Ayrımcılıkla mücadele etmenin yollarından biri de kullandığımız dili dönüştürmektir. Bu sayfadaki video serisinde ayrımcılıktan, ırkçılıktan, cinsiyetçilikten, önyargılardan, nefretten ve şiddet dilinden arınmış bir dil kurmanın yollarını izleyebilirsiniz.

Önyargı nedir?
Herkesin önyargıları vardır. Önyargılar pek çok farklı şekilde oluşabilir.
    • Peki önyargılar nelere yol açabilir?
    • Kendi önyargılarımızla nasıl baş edebiliriz?

Nefret söylemi nedir?
Bir söylemle karşılaştığınızda kendimize şu soruları sorabiliriz.
    • Herhangi bir kimlik hedef alınıyor mu?
    • Bu kimliğe nasıl yaklaşılıyor?
    • Bu yaklaşımın etkileri ve sonuçları ne olabilir?

Cinsiyetçilik nedir?

Cinsiyetçi bir dil ataerkil cinsiyet rollerini yeniden üretir, cinsel kimlikleri aşağılama aracına dönüştürür ve cinsiyet ayrımcılığını normalleştirir. Cinsiyetçi kalıpları ortadan kaldırıp, toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz.

Irkçılık nedir?

Irkçılık dilimize, eylemlerimize, hayatımıza nüfuz ediyor, söylemlerimiz aracılığıyla yeniden üretiliyor. Ayrımcılık ve ırkçılık yerine çoğulculuğu ve diyaloğu seçebilir, toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz.

Mülteci kimdir?
Mülteciler savaştan, şiddetten, çatışmadan ve zulümden kaçarak, başka bir ülkede sığınma talep eden kişilerdir. Mültecilik ise bu talebi karşılayan ve koruyan hukuki bir statüdür. Ancak mülteciler, güvenli bir yaşam arayışıyla sığındıkları yerlerde sömürüye maruz kalıyor, insan hakları ihlallerine uğruyorlar. Bir arada adil bir yaşam için, mültecilere yönelik hak ihlallerine dur diyebilir, ayrımcı dil ve nefret söylemi yerine çoğulculuğu ve diyaloğu seçebiliriz.

Komşu kızı

Çocuk şarkılarına bile sinmiş ötekileştirici dilin farkına varmak, yeni bir dil kurmanın birinci adımı. Ayrımcılık ve ırkçılık yerine çoğulculuğu ve diyaloğu seçebilir, toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz.

Ayrımcılıkla mücadele etmenin 5 yolu

Bütün dünyada artan nefret söylemi ve ayrımcılık karşısında hep birlikte mücadele etmeliyiz. Peki, bunun için ne yapabiliriz?

Video’nun Türkçe’ye uyarlanması için izin veren Amnesty International'a teşekkür ederiz.

Çoğulcu ve kapsayıcı dil

Çoğulcu ve kapsayıcı dil, hak odaklı, güçlendirici, yapıcı, ilham ve umut verici bir dildir. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan, cinsiyetçilikten, önyargılardan, nefretten ve şiddet dilinden arınmış bir dili nasıl kurabiliriz?

Kapsayıcı eğitim

Eğitim sistemimizle kalıp yargıların oluşmasına katkı sunmak yerine, bir arada yaşamın temellerini çocuklukta atabiliriz.

Medyada nefret söyleminin izlenmesi projesinin metodolojisi

Hrant Dink Vakfı'nın yürüttüğü Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesinin metodolojisi hakkında bilgileri bu videodan edinebilirsiniz.

Medyada nefret söyleminin izlenmesi projesinin 10 yıllık sürecinde öne çıkanlar

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesinin 2009-2019 arasında yürüttüğü yazılı basın taramasından öne çıkanları izleyebilirsiniz.

Kapsayıcılık ve eşitlik

Her insan haklar bakımından eşit doğuyor ama eşit yaşayamıyor. Herkesin eşit haklarla yaşadığı bir toplum için ilk adımı ayrımcılıkların farkına vararak atabiliriz.