Hrant Dink Vakfı çatısı altında 2009 yılında başlatılan Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında, kesintisiz olarak, geniş bir medya taraması çalışması yürütülüyor. Sadece ulusal arenada değil, uluslararası düzeyde de tanınan bu çalışmada, Türkiye’de yayımlanan tüm ulusal gazeteler ve yaklaşık olarak 500 yerel gazete, medya takip merkezi aracılığıyla, önceden belirlenmiş anahtar kelimeler (Ermeni, Hıristiyan, Müslüman, Yahudi, İngiliz, Kürt, Türk; bölücü, hain, gâvur, sapkın, gerici, yobaz vb.) üzerinden taranarak, farklı etnik, ulusal, dinî, cinsel ve cinsiyet kimliklerine yönelik aşağılayıcı ifadeler ve nefret içeren haber ve köşe yazıları tespit ediliyor. Tespit edilen bu içerikler, kısa analizleriyle günlük olarak nefretsoylemi.org sitesine yükleniyor, yaklaşık 22 bin kişinin takip ettiği Facebook ve Twitter hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Her dört ayda bir, karşılaşılan nefret söylemi içeriklerinin nitel ve nicel analizini yapan medya izleme raporları hazırlanıyor.

Bu çalışma kapsamında 2015 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yapılan işbirliği doğrultusunda, Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart ve Doç. Dr. Nazan Haydari Pekkan danışmanlığında, 'Independent Interdisciplinary Work' [Bağımsız Disiplinlerarası Çalışma] başlıklı dersi alan öğrenciler de bu çalışmaya dahil oluyorlar ve medya taramasına katkıda bulunuyorlar. Dersi seçen öğrenciler ilk olarak Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenen bir günlük atölye çalışmasına katılıyorlar, medya izleme yöntemi ve nefret söyleminin tespitine dair eğitim alıyorlar. Ardından öğrenciler, okul dönemi boyunca gazetelerin taranmasından ve nefret söyleminin tespitinin yapılmasından sorumlu oluyorlar.

2015 yılı güz döneminde, atölye çalışmasına katılan 12 öğrenciden 9’u medya izlemeyi yaparak dersi başarıyla tamamladı. 2016 yılı bahar dönemi için ise 8 öğrenci, 24 Şubat 2016 tarihinde Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası’nda gerçekleştirilen atölye çalışmasına katıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerden 5’i medya izleme sürecini başarıyla tamamladı. 2016 yılı güz döneminde ise 12 öğrenci, 17 Ekim 2016 tarihinde Hrant Dink Vakfı binasında gerçekleşen eğitim ve atölye çalışmasında yer aldı. Atölyelerde ilk olarak 2009 yılından beri devam etmekte olan çalışmanın temel bulguları, metodolojisi ve nefret söylemi ve ayrımcı söylemle ilgili temel bilgiler öğrencilere aktarıldı. Ardından örnek haber ve köşe yazılarının tartışıldığı grup çalışmaları gerçekleştirildi. Aralık 2016’ya kadar öğrenciler, Hrant Dink Vakfı ile işbirliği içinde medya taraması yapmaya ve yazılı basını eleştirel bir gözle izlemeye devam edecekler.