VİZYON

ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı, Hrant Dink Vakfı bünyesinde, vakfın tüm faaliyetlerinin temelini oluşturan, Türkiye’de ve dünyada diyalog, barış ve empati kültürünü ve dilini geliştirme amacı doğrultusunda, din, dil, ırk, cinsel kimlik, yaş, yaşam tarzı gibi her türlü farklılığın saygı gördüğü ve bir arada yaşadığı bir dünya için çalışır.

MİSYON

ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı, medya, kavramsal çalışmalar, eğitim, siyaset, hukuk gibi alanlarda yürüteceği, söylem odaklı çalışmalarla, demokrasiye, insan haklarına ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sunmayı hedefler. Laboratuvar, yurtiçinde ve yurtdışında benzer amaçlı üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi amaçlar:

- Söylem çalışmaları alanında yeni izleme, araştırma ve arşivleme yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

- Farklı kimliklere ve ifade biçimlerine yönelik saygının güçlendirilmesine ve ayrımcılıkla ilgili toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunmak;

- Sivil toplum alanında ayrımcılığa karşı ve hak odaklı çalışmaların artırılmasını ve güçlendirilmesini desteklemek;

- Cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, engellilik, etnik köken, ırk, siyasi görüş, yaş, yaşam tarzı ve türcülük temelli ayrımcılıkla, söylem düzeyinden başlayarak, her alanda mücadele etmek;

- Sivil toplum kuruluşları, aktivistler, eğitimciler, öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, hukukçular, medya ve basın-yayın çalışanları, sanatçılar ve ilgili tüm gruplar ve bireyler için, ayrımcılık, insan hakları ve demokratikleşme alanlarında yürütülecek, kültürler arası ve disiplinler arası nitelikli söylem çalışmaları konusunda bir platform, başvuru ve kaynak merkezi olmak.

ASULİS, bu amaçlar doğrultusunda izleme ve raporlama yapmak; araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek; yayınlar hazırlamak; kütüphane ve arşiv oluşturmak; akademik ve bağımsız araştırmalar yapan kişileri ve kurumları desteklemek; seminerler, atölye çalışmaları, paneller ve konferanslar düzenlemek; farkındalık artırmaya yönelik karşıt söylem ve görsel materyal üretmek gibi pek çok çalışma yöntemi kullanacaktır.