Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesi kapsamında, 15 Nisan 2017’de ikincisi düzenlenen haber tartışma atölyesinde, örnek haberler ve köşe yazıları üzerinden ayrımcılık, nefret söylemi ve hak temelli habercilik gibi konular tartışıldı. Atölye, Yonca Poyraz Doğan, Şenay Özden ve Hülya Uğur Tanrıöver’in kolaylaştırıcılığında, Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun binasında yapıldı.

Atölye katılımcıları açık çağrıya başvuru yapanlar arasından seçildi. Atölyeye, proje ekibi ve kolaylaştırıcıların yanı sıra, Gazetecilik, Yeni Medya, Uluslararası İlişkiler, Kültürel Çalışmalar, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde okuyan öğrencilerden ve sivil toplum çalışanları ile gazetecilerden oluşan on iki kişi katıldı.

İlk olarak Yonca Poyraz Doğan, Mahmut Çınar, Tayfun Ertan, Barış Soydan ve Rana Şenol ile birlikte hazırladıkları ve P24 Medya Kitaplığı’ndan çıkan Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu’ndan örneklerle medyada ayrımcı dil üzerine bir sunum yaptı. Daha sonra Şenay Özden, geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların yasal statüsü ve sosyo-ekonomik koşulları üzerine veriler aktardı ve basında Suriyelilere yönelik ayrımcı dil ve nefret söyleminde öne çıkan kalıp yargı ve ifadelerin altını çizdi. Son olarak Hülya Uğur Tanrıöver, kadınların medyadaki temsilinin büyük ölçüde sorunlu olduğuna ve cinsiyetçiliğin medya yoluyla nasıl pekiştirildiğine değindi. Kadın Cinayetleri Haberleştirme Kılavuzu’nu derleyen ekipte yer alan Tanrıöver, kadın cinayetlerinin medyada nasıl yer aldığını aktardı ve kadın cinayetlerinin haberleştirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Atölyenin son oturumunda ise katılımcılar seçtikleri haber örneklerini eleştirel açıdan analiz etti ve haberlerin üretilmesinde medyanın ayrımcı dili ve nefreti nasıl ürettiği ve yaygınlaştırdığı tartışıldı.