Hrant Dink Vakfı, Türkiye’nin çokkültürlü mirasını ortaya çıkarmak ve savunmak amacıyla, Türkiye’deki Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve Yahudilere ait somut ve soyut kültürel mirasına dair belge ve bilgileri arşivlemekte, bunun önemli bir bileşeni olan kilise, sinagog, okul, manastır, hastane, yetimhane, mezarlık gibi yapıların envanterini oluşturmakta, yeniden kullanımı ve sahiplenmesi çalışmaları sürdürmekte; toplumsal hafizaya katkı sunmak amacıyla sözlü tarih çalışmaları yürütüp arşivlemekte, kişisel arşivleri, fotoğraf, belge ve kitapları toplayıp, dijitalleştirip tasnifleyerek araştırmacıların kullanımına açmaktadır.