Türkiye Kültür Varlıkları Haritası, Hrant Dink Vakfı'nın kültürel miras araştırmalarının ürünlerinden biridir. Bu harita, çevrimiçi interaktif bir araştırma aracı olduğu gibi, aynı zamanda bir seyahat arkadaşıdır. Harita, çok kültürlülüğü ve Anadolu’da yaşamış farklı toplulukları görünür kılmak amacıyla Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi kültürel mirasını kayıt altına almakta ve bu topluluklarca kullanılmış olan kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog ve hastane gibi kamu binaları hakkında bilgi vermektedir.

Kasım 2018'de yapılan güncellemeyle yaklaşık 10.000 yapıya ait bilgilerin yanında, görsel-işitsel içeriğe de yer veriliyor. Hikâyeler ve şehir turları şeklinde sunulan bilgilere, 360 derece görüntüler, videolar, sesler ve fotoğraflar eşlik ediyor. Yeni güncellemeler sayesinde kullanıcılar, kültür varlıklarına ve hikayelere ek olarak bulundukları konumun çevresinde yer alan içerikleri keşfetme olanağına da sahipler.

Somut kültürel mirasın ötesine geçerek, somut olmayan kültürel mirasını da ele alan bu çalışma, hem Türkiye'nin çokkültürlü mirasını harita üzerine yerleştiriyor, hem de yeni medyaları kullanarak yok olmaya tabi tutulan hafızayı yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Harita için tıklayın

 

Harita 2014 yılından beri süren bir araştırmanın sonucu olarak devamlı güncelenmekte. Araştırmanın farklı aşamalarına, Anadolu'nun Çok Kültürlü Mirasını Ortaya Çıkarmak ve Savunmak ve Hafıza Mekânlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı sayfalarından ulaşabilirsiniz.