Gelin önce birbirimizi anlayalım...
Gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim...
Gelin önce birbirimizi yaşatalım.
Hrant Dink

Hrant Dink'in hayali

herkes için
daha özgür, daha adil,
daha mutlu, daha umutlu 
bir Türkiye ve bir dünya;

ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve şiddetten arınmış 
bir Türkiye ve bir dünya,

birbirimizi dinlediğimiz, acılarımızı paylaştığımız, 
başka acıların yaşanmaması için çabaladığımız,
ötekileştirmeden farklı olabildiğimiz, 
farklılığımızla bir kalabildiğimiz
bir Türkiye ve bir dünya,

herkesin kendisini 'insan' gibi hissettiği 
bir Türkiye ve bir dünyadır.

Hrant Dink'in mücadelesi

katışıksız sevgiden, 
hesapsız samimiyetten,
korkabilmeyi de içeren cesaretten,
hakkını vererek yaşamaktan,
umudu üretmekten
beslenen bir mücadeledir.

Hrant Dink'in dili

yeni sözlerle tüm ezberleri bozan, 
çatışma kültürünü dönüştüren,
çocuk saflığında sorularla 
kafaları karıştıran, 
zihnimizi ve yüreğimizi açmaya, 
birbirimizi aracısız, önyargısız tanımaya davet eden, 
vicdanlara seslenen 
bir barış dilidir.

Hrant Dink'in yüreği

doğruluğa, şeffaflığa, 
dostluğa, insanlığa olan 
inancı ve sevdasıyla 
hepimizi kucaklayan 
koca bir denizdir.

Hrant Dink Vakfı

Hrant Dink'in hayallerini, mücadelesini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla 2007 yılında kuruldu. 
Diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlayan vakfın çalışma alanları şöyle:

  • çocuklar / gençler arası fırsat eşitliği ve çocukların / gençlerin yaratıcı yönlerinin desteklenmesi,
  • kültürel çeşitliliğin bir zenginlik, farklılığın bir hak olarak kabul görmesi,
  • Türkiye, Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, 
  • Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin desteklenmesi,
  • milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış tarih çalışmaları,
  • Hrant Dink ile ilgili yazı, fotoğraf ve belgelerin toplanması.

Hrant Dink Vakfı bu alanlarda kitap yayımlamak; arşiv oluşturmak; yaz okulu düzenlemek; film, müzik, görsel sanatlar, dans ve edebiyat içerikli festivaller yapmak ve Hrant Dink'in anısına ödül vermek gibi çalışmalar yürütecektir.