Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi’ni ziyaret eden herkes kütüphanede bulunan basılı ve dijital kaynakların tümünden, kütüphane içinde yararlanabilir. Kütüphane, Pazartesi, Salı, Cuma ve Cumartesi günleri 10.00-18.30, Çarşamba 12.00-22.00 saatleri arasında okuyucularını beklemektedir. Ödünç kitap alma koşulları için üyelik kısmına bakabilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi’nin Asulis koleksiyonu, ‘söylem’ ve ‘ayrımcılık’ kavramlarına dair Türkçe ve İngilizce kaynaklarla genişliyor. Asulis Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı tarafından hazırlanan koleksiyonda Norman Fairclough, Ruth Wodak, Paul Chilton, Sara Mills, Teun A. Van Dijk, Timothy Garton Ash gibi bu alanda önemli çalışmaları olan yazarların eserleri, söylem ve ayrımcılık alanında yoğunlaşan akademisyenlerin, öğrencilerin ve bağımsız araştırmacıların ilgisine sunuluyor. Nefret söylemi, ayrımcı söylem ve tehlikeli söylem başta olmak üzere farklı söylem türleri üzerine çalışmalar üretilerek, bu alandaki mücadeleye katkı sunmak için Asulis koleksiyonunun önümüzdeki dönemde daha da zenginleşmesi hedefleniyor.

Asulis koleksiyonu için tıklayınız.

Asulis koleksiyonundan seçmeler

 

Teun A. Van Dijk’in derlediği Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Sage Publications, 2. Edition, 2011) başlıklı eserde, Paul Chilton, Ruth Wodak, Norman Fairclough gibi söylem alanındaki önde gelen isimlerin makalelerini bulabilirsiniz. Disiplinler arası bir içerik sunan bu derleme, söylem alanındaki hemen her konu başlığını kapsayan giriş niteliğinde bir eser olarak karşımıza çıkıyor. 

Free Speech: Ten Principles for a Connected World (Yale University Press, 1. Edition, 2016) başlıklı son kitabında yazar Timothy Garton Ash, dijital çağda ifade özgürlüğü için gerekli gördüğü on temel ilkeyi büyük bir ustalıkla okuyucuya aktarıyor. 

 
 

Sara Mills, Discourse (Routledge, 2. Edition, 2004) başlıklı eserinde söylemin tarihsel tanımlarını ve gelişimini incelerken, eserinde aynı zamanda Foucault’nun söylem üzerine analizlerine, söylemin dilbilim ile sosyal psikoloji alanlarında ve feminist, kolonyal ve post-kolonyal teoride nasıl benimsendiğine dair tartışmalara yer veriyor.

Norman Fairclough’ın Language and Power (Routledge, 3. Edition, 2015) kitabı ise eleştirel söylem analizi alanında temel bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Fairclough, öncelikle dilin, modern toplumlarda güç ilişkilerini korumakta ve değiştirmekteki işlevini anlamaya çalışıyor. Yazar ayrıca dilin analiz edilme biçimlerinin bu süreçleri açığa vurmadaki yetisini göstermeyi amaçladığı bu kitabında, eleştirel söylem analizi ile dil ve iktidar üzerine çalışan öğrenciler için çok önemli bir okuma sunuyor.

 

Fairclough imzalı bir başka çalışma olan Critical Language Awareness (Longman, A Pearson Education Print on Demand Edition, 1992) başlıklı derleme eserde, eleştirel dil farkındalığına çeşitli açılardan bakan on üç ayrı makale bulunuyor. Dil eğitiminde dil farkındalığının rolü üzerine yapılan güncel tartışmalara katkı sunacak bu kitapta eleştirel dil çalışması üzerine önemli çalışmalar bir araya getirilmiş.

Ruth Wodak ve Paul Chilton’ın derlediği A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis (John Benjamin  Publishing Company 2005) adlı kitapta ise Theo van Leeuwen, Paul Chilton, Norman Fairclough, Teun A. Van Dijk, Ruth Wodak gibi isimlerin eleştirel söylem analizi konusunda hazırladıkları makalelere ulaşabilirsiniz. Söylem analizi alanında uzmanlaşan kişiler için temel kitaplar arasında sayılan bu eserde, eleştirel söylem analizi çerçevesindeki yöntem ve varsayımlara yönelik eleştirel değerlendirmelere yer verilirken, aynı zamanda araştırmacılara yeni yöntemler için yol haritaları da öneriliyor.

 

Geneva Smitherman ve Teun A. Van Dijk tarafından derlenen Discourse and Discrimination (Wayne State University Press, Detroit, Michigan 1988) adlı kitapta basılı ve görsel medya ile günlük dil ve eğitim müfredatı aracılığıyla ırkçılığın yayılmasındaki dilsel ve iletişimsel boyutları araştıran dokuz ayrı makale bulunuyor.