Türkiye’nin 'en uzak' komşusu Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesi ve gelişmesini amaçlayan vakfın tüm çalışmaları, "sınır kafada açılır" ilkesine dayanır. Hrant Dink Vakfı olarak, siyasi gelişmelerden bağımsız, sivil toplumla işbirliği içinde, iki ülke arasında her alanda doğrudan teması teşvik ediyoruz. Geçmiş tecrübelerden hareketle, sivil toplumun ilişkilerin dinamiğindeki asıl belirleyici unsur olduğunu biliyor ve bu sivil gücün pekiştirilmesini öngörüyoruz. Bu amaçla, iki ülke arasında doğrudan temasların ve hareketliliğin artması, her konuda ortak alanların oluşturulması ve ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması için inisiyatifler oluşturmak temel hedefimiz.

Devamını oku...

Hrant Dink Vakfı, iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla 2014 yılından beri Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nu vermeye devam ediyor.

Türkiye-Ermenistan Burs Programı, iki komşu ülkeden profesyonellerin sınır ötesi işbirliği ağları kurmalarını teşvik etmek amacı ile Hrant Dink Vakfı tarafından 2014 yılında oluşturuldu.

2009 yılından beri iki komşu ülkenin gazetecileri arasındaki bağları kuvvetlendirmk ve haber alma ağlarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye-Ermenistan Gazeteci Diyalog Programı'nı hayata geçiriyoruz.

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2), Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile, Ermenistan ve Türkiye’den sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sivil toplum alanındaki mevcut işbirliklerini güçlendirmek ve iki komşu ülke ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bir güven artırıcı önlemler listesi geliştirmek amacıyla Türkiye-Ermenistan Uzmanlar Diyalog Grubu oluşturuldu.

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı.

Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, iki komşu ülke halkları arasında doğrudan temasları artırmaya ve farklı alanlardaki işbirliklerini teşvik etmeye devam ediyor.

Hrant Dink Vakfı olarak, Türkiye – Ermenistan Burs Programı’nın 2017-2018 yıllarını kapsayan dördüncü döneminde programa katılacak bursiyerlerin bilgisini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Yararlanıcısı olarak Ermenistam'ı ziyaret eden araştırmacı Vedat Akçayöz: "Diyalog, diyalog, diyalog!" diyorum. Sınırların aşılması beyinlerde  oluyor.

Türkiye ve Ermenistan'dan kişi veya grupların yapacakları ziyaretlerde ulaşım masraflarını karşılayan Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu ile yeni işbirliği imkânları keşfedip sınırları aşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2018.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Nisan 2017 – Haziran 2017 başvuru dönemi yararlanıcıları açıklandı. Seyahat Fonu 44 kişinin komşu ülkeye yapacakları ziyaretlerini destekleyecek.

Türkiye-Ermenistan Burs Programı kapsamında İstanbul’da bulunan Arpenik Atabekyan ve ona ev sahipliği yapan kuruluş Center for Spatial Justice - Beyond Istanbul’dan Yaşar Adanalı, yaptıkları çalışmaları anlattı.