Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi Dijital Arşivi Vakfın 2009-2019 yılları arasında yürüttüğü ‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ projesi kapsamında üretilen raporlar ve haber küpürlerinden oluşuyor. Türkiye’deki ulusal ve yerel yazılı basındaki etnik ve din temelli nefret söylemi tarandı, tespit edilen ayrımcı, ötekileştiren ve hedef gösteren metinler 10 yıl boyunca arşivlendi, ve bu verilerle nitel ve nicel analizler içeren medya izleme raporları hazırlandı.

Ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamak, nefret söylemi ve ayrımcı söylem sorununa dikkat çekmek, medyanın bu söylemlerin üretilmesinde ve yayılmasında oynadığı rolü tartışmaya açmak amacıyla yürütülen projenin, medya izleme arşivi koleksiyonunun tüm araştırmacılara faydalı bir kaynak sağlamasını umuyoruz.

10 yıllık yazılı basının taranması ile tespit edilen yaklaşık 16.500 haber ve köşe yazısından oluşan Nefret Söylemi Dijital Arşivi, aynı zamanda, medya izleme çalışması sırasında tespit edilen haberler, köşe yazıları küpür koleksiyonu ile 10 yıl içinde yayımlanan Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem araştırma raporları bulunuyor. Koleksiyondaki tüm kupürleri nefret söylemi kategorileri ya da hedef gruplara göre araştırmak mümkün.

Arşive erişmek için: https://archive.hrantdink.org/