VİZYON

Hrant Dink Vakfı Bolis Enstitüsü, Hrant Dink Vakfı bünyesinde, vakfın tüm faaliyetlerinde olduğu gibi, milliyetçilik, ırkçılık ve cinsiyetçilikten uzak, felsefi ve etik bir yaklaşımın hâkim olduğu bir tarih anlayışı geliştirmek; tarihi, dondurulmuş, uzak bir zaman dilimi olmaktan çıkarıp bugünkü bilincimizin bir parçası kılmak; toplumların birbirini tanımasını sağlamak; geçmişle yüzleşerek ortak bir bellek yaratmak; bu toprakların farklı kültürlerini hep birlikte sırtlayıp, birer nostalji unsuru olarak değil, bugün de yaşayan ve kuşaktan kuşağa devrolan kıymetli birikimler olarak yaşatmak; sloganların hâkimiyetinin olmadığı, vicdana ve barış diline yaslanan bir gelecek kurmak için çalışır.

MİSYON

Hrant Dink Vakfı Bolis Enstitüsü, Türkiye’nin kadim halklarının etkileşimlerinin tarihini ve kültürel yansımalarını bilimsel, disiplinlerarası, katılımcı bir anlayışla araştırıp ortaya çıkararak, çoğulcu, demokratik bir tarih anlatımına katkı sunmayı hedefler.

Enstitü, yurtiçinde ve yurtdışında benzer amaçlı üniversiteler, enstitüler, merkezler, dernekler, sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıp akademik bağlar kurarak akademik araştırmaların niteliğinin yükselmesine, araştırmacılar arasında köprüler kurulmasına, yeni araştırmacılar yetiştirilmesine, Türkiye’nin çokkültürlü mirasının ve kültürler arası etkileşiminin görünür kılınmasına, herkesin erişimine açık bir kütüphane ve arşiv oluşturulmasına ve Batı Ermenicesinin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkıda bulunmayı hedefler.