Hrant Dink Vakfı’nın DVV International ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği ‘Başka bir Gelecek için Hafıza Mekânları, Hafıza Yolları’ konferansı 22-23 Mart tarihlerinde Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da düzenlendi. Konferansa zor geçmişlerle yüzleşen hafıza mekâlarından, müzelerden uzmanlar, hafızalaştırma alanında çalışmalar yapan STK temsilcileri ve hafıza, hatırlama pratikleri üzerine önemli çalışmalar yapan akademisyenler konuşmacı olarak katıldı.

Konferans Almanya, Polonya, Hollanda, Güney Afrika, Ruanda, Sri Lanka, Bosna Hersek, Kamboçya, Amerika, Meksika, Macaristan Lübnan, İrlanda, Belçika, Ermenistan gibi farklı coğrafyalarda bulunan hafıza mekânlarını, zor geçmişlerle yüzleşen müzeleri ve ilham verici hafızalaştırma çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturdu. Konferansta bir yandan pratisyenlerin deneyimlerine yer verilirken bir yandan da akademisyenlerin çalışmalarına, eleştirel ve teorik yaklaşımlarına da ışık tutuldu. Konferansın açılış tebliğini Columbia Üniversitesi, William Peterfield Trent Karşılaştırmalı Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörü ve hafızalaştırma, post-hafıza alanında önemli çalışmalar yapan Marianne Hirsch ‘Gelecek için Hafıza ve Karşı Hafıza’ sunumunu gerçekleştirerek yaptı.

23 Mart günü ise konferansın açılış tebliğini New York Üniversitesi Performans Çalışmaları ve İspanyolca Profesörü Diana Taylor Yaptı.

Konferans iki gün boyunca Zor Geçmişleri Sergilemek ; ‘Sanat ve Hafıza’; ‘Şehir Müzeleri: Yerel Tarihler ve Hafıza’; ‘Hafıza Mekânlarında Yaşam ve Umut; ‘Hafızalaştırmada Yeni Boyutlar ve Zorluklar’; ‘Eğitim ve Alternatif Pedagojiler; ‘Tanıklıklaın,Kişisel Anlatıların ve Hikâyelerin Gücü; ve ‘Faillerle Yüzleşmek’ başlıklı 8 oturumdan oluştu.

Konferansta hafıza çalışmalarının bugününün yanı sıra geleceğinin de tartışmaya açılması; hafıza mekânlarının mücadele ettikleri güçlükleri ele alınması; ziyaretçi deneyimini arttırmak ve ziyaretçileri aktif bir şekilde dâhil etmek, ziyaretçinin yaşanmış deneyimlerine ve seslerine yer vermek için geliştirilen yöntemlerin sunulması ve hafıza mekânlarının eğitim işlevine de değinilmesi, post-hafıza ve karşı hafıza gibi, nesiller arası hafıza aktarımı gibi konulara değinilmesi bu konuyla ilgilenen kişiler için ufuk açıcı oldu.
Konferansın videolarını izleyebilirsiniz.

22 MART 2019 

Açılış Konuşması: Rakel Dink 

Açılış Tebliği: Açılış tebliği
Marianne Hirsch (William Peterfield Trent Karşılaştırmalı Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörü, Columbia Universitesi)
"Gelecek için Hafıza ve Karşı Hafıza"

Zor Geçmişleri Sergilemek
Oturum başkanı: Ayhan Aktar

Marlen Mouliou (Atina Üniversitesi, müzeoloji eğitmeni)
Müzelerde Çatışma Yönetimi ve Farklılıklar Üzerine Çalışmak için Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Sistem Merkezli Düşünme

Bonita Bennett (District Six Müzesi Direktörü)
Hafıza Bir Silahtır

Mona El Hallak (mimar ve kültür mirası koruma aktivisti)
Hatırlama ile Unutma Arasında Beyrut

Emilia Potenza (Apartheid Müzesi, sergi ve eğitim küratörü)
Hatırlayamamak, Unutamamak: Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Sürecinin Kürasyonu

Sanat ve Hafıza
Oturum başkanı: Özalp Birol

Agnieszka Sieradzka (Auschwitz-Birkenau Anıtı ve Müzesi Sanat Koleksiyonları Müdürü)
Toplama ve Ölüm Kampında Sanat: Auschwitz Müzesi’nin Sanat Koleksiyonu

