Türkiye’de hapishaneler, hapishanelerin geçmişi ve bugünü ve mahpusluk ekseninde ayrımcılığın tartışıldığı panel, İdil Işıl Gül'ün moderatörlüğünde, Zafer Kıraç, Mustafa Eren ve Seçil Doğuç'un katılımıyla gerçekleşti.

Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi panelinde, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırlar ve Avrupa’daki nefret söylemi yasaları tartışıldı.

Go to top