Hrant Dink Vakfı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından düzenlenen Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği Konferansı tamamlandı. İki gün boyunca toplam 27 sunum yapıldı.

Hrant Dink Vakfı, Mardin Tabipler Odası, Mardin Barosu, Mardin Sinema Derneği, Turabdin Süryani Kültür Derneği ve Mardin KAMER’in işbirliği ile “Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi” konferansı düzenledi.

Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi başlıklı konferans 13 Kasım tarihinde gerçekleşti. Konferansta bölgedeki Gayrımüslim mallarının akıbetine ilişkin sunumlar dikkat çekti.

Ayrımcılık, ırkçılık, söylem, medya etiği ve ifade özgürlüğü konuları üzerine çalışan akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla “İnciten sözler, yaralayan fiiller: Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Konferansı” düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, Londra Gomidas Enstitüsü, Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü, Sabancı Üniversitesi ve Hrant Dink Vakfı, 'Adana 1909: Yüz Yıllık Bir Perspektiften Tarih, Bellek ve Kimlik' konferansı düzenledi.

Yok Edilen Medeniyet:Kasım 2015'te İstanbul'da yapılan konferansta sunulan bu bilgiler, uluslaşma sürecinde, imha ve Türkleştirme politikalarıyla gayirmüslimlerin iltisadi ve toplumsal varlığının nasıl tasfiye edildiğini ortaya koyuyor.