HDV Azınlık Hakları Akademisi adlı projenin temel amacı, Türkiye’de azınlık haklarını, temel hak ve özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü korumak ve teşvik etmektir.Türkiye'de azınlık haklarını, temel hak ve özgürlükleri ile hukukun üstünlüğünü korumayı ve savunuculuğu teşvik etmeyi amaçlayan Azınlık Hakları Akademisi, Hrant Dink Vakfı Bolis Enstitüsü tarafından, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile 2023 yılında hayata geçirildi.Bu proje, özellikle etnik, dinsel ve dilsel azınlık topluluklarına mensup bireyleri ve ayrımcılığa karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek, azınlık haklarına erişimlerini artırmayı hedefliyor. 

Devamını oku...

HDV Azınlık Hakları Akademisi'nin ilk dönemi 20 katılımcı ve 10 uzmanın katılımıyla 7-10 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul’da Anarad Hığutyun Binası’nda yapıldı.

‘HDV Azınlık Hakları Akademisi’ projesinin akademi programı için başvuru süreci başladı! Azınlık hakları alanına ilgi duyan, bu konularda farklı çalışmalar yürüten herkesin başvurularını bekliyoruz!

Azınlık Hâlleri’nin 7. bölümünde Mine Yıldırım’la din ve vicdan özgürlüğü ve azınlıkları, bu kavramlara uluslararası hukukta nasıl yer verildiğini, Türkiye’de bu kavramların yerinin ne olduğunu konuştuk.

‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları’ başlıklı uluslararası konferans 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Yoğun ilgi gören konferansta sunulan tebliğleri bu sayfadan izleyebilirsiniz.

Ohannes Kılıçdağı tarafından kaleme alınan, “Dar Gömlek: Türkiye’deki Ermeni Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor yayımlandı.

Hrant Dink Vakfı, İstanbul’da 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları’ başlıklı bir konferans düzenleyecektir. Konferansın amacı, azınlıkların hakları, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin incelenmesidir.

Go to top