'Azınlık Hâlleri' adlı podcast kanalında; 'Azınlık kimdir? Azınlık hakları nasıl ortaya çıktı ve nasıl dönüştü? Türkiye’de ve dünyada azınlık olmak ne anlama geliyor? Azınlık hakları Türkiye’deki sivil toplumun ne kadar gündeminde?' gibi sorular çerçevesinde sohbetler yapacağız. Bu seride, azınlık hakları alanındaki tarihsel ve güncel gelişmeleri, Türkiye’deki azınlıkların sosyo-kültürel yaşamlarını ve sivil toplum alanındaki azınlık haklarıyla ilgili faaliyetleri uzmanlarla tartışırken, Türkiye’deki azınlıkların hikâyelerine ve deneyimlerine kulak vereceğiz. Seri boyunca, ulusal ve uluslararası alanda azınlık hakları politikaları, azınlıkların yaşadıkları hak temelli sorunlar, bu sorunlara dair çözüm önerileri ve mücadele yöntemleri gibi konuları ele alacağız.

'Azınlık Hâlleri' podcast kanalı, 2021 yılında başlayan 'HDV Azınlık Hakları Akademisi' projesinin bir parçası olarak kurgulandı. Proje, azınlık hakları konusunda farkındalığı artırmayı ve savunuculuğu teşvik etmeyi hedefliyor ve bu konuda yeni fikirler ve projeler elde etmek için uygun ortamı yaratmayı amaçlıyor.

Sorularınızı ve düşüncelerinizi bize Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden ulaştırabilirsiniz.

7. Bölüm:
Din ve Vicdan Özgürlüğü ve Azınlıklar
Konuk:
Mine Yıldırım
 

Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde Mine Yıldırım’la din ve vicdan özgürlüğü ve azınlıkları konuştuk. Din ve inanç özgürlüğünü, bu kavramlara uluslararası hukukta nasıl yer verildiğini, Türkiye’de bu kavramların yerinin ne olduğunu ele aldık.6. Bölüm:
Eğitim Müfredatında Azınlıklar
Konuk:
Kenan Çayır 
 

 Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde Kenan Çayır’la birlikte eğitim hakkını, ders kitaplarının azınlık kavramını ele alışını, bu bağlamda ders kitaplarının hazırlanmasını ve kapsayıcılığın önemini konuştuk.5. Bölüm:
Türkiye'de Azınlık Hakları
Konuk:
Turgut Tarhanlı 
 

Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde Turgut Tarhanlı ile Türkiye’de azınlık haklarını konuştuk. Bu başlık altında ulusal mevzuatın tarihsel dönüşümü ve Lozan Antlaşması’nın Türkiye’deki azınlık hakları kavramının oluşumu üzerine etkisini inceledik. Ayrıca günümüzdeki azınlık haklarının Türkiye’deki seyrine ve uluslararası hukukun buna etkisine değindik.4. Bölüm:
Lozan Barış Antlaşması ve Azınlık Hakları
Konuk:
Baskın Oran


Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde konuğumuz Baskın Oran’la Lozan Barış Antlaşması ve azınlık haklarını konuştuk. Lozan Barış Antlaşması’nın kapsamını, önemini ve hükümlerini tartıştık.3. Bölüm:
Batı Avrupa ve Azınlık Hakları
Konuk:
Elçin Aktoprak


Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde Elçin Aktoprak’la Batı Avrupa'da azınlık haklarını konuştuk. Ulusal azınlık kavramının nasıl ortaya çıktığını ve Batı Avrupa’dan farklı örneklerle ulusal azınlıkların haklarının tarihsel dönüşümünü ele aldık. Ayrıca Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumların azınlık hakları konusundaki etkilerini değerlendirdik.2. Bölüm:
Uluslararası Hukuk ve Azınlık Hakları
Konuk:
Olgun Akbulut


Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde konuğumuz Olgun Akbulut'la uluslararası hukuk ve azınlık haklarını konuştuk. Azınlık haklarının nasıl ortaya çıktığını, ulus devletler çağıyla birlikte dönüşümünü ve günümüze kadarki hem BM hem de Avrupa özelinde uluslararası hukuktaki azınlık hakları mevzuatını ele aldık.1. Bölüm:
Azınlık Kimdir?
Konuk:
Samim Akgönül


Azınlık Hâlleri’nin bu bölümünde konuğumuz Samim Akgönül’le azınlık kavramını ve kavramın nasıl dönüştüğünü konuştuk. Uluslararası hukukta üzerinde ortaklaşılmış bir tanım olup olmadığı, azınlık olmanın kriterleri ve 'yeni azınlıklar'ın kimler olduğu konularını tartıştık.


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.