Kavramsal tartışma odaklı söyleşi serisinin ikincisinde, Sibel Irzık ve Seval Şahin ile edebiyat ve söylem ilişkisi ele alınacak. Söyleşi, Murat Cankara moderatörlüğünde 15 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da Havak Salonu'nda yapılacak.

Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat ve kültürel çalışmalar dersleri vermekte. Deconstruction and the Politics of Criticism (1990, 2016) başlıklı kitabın yazarlığının yanı sıra, Karnavaldan Romana (2001) başlıklı Bakhtin seçkisini ve edebiyat ve toplumsal cinsiyet üzerine incelemelerden oluşan Kadınlar Dile Düşünce (2004) başlıklı derlemeyi yayına hazırladı, South Atlantic Quarterly dergisinin Relocating the Fault Lines: Turkey Beyond the East-West Divide (2003) başlıklı özel sayısının editörlüğünü yaptı. Daha yakın dönemde Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Latife Tekin, A. H. Tanpınar, Oğuz Atay ve Türkiye’de darbe romanları üzerine makaleleri yayımlandı. 2010-16 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi akademik koordinatörüydü. Son yıllardaki yayın ve çalışmaları romanda temsille siyasetin, tarihle toplumsal belleğin, sanatla muhalefetin ilişkileniş biçimleri, karşılaştırmalı edebiyatın kuramsal ve tarihsel çerçeveleri, ulusal ve uluslararası edebiyat kanonlarının oluşumu üzerine odaklanıyor.


Seval Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir (Bağlam Yayınları, 2011), Modernizmin Oyunu-Oyunun Modernizmi, Tanpınar’da Oyun (Kapı Yayınları, 2013) ve Cinai Meseleler -Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji (1884-1928) (İletişim Yayınları, 2017) adlı kitapları bulunmaktadır. 


Murat Cankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Doktora eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde, Ermeni harfli Türkçe romanlar üzerine bir tezle tamamladı. Modern Osmanlı/Türk ve Ermeni edebiyatları, tarihyazımı, mizah ve komedi, dil ve şiddet konularıyla ilgilenmeye çalışıyor.