Zeynep Taşkın (Genel Koordinatör)
zeyneptaskin[at]hrantdink.org - dahili: 226

Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde okudu. 1995 yılından beri Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü olarak çalışıyor. Kaynak geliştirme ve genel işleyişten sorumlu.

Aylin Mikailoğlu (Finans Koordinatörü)
aylinmikailoglu[at]hrantdink.org - dahili: 233

Eskişehir Üniversitesi - İşletme bölümü yüksek lisans eğitimi ardından 16 yıllık finansal analiz ve muhasebe kariyerine Hrant Dink Vakfı'nda devam etmektedir.

Deniz Ezgi Sürek (Multimedya Sorumlusu)
denizsurek[at]hrantdink.org - dahili: 227

2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Programı’ndan mezun oldu. 2018 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Zeynep Sungur (Kurumsal İletişimi Güçlendirmek Projesi İletişim Koordinatörü)
zeynepsungur[at]hrantdink.org

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesi; 2010 yılında King's College Üniversitesi Uluslararası Barış ve Güvenlik Programı’ndan ve 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı'ndan yüksek lisans derecesi aldı.

Murat Kök (Kurumsal İletişimi Güçlendirmek Projesi Multimedia Koordinatörü)
muratkok[at]hrantdink.org - dahili: 227

Yeditepe Üniversitesi Fizik ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik bölümlerinde eğitim gördü. 2008 yılından bu yana hareketli görsel tasarımı ve animasyon alanlarında işler üretmekte.

Cemre Gürbüz (Multimedia Koordinatörü)
cemregurbuz[at]hrantdink.org - dahili: 227

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Çift Anadal Programında tamamladı. 

23,5 HRANT DİNK HAFIZA MEKÂNI

Nayat Karaköse (Program Koordinatörü)
nayatkarakose[at]hrantdink.org - dahili: 225

2008'de Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden lisans derecesi, 2009'da Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nden İnsan Hakları Teorisi ve Pratiği Programı’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2014'te Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nin Tarihi Diyalog Programı’nın bursiyerlerinden oldu.

 

Aslı Yolcu (Ziyaretçi Programları Koordinatörü)
asliyolcu[at]hrantdink.org - dahili: 225

Lisans eğitimini 2018'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Kürşat Güngör Sağlam (23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı Sorumlusu)
kursatsaglam[at]hrantdink.org 

Muhasebe eğitimden mezun olduktan sonra uzun yıllar özel sektörde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünde eğitimine devam ediyor.

ASULIS LABORATORY

Buket Kapısız (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi Etkinlik Koordinatörü)
buketkapisiz[at]hrantdink.org - dahili: 229

2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden lisans derecesi aldı.

Elif Erol (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi İzleme Koordinatörü)
eliferol[at]hrantdink.org - dahili: 229

2019 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünden mezun oldu. 2022’de aynı üniversitenin Kültürel Çalışmalar bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Tuğba Özsoy (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi İzleme Asistanı)
tugbaozsoy[at]hrantdink.org - dahili: 229

Lisans eğitimini 2020’de İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 

Başak Can (Sosyal Medyada Nefret Söylemi Tespiti ve Yapay Zekâ Geliştirme Projesi Proje Asistanı)
basakcan[at]hrantdink.org - dahili: 229

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde de yandalını tamamladı. Bir spor dergisinde iki buçuk sene editörlük yaptı ve medyada çeşitli yayınlara freelance olarak da içerik hazırladı. 

Deniz Melsa Ergenç (Demokrasi, Eşitlik ve Birarada Yaşamı Teşvik Etmek için Hak Temelli Öğrenme Programları Proje Koordinatörü)
denizmelsaergenc[at]hrantdink.org - dahili: 229

Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bilimi bölümlerinde tamamladıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde pedagojik formasyon aldı. Pek çok özgürlük, eşitlik ve hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşu için gönüllü faaliyetlerde bulundu. 2020 yılından beri sivil toplumda profesyonel olarak çeşitli projeler yürütmektedir.

