Nefret söylemi ve ayrımcı dil çalışmalarında yöntem ve deneyimlerin paylaşıldığı panel, Avrupa Roman Hakları Merkezi’nden Jonathan Lee ve Küresel Medya İzleme Projesi Türkiye Koordinatörü Nezih Orhon'un katılımıyla gerçekleşti.

Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi panelinde, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırlar ve Avrupa’daki nefret söylemi yasaları tartışıldı.

Suriyeli mültecileri konu edinen haber ve köşe yazılarında ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylemleri ele alan ve medyada iltica ile ilgili hatalı kullanılan kavramlarla ilgili bilgi paylaşmayı amaçlayan bir atölye gerçekleştirildi.

"Nefret söylemi" kavramının kapsayamadığı bazı söylem biçimleri için kullanılan "tehlikeli söylem" kavramının ve medyada çoğulculuğu izleme pratiklerinin tartışıldığı panel, Susan Benesch ve Dr. Elda Brogi'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Nefret söyleminin sosyal medyada yayılma biçimleri, farklılıkların temsili ve ayrımcılıkla mücadele konularının tartışıldığı panel, İdil Engindeniz'in moderatörlüğünde Gavan Titley ve Ronald Eissens'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Nefret söyleminin geleneksel medya ve sosyal medyada nasıl üretildiği, etkileri ve nefret söylemi ile mücadele yöntemlerinin tartışıldığı panel, Itır Erhart'ın moderatörlüğünde Elisabeth Eide ve László Földi'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Arus Yumul'un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, eleştirel söylem çalışmalarında dünyanın en önde gelen isimlerinden Teun van Dijk ve medya ve etnik çeşitlilik konusunda uluslararası üne sahip Charles Husband katıldı.

Article 19'da üst düzey hukukçu olan Dr. Sejal Parmar, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Arsan ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Mahmut Çınar'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Ayrımcılık, ırkçılık, söylem, medya etiği ve ifade özgürlüğü konuları üzerine çalışan akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla “İnciten sözler, yaralayan fiiller: Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Konferansı” düzenlendi.

Go to top