1840’larda Everek’te öğretmenler küçük okullar ve kilise odalarında ders verirdi. 1864’e gelindiğinde okul binası yapma fikri ortaya çıkar ve bu binayı yapmak için Okulsever Cemiyeti 30 bin kuruş bağış toplar.

Tarih ve kültürel miras ekiplerinin birlikte yürüttüğü sözlü tarih atölyeleri devam ediyor. Hrant Dink Vakfı’nın sözlü tarih arşivi hem vakfın yayınlarına hem de farklı araştırmalarda kullanabilecek standartlara uygun olarak arşivlenecek.

24 Eylül - 4 Ekim arasında Adana'ya düzenlenen gezide, şehrin merkezi ve ilçelerinde toplantılar yapıldı. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası envanter çalışmalarını için 15 ilçesi bulunan Adana’nın 12 ilçesinde araştırma yapıldı.

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası'da en çok yapının tespit edildiği ikinci il, 554 envanter ile İzmir'dir. 1853'te inşa edilen Surp Istepannos Ermeni Kilisesi, Ermeni mahallesini alevler içine alan 1922 İzmir Yangını'nda yıkılmaktan kurtulamadı.

'Hafıza Mekanlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı' projesinin üçüncü ayağı Sivas'ta, 28 Eylül - 8 Ekim arasında Merkez, Zara, Gürün, Gemerek, Suşehri ve Divriği ilçelerinde saha çalışması yapıldı.

20. yüzyılın başlarında 20 bin nüfuslu Şebinkarahisar’da 8 bin Ermeni yaşamaktaydı. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası'nda, Şebinkarahisar’a kayıtlı yedi okul, yedi kilise, iki manastır olmak üzere 16 yapı bulunmaktadır.

Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras ekibi, 23 Kasım 2016’da gerçekleştirilen 7. IFEA Arkeoloji Buluşmaları’na, 'Hafıza Mekanlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı' başlıklı sunumuyla katıldı.

Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasının Ortaya Çıkarılması ve Savunulması projesi ile bugün yürütülmekte olan proje arasındaki geçişi kolaylaştırmak için Kayseri başlangıç noktası olarak seçilmiştir.

Hrant Dink Vakfı, ‘Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasını Ortaya Çıkarmak ve Savunmak’ projesi kapsamında, Sınır Tanımayan Kültürel Miras (CHwB) Kurumu ve Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin katılımıyla yeni bir panel düzenledi.

Sözlü Tarih ve Kültürel Miras projelerinin 2017 döneminde, mülakatlara katılıp görüşmeleri takip edecek gönüllüler aramaktayız. Çalışmaya katkı sunacaklar, sözlü tarih metodolojisi ve yerel tarihe dair eğitimler alacaklar.

Hrant Dink Vakfı, Anadolu’nun Kültürel Mirası Projesi kapsamında ‘Belleğin Topoğrafyası: Tecrübeler ve Yöntemler’ başlıklı bir panel düzenlediği panelde, mekânlara dair belleklerin canlandırıldığı yöntemler tartışıldı.

Hrant Dink Vakfı ve Houshamadyan ekibi Anadolu'nun kültürel mirası projesi kapsamında Türkiye’deki gayrimüslim toplumların somut olmayan kültürel mirası üzerine bir dizi panel ve atölye çalışması düzenledi. 

Go to top