Yazar

Feyza Akınerdem

Dil

Türkçe

Aralık 2016
41 Sayfa
Ücretsiz

“Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği” raporu, kadınların faili yahut mağduru olduğu olayların haberleştirilme süreçlerini toplumsal cinsiyet açısından ele alıyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ve genelde her türlü sistematik ayrımcılığın bütüncül olarak ele alınmadığı bir bağlamda, haberlerin cinsiyetçi sonuçları, habere konu olan olaylardaki cinsiyetçilikle sıkı sıkıya bağlıdır. Yani, kadın cinayetlerinin sıklığı toplumdaki cinsiyetçilikten kaynaklanıyorsa, kadın cinayetinin haberleştirilmesindeki cinsiyetçilik de aynı toplumsal bağlamın farklı bir sonucudur. Bu rapor, ikincisi üzerinde durarak, kadınlara dair haberlerdeki cinsiyetçiliğin izini sürerek birtakım sonuçlar ortaya koyuyor.

Öncelikle medya izleme raporlarında ve genel olarak cinsiyet odaklı medya incelemelerinde oldukça sık zikredilen “cinsiyetçiliğin yeniden üretilmesi”, medya ve cinsiyetçilik arasındaki karmaşık ilişkiyi açıklamakta çok yetersizdir. Bu raporda; cinsiyetçiliğin kadınları dışlayan, aşağılayan, ötekileştiren bir dil kadar yücelten ve makbul bir kadınlığa çağıran, bu kadınlığı kurmak için kadınları sorumluluğa çağıran bir dille de kurulduğu öne sürülüyor. Kadınların mağduriyetleri de, faillikleri de onların makbul kadınlıktan taştıkları durumlarda başlarına gelen belalar olarak resmedilir. Bunun karşısında makbul kadınlık tanımları da bu belalara varmamak için tutulacak hayat yolunu, medya üretim tekniklerinin elverdiği ölçüde gösterir. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının her iki ucunu da, haberlerin üretim tekniklerini ve ele aldığı olaylarda kullandığı temsilleri açığa çıkarmayı amaçlıyor.

Raporun adı
Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği Raporu
Fiyat
Ücretsiz
Sayfa sayısı
41
En
210 mm
Boy
295 mm
Baskı
Aralık 2016
Dil
Türkçe
Yazar
Feyza Akınerdem
Katkıda bulunanlar
Zeynep Arslan, Pınar Ensari, Ezgi Kan, Funda Tekin

Bu rapor Hrant Dink Vakfı’nın Medyada Nefret Söylemini İzleme Çalışması kapsamında, Friedrich Naumann Vakfı ve MyMedia/Niras’ın destekleri ile hazırlanmıştır. Raporda yer alan görüşler, destekçi grupların görüşlerini yansıtmamaktadır.

 • Giriş
  • Araştırma Yöntemi
 • Haberler Nasıl Yapılıyor?
  • Failin Betimlenmesi
  • Çelişki
  • Erotik Temsil
  • Sebep Sonuç İlişkisi
  • Olgusal ve Normatif Dil
 • Nasıl Haberler Yapılıyor?
  • Normatif Kadınlık Çerçeveleri ('Canavar', 'Makbul', 'Mağdur')
  • Etnik ve Dini Temelli Cinsiyetçilik
  • Siyasi Temelli Cinsiyetçilik
 • Yeni Bir Metodolojiye Doğru
  • Haberin Biçiminin İzlenmesi ve Raporlanması
  • Haberin İçeriğinin İzlenmesi ve Raporlanması
 • Sonuç: Yeni Bir Metodoloji Mümkün Mü?
 • Yazar Hakkında