Hrant Dink Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı işbirliğiyle 11-12 Aralık 2020’de çevrimiçi 'Uluslararası Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Konferansı' düzenleyecektir. Konferansta yer almak isteyenlerin, 21 Eylül 2020 tarihine kadar, başvuru formunu doldurmalarını rica ederiz.

Bu konferans ile nefret söylemi ve ayrımcı söylem gibi ayrımcılık içeren ifadelerin yarattığı sorunlar ve bu sorunlarla mücadele yöntemleri konusunda ülkelere özgü tecrübelerin, stratejilerin, akademik çalışmaların paylaşılabileceği ve muhtemel işbirliklerinin geliştirilebileceği bir alan açılması amaçlanıyor.

Türkiye’de ve tüm dünyada, kadınlara, çocuklara, LGBTİQ bireylere, etnik ve dinî azınlıklara yönelik nefret söylemi ve ayrımcılık çok yaygın. Yükselen milliyetçi ve popülist söylemler, artan kutuplaşma, yabancı düşmanlığı, göçmen ve mülteci karşıtlığı gibi siyasi eğilimler ayrımcılığı besleyip yaygınlaştırıyor. Bu da nefret söylemi ve ayrımcı söylemle, yerel ve küresel düzeyde farkındalık yaratma ve mücadele etme ihtiyacı doğuruyor.

2019 yılı kışında başlayan ve birkaç aylık sürede tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisiyle, sadece Asyalı toplumlar ve Çinliler hastalığın nedeni olarak hedef gösterilmedi, yabancı korkusu, ırkçılık, azınlıklara ve göçmenlere yönelik düşmanlık da arttı. Birçok olumsuz siyasi gelişmenin sebebi olarak işaret edilen, ekonomiye ve toplumsal yapıya yönelik ‘tehdit’ olarak görülen azınlıklar, göçmenler ve mülteciler ‘makul şüpheliler’ olarak yine hastalıkla ilişkilendirildi ve damgalandı.

George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ABD’de başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin İngiltere, Fransa, Brezilya, Endonezya gibi ülkelerde de sahiplenilmesiyle; dünya çapında ırkçılık, ırk temelli adaletsizlik ve genel olarak ayrımcılık karşıtı protestolar ve bu konu etrafındaki tartışmalar dünya gündemini yönlendirmeye başladı. Benzer şekilde tüm dünyada, ulus devletlerin ve vatandaşlarının ırk tanımı, milli sembolleri ve ırkçılığa yönelik tavırları da sorgulanmaya, tartışılmaya başlandı. Oluşan bu küresel tepki ve tartışmalar, ayrımcılık karşıtı birçok küresel mücadeleye ve tartışmaya yol gösterebilecek nitelik taşıyor.

Nefret söylemi ve ırkçılığa karşı mücadele, bunların farklı mecralarda da dolaşıma girmesiyle genişliyor. Tüm dünyada Facebook, Twitter, YouTube gibi mecraların, yalan haber, nefret söylemi ve saldırgan söylemlerle mücadele konusundaki kurumsal politikaları kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor ve tartışılıyor. Bu özel şirketlerin bu tür söylemlerle nasıl mücadele edeceği, nefret söylemi ve ifade özgürlüğü arasındaki sınırı nasıl tanımlayacağıyla ilgili riskler önemli bir tartışma konusu. Benzer şekilde, nefret söylemiyle mücadelede devletlerin, kamu kurumlarının, geleneksel medyanın ve yeni iletişim ve iletim araçlarının, sivil toplum aktörlerinin ve uluslararası örgütlerin sorumlulukları da bu tartışmalarda önemli bir yer tutuyor.

Her sektörde ve alanda, çoğulcu, kapsayıcı, hak odaklı bir söylemin tesis edilmesine duyulan ihtiyaç git gide daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Dolayısıyla ayrımcılık içeren her türlü söylem ve eylemi kapsamlı, eleştirel bir perspektifle ele alan ve bunlara karşı mücadele yöntemleri arayan çalışmaların bu konferansta yer bulması amaçlanıyor.

