genç Diplomatlar Akademisi’nde Model BM Programı Başkanıdır. WIIS Israel Middle East Review'un ortak editörü ve Wikistrat'ın ilk MENA Masası şefidir. SSRN'deki yazarların ilk% 10'unda yer almaktadır.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimine Çukurova Üniversitesi İletişim Çalışmaları Fakültesi’nde devam ediyor. Mersin’in çok katmanlı Demirtaş semtinde yaptığı saha araştırması kapsamında mahalle sakinlerinin Suriyeli göçmenlere yönelik algıları üzerine çalışıyor. Göç ve medya, iletişim hakkı bağlamında göç olgusu ve göçmenlere karşı nefret söylemi araştırma alanları arasında.
Progresif Güvenlik Merkezi (CPS)’nin Araştırma Direktörüdür. Massachusetts Üniversitesi, Amherst’te Sosyoloji ve İleri Feminist İncelemeler alanında doktora yapmaktadır. Araştırma alanları toplumsal cinsiyet ve cinsellik, insan hakları ve hukuk ve toplumdur. Sonbahar ve ilkbahar dönemleri süresince John Jay Üniversitesi (CUNY)’de Toplumsal Cinsiyet İncelemeleri ve Politika departmanında öğretim görevliliği yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda Güney Queens Kadın Yürüşü adlı bir toplumsal cinsiyet adaleti kuruluşunun kurucusudur ve başka bir çok toplumsal cinsiyet adaleti çalışan kuruluşa danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Teun A. van Dijk, 2004 yılına kadar Amsterdam Üniversitesi'nde söylem çalışmalarında ve şu anda Barselona'daki Universitat Pompeu Fabra'da profesördür. Üretken şiir, metin dilbilgisi ve metin işleme psikolojisi üzerine daha önceki çalışmalarından sonra, 1980'den beri yaptığı çalışmalar daha eleştirel bir perspektif alıyor ve söylemsel ırkçılık, basın haberleri, ideoloji, bilgi ve bağlamla ilgileniyor. Bu alanların çoğunda birkaç kitabın yazarıdır. İngilizce'deki son monografileri İdeoloji (1998) ve İspanya ve Latin Amerika'da Irkçılık ve söylem (2005) ve son düzenlenmiş kitabı (Ruth Wodak ile birlikte), Irkçılık Üstte (2000). İki fahri doktora sahibi olan Teun van Dijk, Latin Amerika başta olmak üzere birçok ülkede geniş çapta dersler vermiştir. Adriana Bolivar ile 1995 yılında Asociación Latino-americana de Estudios del Discurso'yu (ALED) kurmuştur. Yayınların tam listesi, son makaleleri, söylem çalışmaları için kaynaklar ve diğer bilgiler için sayfası: www.discourses.org.
Lisans diplomasını Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, İnsan Hakları yüksek lisans diplomasını ise Strasbourg Üniversitesi’nden aldı. Tezini ‘’AİHM içtihat hukuku ışığında gözaltında tıbbi bakım hakkı’’ üzerine yazdı. Galatasaray Üniversitesi’nde İnsan Hakları doktora öğrencisi. 2012 ve 2016 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Evrak Dairesi’nde işlem avukatı olarak çalıştı. Öğretim görevlisi ve eğitmen olarak ifade özgürlüğü ile ilgili hukuki konularda geniş deneyime sahip. Aynı zamanda Avrupa Konseyi ve UNDP'nin Türkiye'de insan haklarının geliştirilmesi ile ilgili çeşitli projelerinde uzman ve eğitmen olarak görev yapıyor. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanıdır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sosyoloji lisans derecesini ve Siyaset Bilimleri yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını Kent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından Freiburg Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde çeşitli doktora sonrası pozisyonlarda çalıştı. Ocak 2020 ‘den beri İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nde (CSIC) Politikalar ve Kamu Malları Enstitüsü'nde Ramón y Cajal araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Özel araştırma alanları arasında, çeşitli bağlamlarda gruplararası düşmanlık (Türkiye-İspanya gibi) , sosyolojik teorinin iletişimi ve etkileri, yeni araştırma yöntemleri ve pedagojik yenilikler geliştirme bulunuyor.
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini insan hakları hukuku üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve doktora eğitimini kamu hukuku alanında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışıyor. Ayrımcılık yasağı, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı gibi insan hakları konularında çalışmalar yürütmektedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.
Manchester Üniversitesi Eğitim Enstütüsü’nde öğretim üyesi. Hapisane eğitimi ve on dört yıl boyunca eğitmenlik yaptığı ‘aktif vatandaşlık öğretiminde vatandaşlık eğitimi ve eğitimcilerin yetiştirilmesi’ üzerine uzmanlaştığı yüksek öğretim (ileri eğitim) sektörü, geçmiş eğitim deneyimleri arasında. Irkçılık ve faşizm karşıtı topluluk örgütçüsü ve bir işçi sendikası aktivisti. Manchester Üniversitesi'nde Üniversite ve Kolej Birliği'nin (UCU) denk-eşitlik görevlisi ve Üniversite ve Kolej Birliği Siyahi Üyeler Daimi Komitesi'nin seçilmiş bir üyesi.
1984- 2004 arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, 2004’de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmaya başlayan İnceoğlu, 2016 yılında emekliye ayrıldı. ILAD, UNESCO ve Amerikan Biyografi Enstitüsü gibi uluslararası kuruluşlara üye olmasının yanı sıra, Columbia Üniversitesine (1994) ve Salzburg Seminerine (2003), Yeni Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi Medya Çalışmaları Merkezi’ne (2014) ve son olarak da 2017’de Floransa’daki European University Institute’a konuk öğretim üyesi olarak gidip ders ve seminerler verdi. 15 kitabı, uluslararası ve ulusal bildirilerinin yanı sıra da yürüttüğü AB projeleri vardır.
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümünden lisans derecesini, Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik bölümünden de yüksek lisans derecesini aldı. Araştırma asistanı olarak da çalıştığı İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde, ‘Türkiye ve ABD’de Ayrımcılıkla Mücadele Bağlamında Medya Politikaları’ adlı teziyle doktorasını tamamladı. Yeni medya, sosyal medya, kadın çalışmaları, LGBTI+ hakları, nefret söylemi, özgürlük, insan hakları, ırkçılık ve ırkçılık karşıtlığı gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.
Connecticut Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği (APSA) İnsan Hakları Bölümü Kurucu Başkanı. Kadın haklarını vurgulayarak insan hakları üzerine çalışıyor. Lynne Reinner Publishers'ın insan hakları kitap dizisi editörü ve Human Rights Quarterly, International Feminist Jr. of Politics, Jr. of Human Rights ve Zeitschrift für Menschenrechte'nin yayın kurullarında görev yapıyor. APSA İnsan Hakları Seçkin Akademisyen Ödülü'nün ve SUNY Şansölyesi Burs ve Yaratıcı Faaliyetlerde Mükemmellik Ödülü'nün sahibi.
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde tamamladı. İletişim Bilimlerinde doktora derecesini aldıktan sonra medya çalışmalarında İstanbul’daki çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmaktadır. Söylem ve İdeoloji; İntihar Üzerine; Panopticon: Gözün Gücü; Film Teorisi Cilt I ve II kitaplarının editörlüğünü ve/veya yardımcı editörlüğünü yapmıştır. Çalışma alanları arasında; iletişim sosyolojisi, film çalışmaları ve yeni medya yer almaktadır. Yeni medyada nefret söylemi ile mücadele için sivil toplum örgütlerine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Covid-19 Pandemi Döneminde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporunun editörüdür.

