Hrant Dink Vakfı çatısı altında yürütülen Anadolu’nun Kültürel Mirası Projesi, Anadolu’daki Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yapılarının envanterini çıkarıp çokkültürlü mirasın görünürlüğünü ve sahiplenilmesini arttırmayı amaçlıyor.

2010 yılının Aralık ayında sergilenmeye açılan Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları sergisini kaçırmış olanlar, www.mimarlikmuzesi.org adresindeki Sanal Mimarlık Müzesi'nde sergiyi ziyaret edebilir.

Fethiye Çetin’in Anneannem adlı kitabında hikâyesini anlattığı, Elazığ Ekinözü köyü'nde bulunan ve tarihsel olarak Habab veya Hebap olarak bilinen çeşmenin restorasyon hikayesini izleyebilirsiniz.

İstanbul'daki Ermeni vakıflarının el konan taşınmazlarının kapsamlı bir envanterini çıkararak, istatistiksel analizler sunarak ve meselenin insani-sosyal boyutunu ortaya koyarak, onlarca yıldır yaşanan hak gaspının resmini çizmeyi amaçlıyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Hrant Dink Vakfı ve HAYCAR işbirliğiyle 8 Aralık’ta açılan ‘Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları’ sergisi kapsamında 14 Aralık Salı 2010 günü İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde bir panel düzenlendi.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Hrant Dink Vakfı ve HAYCAR Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen 'Batılılaşan İstanbul´un Ermeni Mimarları' sergisinin küratörlüğünü Mimar Hasan Kuruyazıcı yaptı.

Go to top