Asulis, Ermenicede, asel (söylemek) ve lsel (dinlemek) fiillerinin birleşiminden 
oluşuyor ve yaygın olarak sohbet ve söyleşi anlamında kullanılıyor.

 

Hrant Dink Vakfı bünyesinde kurulan ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı, Türkiye’nin ayrımcılıkla mücadele eden, söylem üzerine çalışmalar üreten ve bu alanda yapılan çalışmaları destekleyen ilk sosyal bilimler laboratuvarıdır. Hrant Dink Vakfı’nın 2009 yılından beri devam eden Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi’ni bir adım öteye taşıyan ve başlangıç aşamasında kavramsal tartışma, eğitim, medya, hukuk ve siyaset alanlarında çalışmalar yürüten ASULİS, söylem çalışmaları alanında öncü, yenilikçi ve interdisipliner bir yapı olma iddiasıyla, ayrımcılıkla ve ayrımcı söylemlerle farklı bağlamlarda mücadele ediyor ve insan hakları, demokratikleşme, eşitlik ve çoğulculuğa hizmet eden bir alan kuruyor.

Bir ‘laboratuvar’ olarak kurgulanan merkezin, bu niteliğiyle, akademik araştırmalara, benzer ilkeleri paylaşan aktivist hareketlere ve nefret söylemi, ayrımcı söylem, tehlikeli söylem gibi konularda farkındalığın artırılması için yürütülen çalışmalara ev sahipliği yapması ve/veya destek olması ve bu alanlarda eğitim faaliyetleri yürütmesi planlanıyor.

ASULİS, ‘bir arada yaşam’ı deneyimlemek, bir arada yaşam kültürünü, dilini araştırmak ve geliştirmek, diyaloğa girmek ve demokrasiye katkı sunmak isteyen herkese açık olarak tasarlandı. Laboratuvarda, ayrımcılık ve ayrımcı söylem üzerine çalışmalar yürütmek, bunların nedenlerini irdelemek, söylemin toplum ve kişiler üzerindeki siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel vb. etkilerini analiz etmek, bu tür söylemlerin bir arada yaşamı tehdit eden boyutları konusunda farkındalık yaratmak, karşıt söylem de dahil olmak üzere çeşitli mücadele yöntemleri geliştirmek ve nihayetinde çoğulcu, demokratik bir düzene katkı sunmak amaçlanıyor.

Kavramsal tartışmalardan eğitime, hukuktan siyasete, geleneksel medyadan yeni medyaya kadar, çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerarası bir yaklaşımla faaliyet gösteren ASULİS’in hedef kitlesi akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, hukukçular, öğrenciler, çocuklar, gençler, eğitimciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, yerel yönetimler, siyasetçiler, din görevlileri, gazeteciler, basın yayın çalışanları, sosyal medya kullanıcıları ve sanatçılardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok örneği bulunan sosyal bilimler laboratuvarlarının, Türkiye’deki ilk örneklerinden birini oluşturan ASULİS’in vizyonu ve misyonu da bu kapsayıcı anlayışla belirlendi.