YENI BIR SOYLEM_YUZYUZE KITAPCIK

EK 1 - Ayrımcılık ve diğer kavramlar

EK 2 - Göç (video)

EK 3 - Örnekler (haber kupürleri)

EK 4 - Söylem posteri

EK 5 - Söylem, ayrımcılık ve mülteciler sunum

EK 6 - Vakalar

EK 7 - Söylem posteri örneği

EK 8 - Degerlendirme Formu