Kayseri, Adana ve Sivas illerindeki Ermeni kültürel mirasının, katılımcı perspektif ile ele alındığı çalışma 2016-2018 arasında, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Chrest Vakfı desteği ile hayata geçirildi.

Her üç ilde de belirlenen Ermeni kültürel miras alanlarında, sözlü tarih ve koruma ile yeniden işlevlendirmenin beraber örgütleneceği bir dizi atölye çalışması düzenlendi. Söz konusu atölyeler vesilesiyle yerel katılımcılar, hafızanın yeniden canlandırılması için çalışılacak mekâna yönelik görüş ve öneriler paylaştı.

Proje sonunda, Adana, Sivas ve Kayseri-Develi’nin Ermeni kültür varlıkları inceleyen üç kitap yayımlandı ve Türkiye Kültür Varlıkları Haritası üzerine hem bu mekanların kültür varlıkları envanteri güncenlendi hem de saha hikayelerinin paylaşıldığı yeni bir katman eklendi.

Çalışma hakkında daha fazla bilgi:

Develi’de yaratıcı yeniden kullanımı aramak

Kültürel Miras Adana saha çalışması

Kültürel miras saha çalışması için Sivas'taydık

Sözlü tarih atölyeleri devam ediyor

Kentte ve kırsalda Adana'nın kültürel mirası

Çeşmeleri, evleri ve zanaatlarıyla Develi'nin kültürel mirası

Coğrafi çeşitliliği ve anlatılarıyla Sivas'ın kültürel mirası

Adana, Sivas ve Kayseri-Develi’nin Ermeni kültür varlıkları

Kültürel Miras Haritası