“Dijital Teknolojileri Kullanarak Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadele” projesi kapsamında düzenlenen panel serisinin ikincisi “Dezenformasyonla Mücadelede Farklı Yaklaşımlar” başlıklı panel 6 Aralık 2022'de Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapıldı.

Yaman Akdeniz’in moderatörlüğünde yapılan panelde, dünya çapında bilgi edinme ve ifade özgürlüğünün savunulması için çalışan insan hakları örgütü ARTICLE 19 ile Avrupa'da ve Türkiye'de ifade özgürlüğü tartışıldı.

Türkiye’de hapishaneler, hapishanelerin geçmişi ve bugünü ve mahpusluk ekseninde ayrımcılığın tartışıldığı panel, İdil Işıl Gül'ün moderatörlüğünde, Zafer Kıraç, Mustafa Eren ve Seçil Doğuç'un katılımıyla gerçekleşti.

Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi panelinde, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırlar ve Avrupa’daki nefret söylemi yasaları tartışıldı.

Go to top