‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ çalışması kapsamında yazılı basında çocukların temsilini inceleyen Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili raporunun paylaşıldığı panel, 24 Aralık 2018’de Havak Salonu’nda yapıldı.

Panel, çocuk hakları alanında çalışan Ezgi Koman’ın, çocuk ve çocukluk kavramları, çocuk hakları konusunda genel bilgilerin aktarıldığı sunumuyla başladı. Ezgi Koman,  çocuk haklarının ‘insan hakları’ olduğu yönündeki vurguyla, çocuk hakları kavramının gelişimine de değinerek çocuk haklarının evrenselliğine dikkat çekti. Medyanın çocuklar hakkındaki toplumsal algıyı yönlendirmedeki etkisinden söz eden Ezgi Koman, medyanın çocuklar ve çocukluk kavramları hakkındaki mevcut algıyı pekiştirdiğini ya da yeniden inşa ettiğini belirtti. Çocukların medyadaki temsilinin yetersiz olduğunu; bu yetersiz temsilin ise çocuklar hakkında kalıp yargılar üretiyor olduğuna yaptığı vurgunun ardından Koman, çocuk haklarına saygılı bir medyanın bir yükümlülük olduğuna dikkat çekerek, medyada çocuk katılımının sağlanmasının çocuk haklarına saygılı bir medya için kilit rolde olduğunun altını çizdi.

Ezgi Koman’ın ardından söz alan proje araştırmacısı Şeyma Özkan, Haziran 2018 dönemini kapsayan ‘Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili’ raporunun bulgularını paylaştı. Şeyma Özkan, çocukların medyadaki temsiline dair analiz sunan raporun, çocukların yazılı basında hangi konular etrafında ve nasıl temsil edildiği yönündeki iki temel sorunun araştırmayı yönlendirdiğini belirterek başladı. Bu iki temel sorudan hareketle, çocuklar hakkında yazılı basında üretilen metinlerin içerikleri ve söylemlerinin öne çıkan niteliklerine göre yapılan kategorilendirmeyi aktaran Özkan, bu kategoriler için örnek teşkil edebilecek gazete metinlerini ve bu metinlerin analizlerini sundu. Yazılı basında çocukların sıklıkla; şiddet içerikli haberler, çocukların tehlike altında oldukları haberler ve eğitim, sanat, spor haberleri bağlamlarında ve genellikle olayların trajik yönlerinin ön plana çıkarıldığı ve çocukların dramatik nesneler olarak temsil edildiğinin gözlemlendiğini söyledi.