HDV Azınlık Hakları Akademisi'nin ilk dönemi 7-10 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul’da Anarad Hığutyun Binası’nda yapıldı. Akademi programına iki yüzün üzerinde başvuru yapıldı ve bu başvuruların arasından 20 katılımcı seçildi. İki aşamadan oluşan akademi programının dört günlük yüz yüze olan ilk bölümünde, farklı ülkelerden ve uzmanlık alanlarından 10 uzman seminer verdi. Programın dili Türkçeydi, İngilizce yapılan oturumlarda ise simultane tercüme sağlandı.

Akademi programının ilk iki gününde azınlık kavramının tanımı, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve tarihsel olarak geçirdiği dönüşüm, uluslararası hukukta azınlık haklarının kapsamı, Türkiye’de azınlık hakları mevzuatı ve uygulama biçimi ele alındı. Programın üçüncü gününde, karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmak amacıyla Türkiye dışından farklı ülkelerdeki azınlıkların yaşadığı sorunlar tartışıldı. Danimarka-Almanya sınır bölgesindeki ve Åland adalarındaki azınlıkların yaşadığı sorunların çözümü, pozitif örnek olarak incelenen konular arasındaydı. Akademinin son gününde ise savunuculuğun tanımı ve Birleşmiş Millletler ve Avrupa bağlamında savunuculuk olanakları anlatıldı.

Programın ikinci aşaması çevrimiçi seminerlerle devam edecek. Her iki aşamayı da eksiksiz tamamlayan katılımcılar, katılım belgesi almaya ve programın sağladığı alt hibe programına başvurmaya hak kazanacak.

 


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.