Proje danışmanı

İdil Engindeniz

Dil

Türkçe, İngilizce

Mart 2018
144 Sayfa
Ücretsiz

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2017 Raporu, 2017 yılına dair medya izleme verilerinin niteliksel ve niceliksel analizlerini ve yıl içinde öne çıkan iki konu seçilerek hazırlanan Yazılı Basında 'Gâvur' Söylemi ve Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma başlıklı ayrımcı söylem raporlarını içeriyor.

2017 yılında ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 5.296 köşe yazısı ve haber tespit edildi. 186 yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 5.482 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 79 farklı grup hakkında 6.782 adet nefret söylemi içeriği bulundu.

Hedef alınan gruplara göre dağılım yapıldığında, 1251 içerikle en çok Yahudiler hakkında nefret söylemine rastlandı. İkinci sırada 1148 içerikle Suriyeliler gelirken, Ermeniler 855 içerikle üçüncü sırada yer aldı. Onların ardından 597 içerikle Yunanlar ve 543 içerikle Hıristiyanlar nefret söylemine maruz kalan gruplar arasında yer aldı.

Yazılı Basında 'Gâvur' Söylemi raporunda, tarihsel, sosyolojik ve dilbilimsel olarak çok çeşitli çağrışımlarla yüklü olan ‘gâvur’ kelimesinin, Müslüman olmayan kimliklerin merhametsizlik, zalimlik ve düşmanlıkla ilişkilendirildiği bir bağlam içinde nasıl kullanıldığı inceleniyor. ‘Gâvur’ ifadesinin kullanımının, gerek gündelik hayatta gerekse medyada, Türkiye’de yaşayan gayrimüslimleri toplumun dışına iterek nasıl yalnızlaştırdığı ve hassas bir konuma yerleştirdiği gözler önüne serilmeye çalışıldı.

Suriyelilere yönelik nefret söyleminin, ayrımcı kanıların ve hatta şiddet eylemlerinin giderek arttığı bir dönemde hazırlanan Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma raporunda ise Suriyeli mültecilerle ilgili haberlerde çarpıtmanın, iddiaların ve yanlış bilgilendirmenin, onlara yönelik ayrımcılığı nasıl tetiklediği ve yaygınlaştırdığı analiz ediliyor.

Nefret söylemi kapsamında değerlendirilen 6.782 içeriğin tam listesine, örnek haber ve köşe yazılarına ve ayrımcı söylem raporlarına ulaşmak için raporun tamamını inceleyebilirsiniz.

Raporun adı
Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2017 Raporu
ISBN
9786056710681
Fiyat
Ücretsiz
Sayfa sayısı
144
En
160 mm
Boy
225 mm
Baskı
Mart 2018
Dil
Türkçe
Proje ekibi
Pınar Ensari, Ezgi Kan, Merve Nebioğlu, Şeyma Özkan, Funda Tekin, Gamze Tosun
Proje danışmanı
İdil Engindeniz
Raportörler
Ezgi Kan (Yazılı Basında Gâvur Söylemi)
Funda Tekin (Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma)
Tasarım
Sera Dink
Grafik uygulama
Selin Kalkan
Veri görselleştirme
Aren Arda Kaya
Baskı
Mas Matbaacılık

Medyada Nefret Söylemini İzleme Çalışması, Friedrich Naumann Vakfı, İngiltere Büyükelçiliği Ankara, Açık Toplum Vakfı ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından desteklenmektedir. Raporda yer alan görüşler, destekçi grupların görüşlerini yansıtmamaktadır.

 • Sunuş
 • Medyada nefret söyleminin izlenmesi projesi hakkında
 • I. BÖLÜM: 2017 YILI TÜRKİYE YAZILI BASININDA NEFRET SÖYLEMİ
  • Medya izleme verileri
  • Nefret söylemi örnekleri
 • II. BÖLÜM: 2017 YILI AYRIMCI SÖYLEM RAPORLARI
  • YAZILI BASINDA GÂVUR SÖYLEMİ
   • Gâvura gâvur demek ya da diyememek, işte bütün mesele bu (Arus Yumul)
   • Yazılı basın analizi
    • Dinî referanslar ve tarihsel düşmanlık algısıyla bağlamın inşası
     • ‘İçimizdeki gâvurlar’: Müslümanlığın antitezi olarak gâvur
     • ‘Müslüman Türkiye’ye yönelik bir tehdit olarak ‘gâvur Batı’
     • Bir hakaret olarak gâvur tartışması: ‘Gâvur İzmir’ örneği
    • Siyasi bir propaganda aracı olarak gâvur
    • Gâvur söylemine yönelik eleştirel yaklaşımlar
   • Sonuç
  • MEDYADA SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK: YANLIŞ BİLGİLENDİRME VE ÇARPITMA
   • ‘Misafir’ söylemi gölgesinde Suriyeli mülteciler (Şenay Özden)
   • Basında Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı söylem
    • Medyada Suriyelilere yönelik çarpıtmalar ve ayrımcılığın yeniden üretilmesi
     • Siyasi bir propaganda aracı olarak mülteciler: Söylentiler aracılığıyla inşa edilen korku
     • Hedef saptırmaya aracılık eden medya: Görünmez ‘fail’ler ve ‘günah keçisi’ mülteciler
     • Bir ‘suç hikâyesi’ olarak göç: Aşırı temsil ile kurulan panik
   • Ayrımcılıkla mücadele eden örnekler
   • Sonuç
 • Genel değerlendirme