Hrant Dink Vakfı, Mart 2015'ten beri faaliyetlerini Anarad Hığutyun Binası’nda sürdürmektedir.

Anarad Hığutyun Rahibeleri Birliği, Ermeni Katolik toplumunda özellikle yoksul ailelerin kız çocuklarının kendilerini dinî hayata adamaları ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla, 1840'lı yıllarda, Ermeni Katolik Patriği Bedros IX. Hasunyan tarafından planlanır ve Rahibe Hacı Andonyan tarafından uygulamaya konur.

Merkez binası Pera’daki Valide Çeşme Sokağı’nda inşa edilen birlik, İstanbul’da anaokul, ilkokul ve lise düzeylerinde okullar kurduktan sonra, Doğu vilayetlerinde ve Kilikya’da yirmiden fazla şehir ve köyde eğitim çalışmalarına başlar.

Beyoğlu Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Rahibeler Manastır ve Mektebi Vakfı’na bağlı Pangaltı Anarad Hığutyun Okulu, 1903 yılında açılır. İlk binasının küçük ve yetersiz olmasından ötürü, 1915’te Harbiye Ölçek Sokak’taki 198 numaralı binaya taşınır (şimdiki adıyla Papa Roncalli Sokak). Okul, ilk yıllarında ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verir. 1922-23 eğitim-öğretim yılında ortaokul kapatılır, 1949’da da ana sınıfı açılır. Okul binası, 1949, 1956 ve 1972 yıllarında onarımdan geçer. 2004 yılında, vakıf yönetimi, öğrenci sayısının azlığı nedeniyle eğitim faaliyetine ara verme kararı alır. 1961-1964 yılları arasında on iki öğretmeni ve 235 öğrencisi olan okulda, en son 1995’te, ilkokul kısmında elli dört, anaokulunda on dört öğrenci eğitim görüyordu.