Yan Etkinlik
1980 yılında İstanbul'da doğdu. Kamu Yönetimi eğitimi alırken şaraba merak duymaya başladı. Bu merak, zamanla profesyonel hayatı haline geldi. Levon Bağış Londra merkezli Wine and Spirit Education Trust (WSET), London Wine Academy, Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarında sertifika programlarına katıldı ve aldığı sertifikalar ile bilgilerini pekiştirdi. 2003-2009 yılları arasında Türk mutfağının kimliklendirilmesi için önemli çalışmalardan “Yeni Yerel Sohbetlerin” kurucu ekibinde yer aldı. Salt bünyesinde yer alan “Gastronomika” projesinin danışmanlığını üstlendi. 2009-2010 ders yılında Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak “İçki ve İçki Kültürü” dersini verdi. Karaf Dergisi ve FEED dergisinde yazıları yer alan Levon Bağış, Kuruyemiş Ansiklopedisi’nin de madde yazarıdır. 2015 yılından beri Mutfak Sanatları Akademisi’nin şarap eğitimlerini vermeye ve haftalık AGOS Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.
İstanbul Yedikule’de doğan ve küçük yaştan itibaren yemeklerle ve mutfakla özel bir bağ kuran Takuhi Tovmasyan, dost çevresinde sofra etrafında yad edilen hatıraları, yakınlarının başından geçen olayları yemekler ve yemek tarifleriyle eşleyerek anlattığı, hoşsohbet üslubuyla okurunu adeta evinde misafir ettiği Sofranız Şen Olsun kitabıyla büyük başarı kazandı. Aras Yayıncılık’ta da görev alan ve yemek kitapları çevirmenliği yapan Tovmasyan, yemek ve sofra kültürü temalı toplantılarda konuşmacılık yapıyor.

