Boğaziçi Üniversitesi, Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın on dördüncü yılında mimar ve insan hakları aktivisti Eyal Weizman 28 Ocak tarihinde ‘Uzun Süren Bir Saniye’ başlıklı çevrimiçi bir konuşma yaptı.

Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın onuncu yılında Ronald Suny, 'Günümüz Demokrasisinin Krizi: Milliyetçilik, Popülizm ve Neoliberalizm Çağında Bir Deneyim Akıbeti' başlıklı bir konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın dokuzuncu yılında Vandana Shiva, 'Dünyayla ve Birbirimizle Barışmak' başlıklı bir konuşma yaptı.

Sabancı Üniversitesi'nin 5-6 Kasım tarihlerinde Minerva Han'da düzenlediği Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları'nın başlığı 'Sanat, Tiyatro, Sinema ve Edebiyatta Osmanlı Ermenileri Soykırımı' idi.

Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın sekizinci yılında Angela Davis, 'Ulusaşırı Dayanışmalar: Irkçılık, Soykırım ve Yerleşimci Sömürgeciliğine Direnmek' başlıklı bir konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın yedinci yılında Loïc Wacquant, 'Kentte Eşitsizlik, Marjinallik ve Sosyal Adalet' başlıklı bir konuşma yaptı.

Sabancı Üniversitesi'nin 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Minerva Han'da düzenlediği Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları'nın başlığı 'Savaş, Soykırım ve Siyasal Şiddetle Yüzleşmek' idi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın altıncı yılında Noam Chomsky, 'Türkiye ve Oluşan Dünya Düzeni' başlıklı bir konuşma yaptı.

Sabancı Üniversitesi'nin 24-26 Mayıs tarihleri arasında Karaköy Minerva Han'da düzenlediği Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları'nın başlığı 'Toplumsal Muhalefetin Yeni Biçimleri' idi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Hrant Dink'i Anma Konuşmaları'nda, Joost Lagendijk 'Why are political apologies so difficult?' (Siyasal Özür Dilemeler Niye Zor?) başlıklı bir konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın beşinci yılında Rabab El-Mahdi, 'Mısır: Olmakta Olan Bir Devrim' başlıklı bir konuşma yaptı.

Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın dördüncü yılında Michael Cashman, 'Düşün ki Yabancı Sensin: Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transcinsiyet Bireylerin Haklarını Savunmak' başlıklı bir konuşma yaptı.