2021 yılının Temmuz ayında başlayan “Azınlık Haklarına Güncel Bir Bakış” başlıklı proje tamamlandı. Projenin nihai ürünü olan ve Ohannes Kılıçdağı tarafından kaleme alınan, Nesrin Uçarlar'ın editörlüğünü yaptığı “Dar Gömlek: Türkiye’deki Ermeni Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığını taşıyan rapor yayımlandı. Rapor Ermeni okullarının, Ermeni vakıflarının ve Ermeni Patrikhanesi’nin sorunlarını ve çözüm önerilerini derlemek üzere yöneticilerle ve yetkililerle yapılan elli dört görüşmenin yanı sıra akademisyenlerin, hukukçuların ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, sorunları ve çözümleri değerlendirmek üzere davet edildiği dört çalıştayın bulguları ışığında hazırlandı.
Ermeni kurumlarının hukuki, ekonomik, toplumsal ve güncel sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilere odaklanan rapor, aynı zamanda politikacıların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun azınlık hakları konusundaki farkındalığını artırmayı ve azınlık hakları konusunda yürütülecek savunuculuk çalışmalarına ışık tutmayı hedefliyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.Bu raporun içeriği yazarın sorumluluğu altındadır ve Hrant Dink Vakfı’nın
görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (DarGomlekRaporu_TR.pdf)DarGomlekRaporu_TR.pdf