Beyrut’ta bulunan ve diasporanın tek Ermeni üniversitesi olan Haigazian Üniversitesi’nden Mayıs ayında Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi’ne kitap bağışı yapıldı. Paris, New York, Buenos Aires ve özellikle Beyrut’ta basılan kitaplar, Kütüphanemizi farklı konu ve alanlarda zenginleştirdi. Bağışlanan kitaplar arasında üniversite tarafından yayımlanan Suriye Ermenileri konferansının tebliğleri, Ermeni kilisesinin tarihi, Ermeni anayasası ve benzer konularda kitaplarla birlikte 5 ayrı huşamadyan, yani anı kitabı da bulunuyor. Ermeni araştırmaları için başlıca kaynaklar arasında sayılan bu anı kitapları, bir şehir veya bölge üzerine detaylı bilgiler içerir. Genellikle bu şehirlerden göç edenlerin anıları ve anlattıkları üzerine yazılır ve hemşeri derneklerinin katkılarıyla basılır. Haigazian Ünversitesi’ne bağışı için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bağışladıkları huşamadyanlar hakkında kısa bilgiler sunuyoruz.

Urfa

Tütsaznagan Urfan yev ir Hayortinnerı [Efsanevi Urfa ve Ermenileri] kitabı Aram Sahagyan tarafından yayına hazırlanıp 1955 yılında Beyrut’ta yayımlanmıştır. Kitapta Urfa’da geçen olaylar, Urfa’daki Ermenilerin günlük hayatı, eğitim, 1. Dünya Savaşı sırasında Urfa, 1918’lerde Urfa’nın hali ve Urfa ağzı gibi konular ele alınır.

Sivrihisar

Badmakirk Sivrihisari Hayots [Sivrihisar Ermenileri Tarihi] kitabı, Der Krikor Hovhannesyan tarafından hazırlanıp 1965 yılında Beyrut’ta yayımlanmıştır. Sivrihisar’da yaşamış aileler hakkında bilgiler içeren kitapta, Sivrihisar’ın önde gelen din adamları, doktorları ve önemli kişilerinden bahsedilir. Eski Ermeni mahallelerinin haritalarını da kapsayan kitapta, Sivrihisar’a dair pek çok fotoğraf da vardır.

Erzurum

Garinabadum [Garin Üzerine] kitabı 1957 yılında Ğazar Çarık tarafından Beyrut’ta yayımlanmıştır. Erzurum’dan, orada yaşayan aileler ve oradaki Ermeni okullarından bahseder.

 

Dersim

Badmutyun Çarsancaki Hayots [Çarsancak Ermenileri Tarihi] kitabı Lübnan’da 1956 yılında yayımlanmıştır. Dokuz bölümden oluşmakta olan kitapta, bölgenin coğrafi özellikleri, doğası, Ermeni manastırları ve kiliseleri, günlük hayat, dini hayat, yemekler ve bayramların nasıl kutlandığı ayrıntılı olarak incelenir.

Diyarbakır

Amidayi Artsakankner [Amed’in Yankıları] kitabı Dikran Spear tarafından 1950 yılında New York’ta basılmıştır. Aile yaşantısı, evlilikler, bayramların nasıl kutlandığı, yemekler gibi birbirinden farklı konuları ele alan kitapta Diyarbakırlı önemli kişilerin tanıtıldığı bir bölüm de vardır.

Haigazian Üniversitesi’nin bağışladığı kitaplar listesine buradan ulaşabilirsiniz.