Hrant Dink Vakfı, Türkiye’nin çokkültürlü mirasını ortaya çıkarmak ve savunmak amacıyla, Türkiye’deki Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve Yahudilere ait somut ve soyut kültürel mirasına dair belge ve bilgileri arşivlemekte, bunun önemli bir bileşeni olan kilise, sinagog, okul, manastır, hastane, yetimhane, mezarlık gibi yapıların envanterini oluşturmakta, yeniden kullanımı ve sahiplenmesi çalışmaları sürdürmekte; toplumsal hafizaya katkı sunmak amacıyla sözlü tarih çalışmaları yürütüp arşivlemekte, kişisel arşivleri, fotoğraf, belge ve kitapları toplayıp, dijitalleştirip tasnifleyerek araştırmacıların kullanımına açmaktadır.

Devamını oku...

Hrant Dink Vakfı arşiv çalışması için Anarad Hığutyun, Bomonti Mıhitaryan, Karagözyan, Getronagan ve Khorenyan Okulları mezunlarından okul malzemelerini topluyor.

Nefret Söylemi Dijital Arşivi Vakfın 2009-2019 yılları arasında yürüttüğü ‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ projesi kapsamında üretilen raporlar ve haber küpürlerinden oluşuyor.

Ermeni oyuncu, yönetmen, yazar ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın kişisel arşivi, Osmanlı’da tiyatronun ilk adımlarının atıldığı 19. yüzyıl ortalarından 21. yüzyılın başına uzanan, 150 yıllık bir dönemi kapsıyor.

Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi Hrant Dink Vakfı öncülüğünde hazırlanan Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılılık işbirliğiyle Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaretçilerle buluşuyor.