Hrant Dink Vakfı'nın Türkiye-Ermenistan Programı kapsamında İstanbul’u ziyaret eden Ermenistan Ulusal Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nden akademisyenler, Ermeni mimarisinde geçmiş ve güncel akımları anlatacaklar.

Bu çalıştaylarda, Ermenilerin tarihi ve kültürü gibi konuları ele alan araştırmaların tartışmaya açılmasının ve araştırmacılar arasındaki diyaloğun pekişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Antranig Dakessian, Lübnan'daki Ermeni cemaatinin tarihi üzerine bir konuşma yaptı. Lübnan'daki Ermeni cemaatinin tarihsel olarak dönemselleştirilmesi 1920'lerden başlayarak günümüze kadar geliyor.

Dr. Antranik Dakessian, İstanbul’da ilk kez, 10 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18:30'da Hrant Dink Vakfı Havak Salonu'nda Lübnan’daki Ermeni toplumunun tarihi üzerine konuşacak. 

Dr. Boris Adjemian’ın AGBU Nubar Kütüphanesi’nin kuruluş sürecine, arşiv ve kitap koleksiyonlarına, yeni projelerine, Osmanlı araştırmalarıyla ilişkisine ve araştırmacıların kütüphaneye nasıl erişebileceklerine dair konuşması.

İlk kez İstanbul'da bulunan iki ayrı kurum, Yerevan’daki Ermenistan Milli Kütüphanesi ve Beyrut'taki Haigazian Üniversitesi, dijital bağlantılar aracılığıyla coğrafi uzaklıkların üstesinden gelmenin mümkün olup olmadığını tartışıyor.

Dr. Boris Adjemian’ın Etiyopya Ermenilerine, tarihine, Osmanlı İmparatorluğu’ndan göçlerine, Kudüs'ten 40 Ermeni yetimin oluşturduğu orkestraya ve toplumun yakın dönemdeki durumuna dair konuşması.

Dr. Boris Adjemian'ın 8 Aralık Cuma günü saat 18:30'da yapacağı 'AGBU Nubar Kütüphanesi-Paris: Osmanlı Ermeni Mirasının Belgelenmesi, İncelenmesi ve Yayınlarla Güvence Altına Alınması' isimli sunuma herkes davetlidir.

Çarlık Rusya ve Osmanlı Ermenileri üzerine araştırmaları olan tarihçi Prof.Ronald Grigor Suny'nin 'Aşırılıklar Çağında Ermeniler ve Ermenistan' başlıklı Ermeni tarihine odaklanan konuşmalar dizisini dinleyebilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve katkılarıyla 2010 yılında hayata geçirilen Tarih Araştırma Teşvik Fonu, 1915’te sergilenen vicdanlı davranışların araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlar.

İzmir ve çevresinin toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimin 1850-1950 yılları arasındaki dönemi ele alan konferans, 24-25 Kasım tarihlerinde İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Sunum videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı’nın, Friedrich Ebert Vakfı ve Sivil Düşün’ün desteğiyle düzenlediği Van ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi başlıklı uluslararası konferans, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Go to top