Andreas Knitz (sanatçı)
Bir Elçi Olarak Sanat

Charles Duggan (Dublin Şehir Konseyi, kültürel miras uzmanı)
Yeni Dublin Toplumsal Tarih Müzesi’nin Oluşturulmasında Hafıza ve Yaratıcı Sanatsal Çalışmaların Önemi

Şehir Müzeleri: Yerel Tarihler ve Hafıza 

Oturum başkanı: Asena Günal

Sarah Henry (New York Şehir Müzesi Direktörü)
Zorlu Kent Tarihleri: New York Şehir Müzesi’nde Geçmiş, Bugün ve Gelecekle Mücadele Etmek

An Lavens (BELvue Müzesi Direktörü)
Bir Toplum Projesi Olarak BELvue Müzesi

Annemarie de Wildt (Amsterdam Şehir Müzesi, küratör)
Amsterdam’ın Tartışmalı Tarihi

 

Hafıza Mekânlarında Yaşam ve Umut 

Oturum başkanı: Ayşe Gül Altınay

Linda Norris (Uluslararası Vicdan Mekânları Koalisyonu Küresel Ağlar Programı Direktörü)
Yaşayan Vicdan Mekânları

Joanna Fikus (POLIN Polonya Yahudileri Tarihi Müzesi Sergi Departmanı Müdürü)
Başlangıçta Bir Düş Vardı

Lars Ebert (Castrum Peregrini Program Direktörü)
Miras Çatışma Alanı mı, Miras Temas Alanı mı? Miras Mekânlarında Travmayla Yüzleşmenin İmkân(sızlık)ları

 

23 Mart 2019 

Açılış Konuşması: Diana Taylor ( Performans Çalışmaları ve İspanyolca Profesörü,New York Üniversitesi)
Hafıza Biçimleri

 

Hafızalaştırmada Yeni Boyutlar ve Zorluklar 

Oturum başkanı: Hülya Adak

Andrea Petö (Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörü, Central European Üniversitesi)
Holokost’un Hafızalaştırılmasında Paradigma Değişimi

Harutyun Marutyan (Ermeni Soykırımı Anıtı ve Müzesi Direktörü)
Yüzüncü Yılın Ardından Ermeni Soykırımı Anıtı ve Müzesi

Visoth Chhay (Tuol Sleng Soykırım Müzesi Direktörü)
Tuol Sleng Soykırım Müzesi’nin Geçmişle Yüzleşmedeki Rolü ve Önemi

 

Eğitim ve Alternatif Pedagojiler 

Oturum başkanı: Ayşe Soysal

Paul Rukesha (Kigali Soykırım Anıtı, Dijital İçerik Geliştirme Programı Yöneticisi)
Ruanda’nın Soykırım Arşivi: Fiili olarak Anıtlaştırma ve Barış Eğitimi

Jennifer Ciardelli (Birleşik Devletler Holokost Anma Müzesi, Levine Holokost Eğitimi Enstitüsü Liderlik Programları Direktörü)
Hafızalaştırma, Eğitim ve İleriyi Düşünme: Birleşik Devletler Holokost Anma Müzesi’nden Yaklaşımlar

 

Tanıklıkların,Kişisel Anlatıların ve Hikâyelerin Gücü 

Oturum Başkanı: Aylin Vartanyan
Radhika Hettiararchchi (Memory Map ve Herstories, kurucu)
Sri Lanka’da Hafızalaştırma: Herstories Projesi ve Memory Map Arşivi’nden Öğrenilenler

Justine di Mayo (Act for the Disappeared, kurucu)
Unutmaya Direnmek: Lübnan’da Hafıza için Mekânlar Yaratmak

Amina Krvavac (Savaşta Çocukluk Müzesi Direktörü)
Savaştan Etkilenen Çocukluklar: Kişisel bir Bakış

 

Faillerle Yüzleşmek 

Hans Christian Jasch (Wannsee Konferansı Evi Anma Merkezi Direktörü)
Bir Fail Mekânında Hatırlamak: Faillerin Adını Koyarak Kurbanları Hatırlamak

Henrike Clauseen (Nuremberg Mahkemeleri Anma Merkezi Direktörü)
Nazi Failler Yargılanıyor: Soyut İçeriğin Sergilenmesindeki Zorluklar

Gabriele Schwab (Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü, Irvine California Üniversitesi)
Hayaletvari Aktarımlar: Musallat Olan Mirasları Yeniden Düşünmek