Demokrasi Şehri, katılımcıların kendi şehirlerini demokratik yöntemlerle oluşturdukları bir rol oyunu. Bu atölyede katılımcılar küçük gruplara ayrılarak şehir kurmak üzere stratejilerini belirliyor ve bir program oluşturuyor.
Her bir grup belirlediği öncelik alanlarına ve stratejilerine göre diğer gruplarla tartışarak, bir şehirde yer alabilecek yapı modellerinden seçim yapıyor ve şehirlerini inşa ediyor. Atölye Belçika’da hak temelli pek çok öğrenme programına ev sahipliği yapan Belvue Müzesi işbirliği ile hazırlandı.

Atölyenin temel öğrenme hedefleri:
Çeşitli zorluklar ve fırsatlar karşısında alternatif çözümler üretebilme becerisi kazandırmak,
Hak temelli bir yaklaşımın yanı sıra, diyaloğu, karşılıklı anlayışı, kolektif ve demokratik kararlar almayı teşvik etmek,
Sorunlara karşı diyalog merkezli yaklaşımla müzakere etme kabiliyeti geliştirmek.

  • 16-32 katılımcıyla yüz yüze oynanıyor.
  • Ortalama 4 saat sürüyor.
  • 13-17 yaş grubuna hitap ediyor.