Calouste Gülbenkian Vakfı’nın desteklediği “Ermenistan’da Çağdaş Sanat” başlıklı konuşmalar dizisinin son etkinliği olarak, Ruben Malayan 21-22 Aralık 2018 günlerinde Ermeni kaligrafisi üzerine bir dizi etkinlikler düzenledi.

Huşamadyan ve Hrant Dink Vakfı ortaklığıyla Hrant Dink Vakfı Anarat Hığutyun Binası’nda 22 Kasım 2018'de panel, 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında ise hatıra nesneleri düzenleme atölyesi düzenlendi. 

Calouste Gülbenkian Vakfı’nın desteklediği “Ermenistan’da Çağdaş Sanat” Konuşmalar Dizisinin ilk etkinliği olarak, Angela Harutyunyan 7 Aralık Cuma günü Hrant Dink Vakfı Havak Salonu'nda bir konuşma düzenlendi.

Calouste Gülbenkian Vakfı'nın desteklediği "Ermenistan'da Çağdaş Sanat" Konuşmalar Dizisi kapsamında, Hrant Dink Vakfı'nda 7 Aralık ile 23 Aralık 2018 tarihleri arasında dört ayrı ekinlik düzenlenecektir.

Hrant Dink Vakfı, olarak kurulduğumuz günden beri yürüttüğümüz araştırma, tarih ve kültür çalışmalarını daha sistematik yürütmek, kütüphane, arşiv gibi hizmetleri daha iyi verebilmek için bir hazırlık süreci yürütmekteyiz.

Tarih Araştırma Teşvik Fonu, 1915’te sergilenen ve günümüzün anlayışıyla insan hakları savunuculuğu olarak değerlendirilebilecek vicdanlı davranışların araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlamıştı. Son başvuru tarihi 08 Eylül 2018'dir.

Ermeni kültüründe üzümün ayrı bir yeri var. "Üzüm Bayramı" her yıl Ağustos ayında kutlanır. Sözlü tarih arşivimizden Surp Asdvadzadzin’in, Anadolu'da yakın tarihe kadar Ermeniler tarafından nasıl kutlandığına dair bir derleme yaptık.

Sözlü tarih çalışmaları, Anadolu Ermenilerin aktardıklarını, geleneklerini, dilleri, yemekleri ve benzeri konular hakkında pek çok bilgi verir. Kültür ve coğrafyaya göre şekillenen yemek kültürü üzerine bir seçki derledik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Vakıf Kuran Kadınlar" temalı 35. Vakıf Haftası'nda, Hrant Dink Vakfı ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Rahibe Sırpuhi Kalfayan’ın anısına 8 Mayıs'ta panel düzenliyor.

Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Çalıştaylarının ikincisi 29 Mart 2017 Perşembe günü düzenlendi. Yapılan ikinci çalıştayda, Türkiye’de ve dünyada Ermeni kimliğini inceleyen üç yüksek lisans tezi tartışıldı.

Britanya Kütüphanesi ve Sözlü Tarih Topluluğu'ndan Rob Perks ve Mary Stewart konuşmacı olduğu panel Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Arzu Öztürkmen'in moderatörlüğünde yapıdı.

Hrant Dink Vakfı destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve katkılarıyla hayata geçirilen Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu, 1915’te sergilenen vicdanlı davranışların araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlar.

Go to top