Feyza Akınerdem'in moderatörlüğünde, Banu Güven, Emine Uçak Erdoğan ve Melis Alphan ile kadının medyada temsil edilme biçimlerini, kadın odaklı haberciliği ve kadın gazetecilerin sektördeki deneyimleri ele alındı.

Itır Erhart'ın moderatörlüğünde, sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyetlendirilmiş bir alan olan futbolda kadınların ve LGBTİ’lerin deneyimlerinin tartışıldığı panele, İlknur Hacısoftaoğlu, Pınar Öztürk ve Nazlı Cabadağ katıldı.

Akademisyen Itır Erhart, Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu ve Kaos GL’den Yıldız Tar’ın katılımıyla, medyada tarihsel olarak LGBTİ’lerin yer alma biçimleri ve ayrımcı olmayan örnekleri çoğaltmanın yolları tartışıldı.

Medyada kadınlara yönelik ayrımcı dilin ve kadın temsilinin değerlendirildiği Sevda Alankuş moderatörlüğündeki atölyeye alternatif medyadan Cinsomedya, 5Harfliler ve Reçel konuşmacı olarak katıldı.

Go to top