Liana Erişsever (Demokrasi, Eşitlik ve Birarada Yaşamı Teşvik Etmek için Hak Temelli Öğrenme Programları Eğitmeni)
lianaerissever[at]hrantdink.org - dahili: 229

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Okullarda farklı kademelerde Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman olarak görev aldı.

Jaklin Özkan (İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Yaygın Eğitim Modülleri Proje Koordinatörü)
jaklinozkan[at]hrantdink.org - dahili: 233

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans derecesi aldı. Uzun yıllar özel sektörde proje yöneticisi olarak çalıştı.

Damla Oğuz (Demokrasi, Eşitlik ve Birarada Yaşamı Teşvik Etmek için Hak Temelli Öğrenme Programları Proje Asistanı)

damlaoguz[at]hrantdink.org - dahili: 229

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldu. Central European Üniversitesi Milliyetçilik Çalışmaları programında yüksek lisans derecesini tamamladı.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN PROGRAMI

Talin Süzme (Türkiye-Ermenistan Programı Koordinatörü)
talinsuzme[at]hrantdink.org - dahili: 227

2004 yılında London Guildhall University’den Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Dili üzerine lisans derecesi aldı. Uzun yıllar varlık finansmanı alanında çalıştıktan sonra 2020 yılında ekibimize katıldı.

BOLIS

 

Atom Şaşkal (Kültürel Miras Proje Koordinatörü)
atomsaskal[at]hrantdink.org - dahili: 230

Lisans eğitimini 2019 senesinde Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamladı.

 

Damla Barın (Kültürel Miras Projesi Araştırma Koordinatörü)
damlabarin[at]hrantdink.org - dahili: 230

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2019’da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansını 2022’de tamamladı.

Mayıs Oğuz (Kültürel Miras Projesi Araştırma Asistanı)
mayisoguz[at]hrantdink.org - dahili: 230

2023 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans derecesini aldı.

Lara Taş (Hrant Dink Vakfı Arşiv ve Kütüphane Sorumlusu)
laratas[at]hrantdink.org - dahili: 232

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nden 2010'da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tarihi Kilikya bölgesinin Roma Dönemi Mimari ve Şehircilik Gelişimi Programı'nda yüksek lisans yaptı.

 

İren Bıçakçı (Hrant Dink Vakfı Arşiv Sorumlusu)
irenbicakci[at]hrantdink.org - dahili: 232

2015 yılında Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

 

Emre Yavuz (Hrant Dink Vakfı Arşivi Araştırma Asistanı)
emreyavuz[at]hrantdink.org - dahili: 232

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Fransa’da bulunan Sciences Po Grenoble’da “Akdeniz’de ve Ortadoğu’da Dönüşümler” yüksek lisans programını 2018 yılında tamamladı.

Mehmet Polatel (Azınlık Hakları Akademisi Koordinatörü)
mehmetpolatel[at]hrantdink.org

Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü’nde tamamladı. Ann Arbor Michigan Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Bölümü’nde ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Shoah Vakfı Soykırım Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası çalışmalar yaptı ve dersler verdi.

Belgin Aktürk (Azınlık Hakları Akademisi Finans Koordinatörü)
belginakturk[at]hrantdink.org - dahili: 223

2006 yılında İstanbul Aydın üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümünden mezun oldu. 2015'de Anadolu Üniversitesi açık öğretim İşletme bölümünü bitirdi.

Teni Lorin Yeşiltepe (Azınlık Hakları Akademisi Etkinlik Koordinatörü)
teniyesiltepe[at]hrantdink.org - dahili: 231

İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Universita' per Stranieri di Perugia'da Yabancı Dil Olarak İtalyanca Eğitmenliği üzerine Master eğitimini tamamladı.

Zeynep Karababa (Azınlık Hakları Akademisi Asistanı)
zeynepkarababa[at]hrantdink.org - dahili: 231

Lisans eğitimini 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Sosyal Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam ediyor.