Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırması kapsamında hazırlanan Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018 Raporu, 2018 yılına dair medya izleme verilerinin niteliksel ve niceliksel analizlerini ve yıl içinde öne çıkan iki konu seçilerek hazırlanan Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili - Haziran 2018 ve Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları - Mayıs 1995 - Eylül 2018 başlıklı ayrımcı söylem raporlarını içeriyor. Raporun ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve şiddetten arınmış yeni bir dilin kurulmasına katkı oluşturmasını diliyoruz.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

I. BÖLÜM: 2018 YILI TÜRKİYE YAZILI BASININDA NEFRET SÖYLEMİ

2018 yılında ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 5044 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret söylemi içeriği bulundu.

Nefret söylemi içerdiği tespit edilen haber ve köşe yazılarının tümüne ulaşmak için tıklayın:

Ulusal gazete içerikleri Yerel gazete içerikleri

 

II. BÖLÜM: 2018 YILI AYRIMCI SÖYLEM RAPORLARI

Türkiye yazılı basınında çocukların temsili - Haziran 2018 raporunda, Türkiye’de yazılı basında çocuklarla ilgili hangi konularda haberler ve köşe yazıları üretildiği ve bu metinlerin nasıl sunulduğu incelendi. Bu rapor için, anahtar kelimeler esas alınarak bir yazılı basın taraması yapıldı. Bu taramada, ‘çocuk’ kelimesini –ve kelimenin eklerle ses değişimine uğramış hallerini– içeren tüm gazete metinleri listelendi. Araştırma kapsamında, 2018 yılı Haziran ayı boyunca sekiz gazetede (Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet, Karar, Ortadoğu, Sabah, Sözcü, Yeni Şafak) yer almış, ‘çocuk’ kelimesini içeren 2459 haber metni ve köşe yazısı incelendi. Metinler, iki temel soruya, çocuklarla ilgili hangi konularda içerik üretildiği ve üretilen içeriğin nasıl aktarıldığına odaklanan bir incelemeye tabi tutuldu.

Rapor, çocuk hakları alanında çalışan Ezgi Koman’ın, ‘çocuk’, ‘çocukluk’, ‘çocuk hakları’ kavramları ve çocuk-medya ilişkisi konusunda bir giriş sunan ‘Çocuk Hakları ve Medya’ başlıklı metniyle başlıyor. Tarama çalışması sonucunda elde edilen bulguların aktarıldığı yazılı basın analizi bölümünde, gazete metinlerinde sıklıkla rastlanan konulara dair örnek teşkil edebilecek metinlerin kurgularının ve söylem biçimlerinin ele alındığı analizler yer alıyor. Rapor, çocukların yazılı basında temsil edilme biçimlerine dair analizin özetlendiği ve çocuk haklarına saygılı bir medya için önerilerin sunulduğu sonuç bölümüyle noktalanıyor.

Türkiye ulusal basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları - Mayıs 1995 - Eylül 2018 raporunda Cumartesi Anneleri/ İnsanlarının Türkiye basınındaki sunumu, 24 yıllık bir dönemi kapsayan 50 haftalık bir örneklem çerçevesinde ele alındı ve medyanın bu konuda, değişen toplumsal ve siyasal gündeme bağlı olarak nasıl bir toplumsal bellek anlatısı kurduğu irdelendi. 

Rapor yazılı basında Cumartesi Anneleri/İnsanları hakkında incelenen haberlere ilişkin nicel bulgular ve analizlerle başlıyor. Ardından, Cumartesi Anneleri/İnsanları’na dair haberlerin nasıl kurgulandığı, eylemin ve grubun gazeteler tarafından nasıl adlandırıldığını ve konumlandırıldığını inceleyen başlıklarla devam ediyor. Rapor, Türkiye ulusal basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın temsiline dair genel bir özet sunan sonuç bölümüyle noktalanıyor.