Ohannes Kılıçdağı tarafından kaleme alınan, “Dar Gömlek: Türkiye’deki Ermeni Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor yayımlandı.

 14 Mart'ta yazar Hüseyin Irmak'la çevrimiçi yapılan, Tatavla semtinin geçmişi ve çokkültürlü yapısını konuştuğumuz söyleşimizi izleyebilirsiniz.

Kulis”in hikâyesinden parçaları, sergide “Kulis”in hangi yaklaşımla ele alındığını; derginin bir tiyatro, kültür ve yayıncılık belleği olarak önemini Yetvart Tomasyan, serginin küratörleri Banu Atça ve Kevser Güler'den dinleyebilirsiniz.

Boğos Çalgıcıoğlu, Nesim Ovadya İzrail ve Fırat Güllü de Hagop Ayvaz Arşivi’ni Türkiye tiyatro tarihini çoğulcu bir perspektifle ele alarak, Türkiye tiyatrosunun çok kültürlü ve çok dilli dönemini tartışacaklar.

“Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi vesilesiyle Ayvaz’ı yakından tanımış iki isim; Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan ile tiyatro eleştirmeni, akademisyen Dikmen Gürün’le bir söyleşi düzenleniyor.

2 Aralık Çarşamba günü, saat 18.30’da yapılacak "İstanbul Tiyatroları ve Beyoğlu" çevrimiçi panelimizi, internet sitemizin yanı sıra Hrant Dink Vakfı'nın Youtube, Twitter and Facebook hesaplarından canlı takip edebilirsiniz.

Tarih programı Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Çalıştayları serisinin beşincisinde İstanbul ve azınlıklar temasını ele alan üç araştırma tartışılacak. 28 Kasım Perşembe günü Hrant Dink Vakfı'nda düzenlenecek bu çalıştaya davetlisiniz.

Hrant Dink Vakfı Tarih Programı kapsamında düzenlenen “Yitik Olanı Var Etmek: 1915’in Ardından Mesuliyet ve Hafıza” başlıklı konuşma Armen T. Marsoobian tarafından 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirildi.

Tarih Programı kapsamında 30 Temmuz Salı günü saat 18.30’da Hrant Dink Vakfı'nda Profesör Armen T. Marsoobian'ın katılımıyla gerçekleşecek olan “Yitik Olanı Var Etmek: 1915’in Ardından Mesuliyet ve Hafıza” isimli konuşmaya davetlisiniz. 

Hrant Dink Vakfı Tarih Programı kapsamında, “Sözlü Tarih Yoluyla Adaleti Düşlemek” başlıklı söyleşi 12 Haziran Çarşamba günü Columbia Global Centers | Istanbul ortaklığı ve katılımıyla Anarad Hığutyun Binası'nda yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Vakıf Kuran Kadınlar" temalı 35. Vakıf Haftası'nda, Hrant Dink Vakfı ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Rahibe Sırpuhi Kalfayan’ın anısına 8 Mayıs'ta panel düzenliyor.

Britanya Kütüphanesi ve Sözlü Tarih Topluluğu'ndan Rob Perks ve Mary Stewart konuşmacı olduğu panel Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Arzu Öztürkmen'in moderatörlüğünde yapıdı.

Antranig Dakessian, Lübnan'daki Ermeni cemaatinin tarihi üzerine bir konuşma yaptı. Lübnan'daki Ermeni cemaatinin tarihsel olarak dönemselleştirilmesi 1920'lerden başlayarak günümüze kadar geliyor.

Dr. Antranik Dakessian, İstanbul’da ilk kez, 10 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18:30'da Hrant Dink Vakfı Havak Salonu'nda Lübnan’daki Ermeni toplumunun tarihi üzerine konuşacak. 

Dr. Boris Adjemian’ın AGBU Nubar Kütüphanesi’nin kuruluş sürecine, arşiv ve kitap koleksiyonlarına, yeni projelerine, Osmanlı araştırmalarıyla ilişkisine ve araştırmacıların kütüphaneye nasıl erişebileceklerine dair konuşması.

Go to top