Hrant Dink Vakfi ‘Uluslararası Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Konferansı’ 11-12 Aralık tarihlerinde, çevrimiçi olarak yapıldı. Konferans aracılığıyla dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde nefret söylemi, medya, ayrımcılık gibi alanlarda çalışan araştırmacılar, sivil toplum çalışanları, avukatlar, öğrenciler ve akademisyenler internet üzerinden bir araya geldi. Konferansta 11 panelde toplamda 26 bildiri sunuldu.

Konferansın birinci gününde, Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, ayrımcılık, ırkçılık ve nefret söylemiyle mücadelenin değişmeyen önemini vurgulayarak konferansa katılanları karşıladı. Ardından söz alan, Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Direktörü Ronald Meinardus ve İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, açış konuşmalarında bu konferansın, dünyadaki gidişat düşünüldüğünde, konu ve zaman itibariyle ne kadar önemli bir etkinlik olduğundan söz ettiler.

Konferans Bilim Kurulu Başkanı Yasemin İnceoğlu, nefret söylemi ve ayrımcı söylem meselelerinin yerel ve küresel boyutlarını göz önünde bulundurarak, bir arada yaşamı güçlendirmeye ve nefret söylemiyle mücadeleye duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Konferansın ilk gününde, medya ve nefret söylemi, ırkçılık, siyaset ve söylem, azınlık hakları, Covid-19 boyunca sosyal medyadaki nefret söylemleri ve Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemi başlıklarında konuşmalar yapıldı. Nefret söylemi ve ırkçılık konularında tartışmanın önemi, konunun küreselliği, farklı ülkelerden örneklerle karşılaştırmalı olarak tartışıldı.

Konferansın ikinci gününde ise, nefret söyleminin ve ayrımcılığın kavramsal ve hukuki perspektifle ele alındığı, eğitim alanında ve dijital mecralarda nasıl kullanıldığına yönelik saha çalışmalarından örnekler paylaşıldı. Nefret söylemi ve ayrımcı pratiklerle mücadele mekanizmalarının neler olabileceği tartışıldı.

Kapanış konuşmasını, eleştirel söylem analizi kuramcısı ve nefret söylemi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Teun A. van Dijk yaptı. Teun A.van Dijk konuşmasında nefret söyleminin bir duygu olarak ele alınmasının yanında paylaşılan bir fikir ve ideolojinin parçası olarak görülmesi ve bağlamsal şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Nefret söylemi ve ayrımcılığa dair çalışmaların yanında, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı çalışmalara odaklanmanın mücadeleyi güçlenireceğinin altını çizdi.

Konferans boyunca İstanbul’da buluşamamış olmanın telafisi için, İstanbul’un çok kültürlü mirasını temsil eden mekânlardan ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânından kısa turlar yapıldı. Konferansta yapılan çeşitli yan etkinliklerle bir aradalık tecrübesi güçlendirilmeye çalışıldı. 12 Aralık’ta yapılan HDV Mutfak etkinliğinde Takuhi Tovmasyan ve Levon Bağış, katılımcılarla birlikte yemek ve çok kültürlülük üstüne leziz bir sohbet yaptı.

Konferans, Türkçe ve İngilizce dillerinde, Vakfın internet sayfasının yanı sıra Twitter, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı yayınlandı. Konferans öncesi ve süresince #YeniBirDilİçin #NefretSöylemineHayır hashtag’leriyle vakfın tüm sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.