11-12 Aralık 2020’de yapılması planlanan Uluslararası Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Konferansıyla, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, hukukçular, meslek örgütleri, medya çalışanları ve gazeteciler bir araya getirilerek, ortak bir tartışma zemini açmak; yeni akademik çalışmalara ve sahada mücadele yöntemlerine ilham vermek hedefleniyor.

Aşağıda belirtilen konularla ilgili çalışmalar üreten kişileri bu konferansa bildiri sunmaya davet ediyoruz:

 • Nefret söylemi, ayrımcı söylem, tehlikeli söylem, ayrımcılık, ırkçılık kavramları
 • Medya izleme çalışmaları konusunda yenilikçi yaklaşımlar
 • İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve nefret söylemi
 • Din ve inanç temelli ayrımcılık, yabancı düşmanlığı (zenofobi), göçmen ve mülteci düşmanlığı
 • Yaş ayrımcılığı
 • Engellilere yönelik ayrımcılık
 • Çifte ayrımcılık ve kesişimsellik
 • Yükselen otoriter yönetimlere, popülist siyasete ve kutuplaşmaya dayanan ayrımcılık
 • Çevrimiçi nefret söylemi ve çevrimiçi nefret söylemi izleme çalışmaları
 • Çevrimiçi nefret söylemi ile mücadelede devletler, özel şirketler, sivil toplum kurumları gibi farklı aktörlerin rolleri, mücadele yöntemleri ve düzenleme mekanizmaları
 • Karşıt söylem, alternatif söylem ve çoğulcu söylem oluşturma yolları ve yöntemleri
 • Ayrımcılıkla mücadele etmek için alternatif yöntemleri

Başvuruların aşağıda belirtilenler dikkate alınarak yapılmasını rica ediyoruz:

 • Konferansın dilleri, İngilizce ve Türkçe olacak; eşzamanlı çeviri yapılacaktır. Tebliğlerin İngilizce özeti, yollayanın sorumluluğundadır;
 • Soru-cevap ve tartışmalara zaman kalması amacıyla sunumlar 20 dakika ile sınırlıdır;
 • Konferans Hrant Dink Vakfı Facebook, Twitter, YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır;
 • Konferans ‘disiplinler arası’ bir perspektifle düzenlenmektedir; medya çalışmaları, iletişim bilimleri, sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji, tarih, antropoloji, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet ve göç çalışmaları gibi disiplinlerden, nefret söylemi, ayrımcı söylem ve ayrımcılık hakkında çalışma yapan araştırmacıların katılımına açıktır;
 • Bu konferansa katılmak isteyen araştırmacıların sunacağı bildirinin 300 kelimelik İngilizce özetini,  özgeçmişleriyle birlikte, en geç 21 Eylül 2020 tarihine kadar, aşağıdaki forma yüklemesini rica ederiz. İngilizce dilinde hazırlanan bildiri özetleri kabul edilecektir. Konferansta Türkçe-İngilizce simultane çeviri olacaktır.
 • Konferansa gönderilecek bildiri özetleri uluslararası bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir.

Başvuru formu için lütfen tıklayın

Uluslararası Bilim Kurulu:

Yasemin İnceoğlu - Kurul Başkanı

Aidan White - Etik Gazetecilik Ağı (EJN)

Arus Yumul - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ayşe Kadıoğlu - Sabancı Üniversitesi

Elda Brogi - Centre for Media Pluralism and Media Freedom

İdil Engindeniz - Galatasaray Üniversitesi

Joanna Szymanska - Article 19

Julia Mozer - CEJI –  A Jewish Contribution to an Inclusive Europe

Kenan Çayır - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kenneth Stern - Bard Center for the Study of Hate

Melek Göregenli - Bağımsız Araştırmacı

Mutlu Binark – Hacettepe Üniversitesi

Ruth Wodak - Lancaster Üniversitesi

Sevda Alankuş - Yaşar Üniversitesi

Ulaş Karan - İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

İletişim için: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.