‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları’ başlıklı konferans, 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

Hibrit olarak düzenlenen, Türkçe ve İngilizce olarak canlı yayınlanan konferansta, 11 ülkeden 25 tebliğ sunuldu. Etnik, dinî ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin sahip oldukları haklar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki azınlıkların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yoğun ilgi gören konferansta sunulan tebliğleri bu sayfadan izleyebilirsiniz.

 

'CUMHURİYET'İN 100. YILINDA AZINLIK HAKLARI'
KONFERANS PROGRAMI
17-18 KASIM, 2023
 
BİRİNCİ GÜN - 17 Kasım
Açılış Konuşmaları
Rakel Dink, Hrant Dink Vakfı

Nikolaus Meyer-Landrut, Büyükelçi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Açılış Tebliği

Fernand de Varennes, BM Azınlık Konuları Eski Özel Raportörü,
Azınlık Hakları İnsan Haklarıdır. Bunun BM, Avrupa Konseyi ve AB ile Azınlıklar Açısından Anlamı Nedir?

Panel 1  Kavramsal Çerçeve ve Azınlıkların Korunması
Oturum Başkanı: Turgut Tarhanlı

Olgun Akbulut, ‘Azınlık’ Kavramının Tarihsel Evrimi
Yeşim Bayar, Uluslararası Aktörler, Azınlık Rejimleri ve Osmanlı Sonrası Yeniden Yapılanma

Panel 2 Lozan ve Sonrası Azınlıklar
Oturum Başkanı: Ayhan Aktar

Baskın Oran, Lozan, Azınlık Hakları, Kürtler, çevrimiçi sunum
Derya Bayır, Kürtlere Lozan'da Hak Tanındı mı? çevrimiçi sunum
David Gaunt, Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Siyaseten Boyun Eğmesi

Panel 3 Kimlik ve Tanınma
Oturum Başkanı: Hülya Adak

Emre Can Dağlıoğlu, Cumhuriyet Tarihinde Antakyalı Arapça Konuşan Ortodoksları Sınırdalığı
Levon Leonidas Ntilsizian, Yunan Devleti’nin Azınlık Politikaları ve Uygulamaları Çerçevesinde Yunanistan’daki Ermeni Toplumunun Tarihsel Gelişimi
Nicholas Al-Jeloo, Sürgün Edilen ve İstenmeyen Bir Azınlık: Hakkâri Süryanileri, çevrimiçi sunum
Panel 4 Sürgün, Geri Dönüş ve Mülksüzleştirme
Oturum Başkanı: Mehmet Polatel

Seda Altuğ, Suriye'de Sınır Ötesini İdare Etmek ve Türkiye’de Ulus İnşası (1921-1939)
Elif Kevser Özer, ‘Apelasis’i Dün Gibi Hatırlıyorum
Pelin Tan, Dicle Nehri Ekolojisi ve Peyzajda Ekstraktivist Olmayan Pratikler, çevrimiçi sunum

 
İKİNCİ GÜN – 18 Kasım
Panel 5 – Kültürel Miras, Hafıza ve Mülkiyet
Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan

Melis Cankara, İzmir-Urla Yarımadası’ndan Fragmanlar: Rum Emvâl-i Metrûkesi’nin Yeniden Kullanımı
Özge Kurban, Hizan-Bitlis’te Ermenilerin Kırsal Mirasını Kolektif Bellek Üzerinden Okumak
Ümit Kılınç, Türkiye’deki Dinî Azınlıklara Ait Mülklerin İadesi ile İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tatmin Edici (Olmayan) Tutumu
Miray Çakıroğlu, Türkiye’de Gayrimüslim Mülkiyetinin Zamansallığı: Felaket Sonrası Antakya Bölgesi ve İstanbul

Panel 6 – Kimlik, Aidiyet ve Dışlanma
Oturum Başkanı: Nesrin Uçarlar

Cem Reyna, Türkiye’deki Yahudilerin Aidiyet Hissiyatı: Duygulanımlar ve Karşılaşmalar
Hülya Delihüseyinoğlu, Ermeni Okullarının Müphemlikle Yönetimi
Hrag Papazian, ‘Gâvur’dan ‘Gâvuroğlu’na: Türkiye'de Dinî ve Irksal Dışlama Paralel Rejimleri, çevrimiçi sunum

Panel 7 – Azınlıkta Kalan Toplumlar
Oturum Başkanı: Samim Akgönül

Pınar Sayan, Elmas Köçkün, Türkiye’nin Roman Politikalarını Anlamak
İrfan Çağatay, Cumhuriyetin 100. Yılında Lazlar
Victoria Arakelova, Türkiye’de Ezidi Meselesi

Panel 8 – Din, İnanç ve Azınlıklar
Oturum Başkanı: Ayşe Kadıoğlu

Christopher Sheklian, Ayin (Liturji), Kilise Bilimi (Eklesiyoloji), ve Azınlık Hakları
Howard Eissenstat, ‘Çeşitlilik’, ‘Hoşgörülülük’ ve AK Parti Üzerine: Cumhuriyet’in 100. Yılında Yakınlaşma ve Ayrışmaları Ele Almak
Angelo Francesco Carlucci, Türkiye'de Alevilerin Dinî Hakları İçin Mücadelesi, çevrimiçi sunum