Hrant Dink Vakfı 4-5 Ağustos 2022 tarihlerinde Yerevan'da hukukçular arasında bir diyalog programı düzenledi. Türkiye'den dört (bir çevrimiçi üç yüz-yüze) ve Ermenistan'dan da 29 kişinin katıldığı toplantılarda hukukçular, insan hakları aktivistleri, devlet, sivil toplum ve uluslararası kurumların temsilcileri bir araya geldi. Programın amacı iki ülke arasında hukuk alanındaki tecrübeler ve bilgilerin aktarımını sağlayarak bu alanda kurumsal işbirliği kurmanın yollarını tartışmaya açmaktı. İki günlük program süresince Ermenistan'dan ve Türkiye'den uzmanlar kendi ülkelerindeki insan hakları algılarını ve uygulamalarını tartıştı, kaşılaştıkları pratik zorlukları ortaya koydu ve olası işbirliği ve iletişim kanallarını araştırdı.

Programın birinci günü "Paraleller Çizmek: Ermenistan ve Türkiye'de İnsan Hakları Meseleleri" başlıklı panel konuşmasıydı. Panelde Türkiye'den üç, Ermenistan'da iki konuşmacı söz aldı ve sonrasında dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Programın ikinci gününde, her iki ülkedeki göç ve iltica ile ilgili konulara odaklanan bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Diplomatik ilişkilerin eksikliği ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler dikkate alındığında, her iki taraf da iki ülkenin hukukçuları arasında iletişimin ve destek kanallarının oluşturulmasının önemini vurguladı.

Toplantılar, her iki ülkedeki hukukçular arasında gelecekteki işbirliğinin zeminini oluşturdu ve program, Türkiye'den gelen ziyaretçilere Ermenistan'ı ve halkını deneyimleme ve daha iyi anlama fırsatı sağladı. Bu konuda benzer toplantıların düzenlenmesi ve iletişim ve destek ağı oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bu etkinlik Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre kapsamında yürütüldü.