Ermenistan’ın farklı sivil toplum örgütlerinden ve hukuk bürolarından 5 hukuk uzmanı 19-23 Kasım, 2023 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret etti. Bu ziyaret, 2022 yazında Yerevan’da yapılan Diyalog Programının devamı niteliğindeydi.

Türkiye’den ve Ermenistan’dan uzmanlar bir araya gelerek iki ülke arasında hukuk alanındaki çalışmaların ve işbirliğinin kapsamını genişletmeyi hedefledi. Programın birinci gününde “Uluslararası Ceza Hukuku ve Türkiye ve Ermenistandaki Yansımaları” başlığı altında Türk Ceza Kanunu ve Roma Statüsü hakkında genel değerlendirmeler yapıldı, emsal davalar konuşuldu ve Roma Statüsünün Ermenistan parlamentosu tarafından onaylanmasının yankıları ele alındı.  

İkinci gün ise “Türkiye'de yaşayan Ermenistan vatandaşlarının ve Ermenistan’da yaşayan Türkiye vatandaşlarının karşılaştığı zorluklar” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında Türkiye ve Ermenistan vatandaşlarının karşılaştıkları sıkıntılar konuşuldu. Toplantının odağında her iki ülke vatandaşlarının komşu ülkede bulundukları sırada karşılaştığı zorluklar için destek sunabilecek, resmi olmayan her iki ülkeden uzmanları bir araya getiren bir iletişim ağı oluşturmak vardı. Bu iletişim ağı aynı zamanda emsal davalarda edinilen bilgi ve tecrübenin paylaşılması için bir platform görevi görecektir. 

Ermenistan’dan gelen uzmanlar Türkiye’de faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti. Bunlar arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Yurttaşlık Derneği ve Hafıza Merkezi vardı. Bu kurumlara yapılan ziyaretler, uzmanlara Türkiye’deki insan hakları ve sivil toplum çalışmaları hakkında bilgi edinme fırsatı verdi. Aynı zamanda katılımcılar her iki ülkedeki iletişim ağlarını genişletme şansı elde etti. Uzmanlar, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfını ziyaret ederek, vakıf temsilcileri ile sohbet edip, Türkiye’deki Ermeni azınlık toplumunun karşılaştığı hukuki durumlar hakkında bilgi edindi. 

 

Hukuk uzmanları diyalog programı Olof Plame International Center’ın maddi desteği ile yapıldı.