Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi, kuruluşundan bu yana vakfın çatısı altında toplanan kitaplardan oluşuyor. Kütüphanede, seçme, eleme ve kataloglama çalışmalarından sonra 6.000 kitap bulunuyor. Bunlardan 1.500 tanesi Ermenice olmak üzere, kalan eserlerin birçoğu Türkçe yayınlar. Ayrıca kütüphanede İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Osmanlıca, Yunanca ve İtalyanca kitaplar da bulunuyor..

Hrant Dink Vakfı kütüphanesi, Türkiye’de azınlıklar, Ermeni Araştırmaları, tarihi, kültürü, dili ve edebiyatı gibi konulardaki kitap ve arşiv belgelerini bağış olarak kabul ediyor. Yapılan bağışlar, arzu edilen isim altında kataloglanıyor, özenle saklanıyor ve bağışçılarımızın uygun gördüğü koşullarda kamuya açılıyor..

Kuruluş sürecinde Calouste Gulbenkian Vakfı ve Chrest Vakfı’nın desteklediği kütüphanemiz Haygazyan Üniversitesi, Hamazkayin Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği, Calouste Gulbenkian Vakfı, Gomidas Enstitüsü, Aras Yayıncılık, Türkiye İş Bankası gibi büyük kurumlardan ve kişilerden bağış topladı ve yapılan bağışlarla zenginleşmeye devam ediyor.

Anadolu ve İstanbul şehirlerini kapsayan çalışmaları içeren tarihi, kültürel kitaplar; halk edebiyatı incelemelerini içeren kitaplar ve ‘huşamadyan’lar [anı kitapları] gibi koleksiyonların yanı sıra ‘söylem’ ve ‘ayrımcılık’ kavramlarına dair Türkçe ve İngilizce kaynakların olduğu Asulis koleksiyonu da kütüphanemizde yer alıyor..

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi’ni ziyaret eden herkes kütüphanede bulunan basılı ve dijital kaynakların tümünden, kütüphane içinde yararlanabilir.

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi hafta içi 10:00 - 18:00 arasında açık, Cumartesi-Pazar günleri kapalıdır.

Ödünç kitap alma ve üyelik bilgileri için üyelik koşullarına bakabilirsiniz.